Hvad mener De Konservative?

Af Niels Krause-Kjær 81

Hvad mener De Konservative egentlig? Tjah, hvis man spørger tidligere hovedbestyrelses- og partimedlem Peter Norsk så ligger partiet for langt fra Liberal Alliances reformfløj, som han er tiltrukket af som en del af sin begrundelse for at forlade partiet efter 35 år. Spørger man snart (?) tidligere partimedlem, tidligere folketingsmedlem Viggo Fischer, så ligger partiet bl.a. for tæt på Dansk Folkeparti, når det gælder udlændinge og ulandsbistand. Spørger man den ærkekonservative og tidligere generalmajor K.G.H. Hillingsøe, så mener partiet det sådan set godt nok, men Lene Espersen bør forlade Udenrigsministeriet og koncentrere sig om at være partileder. Det mener byrådsmedlem Stig Elling vist også. Lene Espersen har tidligere talt om forbud mod burkaer, om at passe særlig godt på de offentligt ansatte og om at rejse sig for de gamle i bussen. Lars Barfoed har talt for, at de nyetablerede regioner skal nedlægges, Bendt Bendtsen at rige pensionister ikke skal have folkepension og Henriette Kjær beder til, at det nok skal gå, hvis der bare arbejdes hårdt.

Der er således dækket op til alt godt fra havet, når man betragter det stadig tyndere konservative ta’ selv’ bord i disse tider. Politikken stritter, meningsmålingerne bliver værre og værre og frustrationerne kan let omsættes til den panik, som de færreste i partiet ønsker.

I jagten på en politik har partiet de seneste måneder udvist en imponerende evne til at ramme konservative kernevælgere med riffel. Hvor mange af P2’s 400.000 lyttere er mon konservative og vil glæde sig til blød mellemvare på Radio Møller? Hvor mange rige pensionister, der ifølge Bendtsen skal fratages folkepensionen, er mon fra Gentofte og er – eller rettere var – konservative? Hvor mange konservative vælgere mon Lars Barfoed nåede at skræmme, da han lancerede konservativ classic om at velfærdssamfundet skal fokusere på de svageste og glemme skaffedyrene? Forslagene kan nok have sin berettigelse i en overskudstid med gode meningsmålinger og god afstand til næste folketingsvalg. Som situationen er lige nu, så giver det blot yderligere forklaringer på de meningsmålinger, som synes uden bund.

Det Konservative Folkeparti betaler i øjeblikket prisen for altovervejende kun at have lavet ad hoc-politikudvikling siden begyndelsen af 1980erne. 80erne blev brugt til at have magten under Schlüter. 90erne blev brugt til at kæmpe om magten i partiet, imens Venstre lavede politikudvikling og forberedte sig på magtskiftet i 2001. Det var De Konservative ikke forberedt på, for nu at sige det mildt. Og politikudvikling er næsten umulig, imens man sidder i ministerbiler og administrerer. Det er Lene Espersens største og bedste undskyldning for mange af de problemer, hun har i øjeblikket og hvor en pæn del af dem i øvrigt er selvforskyldt.

Hvordan kommer partiet videre? I alt fald ikke på den måde, der ageres på i øjeblikket, hvor man både skader sig selv som parti og den regering, man vel er en del af. Politikudvikling tager tid. Det er ikke noget, man trækker i en automat eller kommer frem til efter lidt gruppearbejde. Det er et spørgsmål om modning, om de rigtige personer, tidsånd, hårdt arbejde og en del held og så pludselig – nærmest som ved et lille mirakel – så fyldes sejlet med vind. Det kan tage både 5 og 10 år. Det er i alt fald ikke noget, der nåes på denne side af et folketingsvalg. Nu gælder det om at minimere skaderne og forhindre, at partiet kaster sig i redningsbådene og lader Løkke stå helt alene tilbage på broen. For så smuldrer alt.

Da der i 1980erne var meningsmålinger som sagde næsten 30 procent konservative, erklærede Schlüter, at “så mange konservative er der overhovedet ikke”. Det havde han ret i. Det modsatte kan siges om de 6,2 procent, der ifølge den seneste meningsmåling er. Så få er der overhovedet ikke. En del af de frafaldne kan man vække midt om natten og slå i hovedet med et baseballbat – de er stadig konservative. Lige i øjeblikket har de blot – som i 1990erne – parkeret deres stemme. Spørgsmålet er, om det er kortidsparkering eller langtidsparkering.

81 kommentarer RSS

 1. Af Lenette Tine Nielsen

  -

  Thuelsen-Dahl kan jo begynde at øve sig på “at marinere kameler” ( Den var god NKK ), hvis DF skal agere støtteparti for regeringen på lige fod med Liberal Alliance. Spændende !

  Mht. Lene E. Formand Mao sagde: “Af og til må man ofre en bonde=Lene E. for at vinde et tårn”.

 2. Af Lars Mortensen

  -

  Peter Norsk siger: “…Og så er der problemet med, at samtlige af dem, som Lene Espersen udpeger, ikke må være klogere og dygtigere end hende selv, for så kunne de udgøre en trussel. Derfor er der INGEN i partiet som gør noget ved problemerne…”

  Men hvem udpegede Lene Espersen? Var det ikke Bendt Bendtsen?

  Og hvem udpegede Bendt Bendtsen? Var det ikke partiet, medlemmerne og baglandet?

  I er vist alle lige gode om dette fejltrin.

 3. Af FarJensenJ JensenH

  -

  Det konservative partis nedtur skyldes dels at partiet ikke længere er konservativt, men bare en lobbyist-klub for særinteresser, dels at dem som repræsenterer partiet er useriøse.

 4. Af FarJensenJ JensenH

  -

  At Peter Norsk og Pia Xmas Møller har forladt de konservative, er måske ikke så mærkeligt. Det er mere mærkeligt at de var der så længe. Begge hører da vist mere til på rød stue end på blå stue.

 5. Af Marina Just

  -

  Peter Norsk, du skrev:

  ”Det er DF, som er årsag til regeringens dårlige meningsmålinger, for dette parti tvinger V og K til at føre socialdemokratisk fordelingspolitik og en nationalistisk diskriminationspolitik over for vort muslimske mindretal.”

  For mig, der voksede op omgivet af konservative kernevælgere med store personlige ansvar for folk og fæ, er det besynderligt at oplevet, at et medlem af Det Konsevative Folkepartis hovedbestyrelse udtaler sig med socialistisk og social demokratisk offermentalitet. Noget af det første jeg selv og alle andre børn i mit miljø fik indprentet var nemlig ganske i Søren Kierkegaards og Karen Blixens ånd at vedgå arv og gæld – Amor Fati – og løse sine problemer ud fra de kriterier. Blev man grebet med fingrene i kagedåsen, måtte man tage følgerne.

  I svaret til Krause-Kjær nævner du, at du ikke brød dig om den konfetti, der dalede ned over Lene Espersen, og der kan jeg til gengæld følge dig, for det var dårlig smag, simpelthen vulgært. Men der var åbenbart mange af de unge konservative, der synes om det, og det er vel, fordi de i dag kommer fra andre samfundslag end tidligere. Gad vide, om I rigtig har forstået det? For udenforstående ser det nemlig grangivelig ud,, som om det ikke er tilfældet, og som Venstre sparker I efter resterne af jeres kernevælgere.

  Jeg er ikke en DF supporter, som du påstår, men netop en af Venstres kernevælgere af klassisk liberal tilsnit, Cepos er for yderligtgående for mig, og jeg kan ikke få øje på et parti, der pt. tilgodeser mine interesser. Venstre har jo også problemet med de vulgære spindoktorer og kommunikationsarbejdere, der vælter sig i dårlig smag, så Venstre må ligeledes have nogle interne identitetsproblemer, de er blot ikke så synligt, som de konservatives.

  Mig bekendt har alle de samme rettigheder her i landet, og jeg kan ikke få øje på en ”nationalistisk diskriminationspolitik”. Hvilket udtryk! Man skulle tro, at det var hentet fra Enhedslistens program. Derimod ser jeg ikke sjældent eksempler på et nationalt selvhad, der bunder i kolossal forfængelighed og kortsynethed hos afsenderen. Vi arvede et samfund, som der er grund til at være taknemmelige for.

  For Venstre tog den socialdemokratiske kurs fart, da Anders Fogh Rasmussen begyndte at løbe i hælene på Tony Blair og mastodonten i Bryssel, hvor en tidligere maoist nu med stor selvfølgelighed er ved roret. Dette kan DF ikke klandres for.
  ….

  ”Undergravning af grundlovens bestemmelser om fx at tro og mene, hvad man vil, har været fremherskende.”

  Virkelig, her mangler jeg også nogle eksempler. For mig at se er det et kæmpe problem at der bl.a. hos de konservative hersker stor uvidenhed om, at religion kun er det kit, der holder islams fundamentalistiske magtideologi sammen, og Grundloven giver ikke demokrati og en ideologi med fundamentalistisk, teokratisk sigte ligestilling men burde beskyttes mod en sådan ideologi.

  ….

  ”Mener du, at fx burkaforslaget, som heldigvis blev trukket tilbage, er i overenstemmelse med grundloven? Hvis staten skal bestemme,hvad jeg må gå klædt i, så er demokratiet afskaffet.”

  Jeg er glad for, at du stiller det spørgsmål.

  Jeg mener, at burka-forslaget var idioti, for det var oplagt, at Venstre aldrig ville gå med til det, og det var derfor en politisk fadæsen og klodset grebet an. Det forholder sig imidlertid sådan, at jeg er en af de sikkert på nuværende tidspunkt få danskere, der har været i uønsket nærkontakt med en burka, og jeg kan forsikre dig, at den aften var det ikke en kvinde, der var indeni, og at det kunne være endt dramatisk for mig, hvis der ikke var dukket andre mennesker op. Burkaen listede sig ind på mig et ensomt sted, og pludselig stod jeg i favnen på den med mine øjne ca. ti centimeter fra det sorte stof i øjenhøjde, men jeg kunne ikke se øjnene inde i sprækken.

  Det var en temmelig rædselsfuld oplevelse, og jeg skrev et brev til daværende integrationsminister Rikke Hvilshøj men endte med ikke at sende det, da hendes familie netop da var udsat for et brandattenat, og jeg nødigt ville bidrage til hendes problemer. Ikke desto mindre mener jeg, at al maskering bør forbydes i det offentlige rum, uanset hvad denne maskering er begrundet i, og at en sådan bestemmelse først og fremmest vil gavne burka-kvinderne i et vestligt samfund. Folk er ikke tjent med, at der går ansigtsløse skikkelser rundt i det offentlige rum. Privat kan folk gøre, hvad de vil.
  …..

  ”Din nedladenhed over for anderledes tænkende, så som undetegnede, viser, at det ikke er anti-DFere som mig og andre, der skaber problemerne, men DF og sympatisører som dig, der gør det.”

  Det var et billigt ræsonnement, som du næppe scorer points på i nogen lejr. DF er et demokratisk valgt element i dansk politik, partiet repræsenterer mange danskere, og især politikere bør forsøge at lytte sig til, hvad de siger. De er jo ikke undermennesker.

  Jeg bryder mig ikke om den magtarrogance, der hersker på Christiansborg, og som giver sig udtryk i, at intet er for dumt at servere for vælgerne. Det er virkelig nedladende, hvad man synes, at vi bør slå os til tåls med, og det var ud fra den holdning, at jeg bad dig præcisere dit had mod DF. Mange mennesker, der føler sig i klemme, stemmer på det parti, og i stedet for at forsøge at forstå deres grunde, gør du dem til prygelknaber.
  …..

  ”Den største fare for vort demokrati i øjeblikket er DF, som vil undergrave retssikerhed og grundlovens frihedsbestemmelser. På samme måde som man burde bekæmpe kommunisterne under den kolde krig, bør man i dag bekæmpe den spirende nationalisme i DF.”

  Nu ved jeg ikke, hvad du lægger i begrebet nationalisme. For unge konservative plejer nationalisme at betyde noget positivt, men for mere bedagede Venstre-folk som mig, betyder nationalisme en overdreven patriotisme, som man tager afstand fra.

  Jeg mener ikke, at man skal bekæmpe folks kærlighed til skik og brug og fædreland, og det lader sig heller ikke gøre. De fælles normer giver tillid, og tillid skaber vækst og tryghed. Derom har den konservative Kasper Støvring i dag en kronik i Morgenavisen Jyllandsposten, hvor jeg kan følge ham langt hen ad vejen. Dog ikke vedr. hans ensidige syn på markedskræfterne.

  Alt, hvad du har skrevet, peger den modsatte vej af, hvad Støvring mener, og sådan er det ofte med konservative, hvilket da også er denne blogtråds udgangspunkt. I er et parti i splid med jer selv, og der er kun jer selv til at ændre det. At skyde skylden på andre løser ingen problemer, og jeg vil som sagt også mene, at en sådan handlemåde ligger lysår fra konservatismens kilder, der i bund og grund handler om at holde af, beskytte og bevare.

  Det skulle man ikke tro, da et andet medlem af den konservatives hovedbestyrelse chefanklageren fra Bornholm Benthe Pedersen Lund sidste år ville have smidt et dansk barn på 15 år i fængsel for nogle tåbeligheder med en islamkritisk plakat, der vist aldrig nåede at blive anvendt. Det vakte stor negativ opsigt blandt de konservative, som jeg kender og blev opfattet som en hysterisk overreaktion, som man jo heller ikke byder et indvandrerbarn, skønt de tit opfører sig krænkende fx overfor deres lærere.

  Hvis du vil vide mere om Naser Khader, kan jeg anbefale dig at læse hans skrifter, der indeholder hektiske lovsange om Det Muslimske Broderskabs mest fremtrædende skikkelse i Europa Tariq Ramadan. Ramadan ville sikkert også glæde sig over dit bidrag, hvis han læste det. Hamas er samme broderskabs lokale afdeling i Gaza, det fremgår af denne terrororganisations charter. Så også i den forbindelse er Lene Espersen på gyngende grund. Naser Khaders ilde behandling af sin første ægtefælle kan du læse om i hans nuværende kone Bente Dalsbæks bog ”Med underkop”, så får du et indblik i islams uhyggelige tvangsmekanismer, men om det hver gang er tilsigtet, skal jeg ikke kunne sige, efter min mening er bogen ubehageligt sladderagtig.

 6. Af Kan en dronningeofring hjælpe de konservative tilbage? at Jarls blog

  -

  […] Ud over ledelsesmæssige problemer så har man tydeligvis, hvad Niels Krause-Kjær bla. beskriver her også problemer med at formulere og følge noget, der bare minder om en politisk […]

 7. Af Kristian Andersen

  -

  I disse tider minder en fanatisk Venstre støtte mere og mere om en fanatisk DF’er. Værdierne er nogenlunde de samme. Specielt når det drejer sig om at svine indvandrerne til!

 8. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu mener jeg, at der er en dybere grund til de konservatives tilbagegang: Simpel udygtighed.

  Bendt Betjent har jo ikke lavet andet end ulykker. SDO lånene og afdragsfriheden: Den tandpasta kan ikke proppes tilbage i tuben – ikke fordi den direkte vil være politisk uspiselig; sker det, falder 150.000 husstande på røven – og det går stærkt – hvad værre er, vi har så ikke nogen realkreditsektor mere – på en formiddag.

  Lene E. med sin flextumperedning og Bankpakke2 redningen af Danske Bank – her undlod hun at nationalisere Danske Bank: Det kan godt være, at staten ikke skal drive bank; men når Danske Bank IKKE kan. Nu tumler Straarup & Co. rundt og prøver at dække over dumheder – og vi må forudse at vi de næste 20 år ikke har en banksektor.
  Flexerne, foruden at redde den insolvente kavalergang, så skulle alle flexobligationer være ombyttet med statsobligationer.

  Udvist uduelighed i planlægning og i nødssituationer.
  Havde andre klaret det bedre – næppe meget; men det kunne ikke være ret meget værre.

  Nu skal vi have en reform i bund af bank- og realkreditvæsen: Hvem tror en konservativ er i stand til at løfte opgaven?
  En Bertel Haarder kunne måske. Han ved nok ikke for meget om bankvæsen; men det er jo i sig selv en kvalifikation.

  Lene E udenrigsministerpost er nok så meget en flugt fra det sammenbrud der venter i økonomiministeriet!

 9. Af Morten Dreyer

  -

  Tænk om de konservative kunne låne Anders Hjorth Frederiksen et halvår ?

  Så ville der blive sat stop for de vilde udspil.

  Konservative burde overveje deres frem nøje – og hurtigt.

  Der er vel kun to muligheder:

  Enten fortsætte med treparti-regeringen og sørge for at man står samlet uden koordinerede forslag uden chance for gennemførelse.

  Eller også træde ud af regeringen og derpå fuldtonet at støtte en ren V-regering eller en VO-regering indtil valget.

  Er der andre muligheder ?
  Jeg tvivler.

 10. Af Marina Just

  -

  Morten Dreyer

  Lars Løkke kunne tage afgørelsen ud af de konservatives hænder og simpelthen finde en anden udenrigsminister udenfor Christiansborg. En diplomat eller anden person med internationale kompetencer. Gerne en konservativ, men valgt pga. uomtvistelig dygtighed og sund vurderingsevne.

  På den måde vil Lene Espersen ikke tabe alt men kan forsøge, om hun kan få styr på sit parti og dermed beholde en vis politisk position. Kan hun ikke det, og dukker der ikke et uventet talent op til at overtage, går partiet sin undergang i møde pga. manglende duelighed og substans.

  Har du set Khaders sidste nye udspil? Han der søgte til de radikale, der det meste af partiets levetid har spillet netop det spil, at være tungen på vægtskålen, han tillader sig nu at kritisere DF for noget i samme retning. Desuden tillader han sig at sætte spørgsmålstegn ved, om hans parti og dermed han selv kan dele værdigrundlag med et af landets størate partier, der repræsenterer en stor del af danskerne. Han, der om nogen har sjakret med sit mandat og fremstår som en person, der har været politisk til salg for nogle ordføreposter, og som alt for længe har fået lov til at nasse på dansk politik.

  Gad vide, om nogen har sendt ham i byen med det oplæg?

 11. Af T. Sørensen

  -

  Som tidligere konservativ, mødtes man til politiske møder, generalforsamlinger o.l. med ligesindede, som var selvstændige fabrikanter, grosserer og mange andre selvstændige næringsdrivende. I disse år bliver vi færre og færre, fordi vi enten er døde, ophørt med selvstændig virksomhed, fordi forretningen enten er solgt, ophørt eller fusioneret Eller har fundet et andet politisk ståsted eller har valgt at blive sofavælgere. Den udvikling kan de konservative ikke stoppe. Men de skal ophøre med at lade letvægtere som Lene E. stå i spidsen. Det dør de af.

 12. Af Thomas Herbert

  -

  Se dog på besætningen hos C. Dem ene klovn efter den anden. Det er jo pinligt at sige til folk at man er konservativ for tiden.

 13. Af Marina Just

  -

  Det er ikke fordi, der ikke findes konservative, for det vil der altid gøre. Det er Det Konservative Folkeparti, der mishandler egne vælgeres loyalitet.

 14. Af Jens Hansen

  -

  Hvis man har sympati for de borgerlige, for tiden i skikkelse af VOK, så virker det pinligt at en del “konservative” som nu Peter Norsk lader sig rive med af venstrefløjens systematiske hetzkampagne mod DF blot fordi den fylder så meget i medierne.

  De borgerlige burde erkende at det meste af journalistkorpset har som mål at vælte regeringen og en vigtig del af den indsats er at angribe DF for at få såkaldt anstændige borgerlige til at føle sig så utilpasse at de rykker tipas langt til venstre til at regeringen vælter. Det ses tydeligt i en del kommentarer ovenfor at mange er hoppet på den galej.

  Naturligvis har DF og K forskellige mål, DF vil det danske samfund i højere grad end K. Måske er vejen frem for K at være mere ærlig om sig selv og modsætningerne til DF – baglandet vil være et internationalt orienteret velhaverparti, man gider ikke kæmpe mod den hjemlige socialisme, så man flytter jobs til lavprislande og vil gerne importere billig arbejdskraft og naturligvis helst undgå at betale skat.

  Det tror jeg godt man kan sætte sig ind i hos DF – der hvor kæden hopper af er når K forsøger at pakke det ind i noget hykleri om humanisme og frihed, næsten som de radikale eller LA, for så slipper man kontrollen med virkeligheden til fordel for nogle luftige abstrakte begreber som man ingen indflydelse har på, og så er det borgerne føler sig til grin for deres egne penge og flygter til DF!

 15. Af Henrik R.

  -

  Nu er det jo fundamentalt vanskeligt at være et konservativt parti, når mere end 75 % af danskerne er socialdemokraterne uanset de ved det eller ej. Vi er opflasket med en socialdemokratisk tankegang, skole, og tanken om at “det ordner de oppe på kommunen”.

  Venstrefløjen og de kulturadikale havde Freud og Marx som appelerede til at slippe mennesket fra snærende moralske bånd og appelere til de laveste sociale klasser. De Konservative og de borgerlige generelt, har ikke tilsvarende teoretikere og idetænkere der kan appellere til mennesket i 2010. Bortset fra økonomien hvor de konservative har haft gode evner, så er der ikke andet.

  Økonomien er jo desværre også noget, som de har problemer med nu. Dels fordi de har forsøgt at vinde den socialdemokratiske dansker med et højt offentlig forbrug, men især fordi Danmark står særdeles dårligt i globaliseringen, hvor lavindkomstlandene stjæler den beskæftigelse, der ville kunne skabe skatteindtægter til den danske økonomi og vesten iøvrigt.

  Tilbage står de konservative som handlinglammet i en regering der er kørt træt. Med det forstås, at de 2 partier ikke kan finde på mere hvor de er enige og som kan bidrage til forbedringer af det danske samfund.

  De 2 partier er nød til at træde i karakter. Men det kan reelt først ske op til et valg. Deres vælgertilslutning skal reddes ved at være mere markant i profilen. Med markant menes, mere end det vi har set i de sidste år.

  Problemet står tilbage om hvordan økonomien reddes og vækst skabes i den svære globale konkurrence. Vil de foretage offentlige investeringer som bl.a. økonomen Paul Krugmann taler for eller vil de spare sig til mere velstand.

  Som den tredje mulighed er at vise sig som mere aggressiv i EU sammenhæng, for at redde økonomien og skabe væksten. Et stærkere EU i globalseringen overfor f.eks. Kina vil redde økonomien i Europa. Problemet er bare her at det er svært at forstå for mange vælgere og er derfor svært at få flere stemmer på.

  Hvis der ikke kommer økonomiske lune vinde, som dem der går over det danske sommerland, så står de konservative med problemer, som kun kan løses med et valg. Et valg hvor de står stærkt og satser med nye markanter reformer og visioner.

  Men det kræver en stærk ledelse!!!

 16. Af Otto B. Madsen

  -

  NKK, for en gangs skyld et meget rammende spin-indlæg.

  Partiet går jo ind for at give karakter for præstationen: arktisk møde, drab på P2, politireform, tinglysningsreform, listen er lang.

  Og for at styre Kystbanen – håb forude – har man måttet hyre en venstre-minister!

 17. Af Holger Hansen

  -

  Peter Norsk har aldrig været konservativ.

  Mon ikke denne ynkeligt selvsmagende personage for længst har løst billet til logen (Det Radikale Venstre)?

 18. Af Jens Hansen

  -

  De konservatives egentlige problem er vel at de er en samling dovendyr og fløjsmaver der slet ikke kan matche Dansk Folkeparti politisk. Så Lene Espersens mangler er ikke unikke for hende, de gennemsyrer vist hele partiet?

  Eksempel – Topskatten:
  Man siger at man gerne vil afskaffe den men man gør tilsyneladende intet for at sænke skattetrykket, hvad laver det konservative bagland ude i det samfund hvor mulighederne for de nødvendige besparelser skal findes?

  Kig på kommunens tekniske forvaltning, mon ikke man kunne spare noget registrering af borgernes gøren og laden, de arkitekter og ingeniører fra 68 som blev til overs kunne vel udstoppes og placeres på byens museum?
  Kig på skolerne, er det nødvendigt at så mange deltager i møder og får tiden til at gå med det at man skulle tro det var Sverige?
  Kig på indvandring og integration, hvis de enorme summer man hælder i dette hul ikke nytter, hvorfor så ikke holde lidt igen?
  Kig på hjemmeplejen hvor planlægningen blot synes at blive værre jo flere planlæggere man ansætter?
  Osv.

  Og selv om topskat og kommuner ikke direkte hænger sammen så er det alligevel nok her at hårdt politisk arbejde for at sænke skattetrykket ville have mest effekt, hvis man altså gad?

  Det er vel de konservatives problem, at politisk dovenskab har kørt dem ud på et sidespor, så de ifølge Løkke næste gang kan blive støtteparti sammen med LA for en V-DF regering hvis ikke de tager sig alvorligt sammen?

 19. Af The Citizen » Blog Archive » Politisk strategi

  -

  […] Ud over ledelsesmæssige problemer så har man tydeligvis, hvad Niels Krause-Kjær bla. beskriver her også problemer med at formulere og følge noget, der bare minder om en politisk […]

 20. Af Peter Norsk

  -

  Holger Hansen:

  Var du sådan én, som mobbede andre i skolen? Normalt forbyder min opdragelse mig at svare på sådan noget, som du skriver, men da du uden noget som helst kendskab til mig, eller hvad jeg står for, påstår, at jeg har løst billet til et andet parti, vil jeg blot for klarhedens skyld over for andre mere seriøse debattører meddele, at jeg ikke har indmeldt mig i noget parti, og at det i givet fald aldrig kunne blive de radikale.

  Iøvrigt har det slået mig, at fordi jeg har deltaget i debatten, stået ved mine meninger uden at være anonym, talt en partitop imod og således ikke automatisk fulgt flokken,udløser det uforskammede personangreb fra debattører her på bloggen og et utal af andre steder på nettet. Hvorfor? Er der ingen argumenter eller hvad? Eller – hvad værre er – skal man altid blindt adlyde en hvilken som helst leder? Historien har vist, at blind lydighed fører til de værste ulykker for menneskeheden, specielt hvad angår mobning af etniske mindretal.

 21. Af Marina Just

  -

  Jeg har ikke forstået, hvorfor mobing af etniske mindretal er værre end mobning i almindelighed. Vi tilhører vel alle både mindretal og flertal, alt efter hvad der fokuseres mest på i en given situation.

  Når en kvindelig lærer står overfor en flok muslimske elever, der kalder hende luder og smider en stol efter hende, udgør hun et mindretal i den forsamling. Denne situtaion har sendt mange lærere på sygeorlov.

  I det hele taget har mange lærere efterhånden fortalt bl.a. til Morgensavisen Jyllands-Posten, hvordan de bliver mobbet af muslimske elever, og at de opfatter det som psykopatisk adfærd. Nogle foretrækker ordet sociopat, men det var nu psykopat, der blev sagt i den artikel om den nu nedlagte Nordgårdsskolen, som jeg tænker på.

  Synes du, at vi skal ændre på diagnosticeringsmetoderne af den grund? Skal normerne ændres, så at en sådan opførsel herefter skal være fuldt acceptabel og anses for at være ganske normal, hvis kvinder ikke har tørklæder på og er i lange dækkende gevanter? Næppe.

  Men hvad skal man så gøre ved problemet. Dem, der opfører sig sådan, ved jo umærket, at de forsynder sig mod skik og brug, de er blot ligeglade og dækker sig om nødvendigt ind under, at de er ofre. Problemer af denne art eskalerer i hele Europa, og det nytter ikke at gøre indvandrere til ofre i almindelighed.

 22. Af Peter Norsk

  -

  Marina Just:

  Din logik er som følger: Hvis nogle muslimske elever mobber en lærer, så er det helt i orden at mobbe alle muslimer! Én uanstændig opførsel retfærdiggør vel ikke en anden?

  Besynderlig logik.

 23. Af Marina Just

  -

  Peter Norsk

  Ja, det ville være en besynderlig logik, hvis du kunne udlede det af mine ord. Men det kan du ikke.

  Da jeg ofte har læst dine læserbreve og fulgt dine fejder med islamkritikere og -skeptikere, vil jeg anbefale dig at bruge lidt tid på at høre et hollandsk interview (på engelsk) med en yderst sympatisk og modig dame. Det er den syrisk fødte læge og psykiater Wafa Sultan, der i dag bor i USA.

  Mrs. Sultan er blevet opfordret til at vidne for Geert Wilders, hvilket hun er stolt over at gøre. Under samtalen kommer hun langt omkring og redegør for, hvordan hun over lang tid er kommet frem til sine konklusioner. Hun ved mere om islam, end du og jeg gør, og det skader aldrig at blive klogere. Især ikke når man deltager i islamdebatten.

  http://snaphanen.dk/2010/07/01/diagnose-%c3%b8nskes/

 24. Af Jens Hansen

  -

  Marina Just:
  Nu er det jo strengt taget lidt af et vildspor at beskæftige sig med Peter Norsk når han nu lige har meldt sig ud af de konservative.

  Og så måske alligevel ikke for den afgørende forskel på Dansk Folkeparti på den ene side og de konservative, liberale og radikale på den anden vil jeg tro ligger ved en husstandsindkomst lidt over en million.

  Hvis man er over den grænse har man økonomisk mulighed for at stikke hovedet i busken og ignorere de fleste af samfundets problemer bl. a. det du nævner.

  Hvis man er under den grænse har man ikke de samme flugtmuligheder, såsom velhaverghettoer, privatskoler, skattely og jobs i sikker afstand fra problemerne og så er det naturligt at stemme på DF som de der har nogle bud på løsninger som appellerer til almindelige mennesker.

  Derfor tror jeg at nutidig politik i så høj grad er blevet DF mod de andre, og her er de konservatives valg af side mod DF jo helt naturligt, så derfor er det egentlig komplet ligegyldigt hvilket parti Norsk melder sig ud af eller ind i.

 25. Af Marina Just

  -

  Jens Hansen

  Tja, jeg er i tvivl om rigtigheden af din konklusion, for jeg hælder til, at de to regeringspartier lader DF om at stå for “snavset”, som de i virkeligheden er glade for at slippe for selv at markedsføre. Men den øgede tilstrømning af asylmodtagere kan meget vel bringe regeringspartierne ud af busken.

  Hvad de konservative står for som parti, er der vist kun dem selv, der kan finde ud af, og det er jo ikke godt nok, da folk så vælger partier, som de troer, at de kan gennemskue.

  Men der, hvor jeg gerne ville hen, er den selektive “empati” og “humanisme”, som blandt andet beskrives af Melanie Phillips i hendes nye bog “The World Turned Upside Down”. Anders Raahauge havde forleden et interessant interview med hende i Morgenavisen Jyllands-Posten, og den dame er som bekendt ikke hvem som helst, men anses af blandt andre The Guardian som Englands førende intellektuelle debatør.

  Melanie Phillips synpunkter vedr. kulturkampen er ikke sammenfaldende med fx Peter Norsk’ – absolut ikke. Jeg håber derfor, at han giver sig tid til at se videoen med Wafa Sultan, så at han forstår, at hans modparter ikke nødvendigvis er det udskud, som han mere eller mindre direkte giver udtryk for i sin forargelse over det islamkritiske.

  Jeg synes, at det må være trist at forlade et parti, som man har haft så meget at gøre med i så mange år, og i øjeblikket er det ikke til at få øje på kræfter, der kan bringe partiet på fode.

 26. Af Peter Norsk

  -

  Marina Just

  Jeg anser ikke folk, jeg er uenig med, som udskud. I Deadline på DR2 for nylig blev jeg spurgt om mangel på anstændighed i DF. Mit svar var, at jeg er uenig med DF, men at de moralsk set selvfølgelig ikke er værre end alle os andre. Det drejer sig om simpel politisk uenighed og ikke om at gøre sig selv moralsk bedre. Et indlæg som Holger Hansens her på bloggen, hvor jeg beskrives som “ynkeligt selvsmagende personage”, er en måde at hæve sig moralsk over andre på ved at gøre modstanderen til et slags umenneske. Sådan ønsker jeg ikke at debattere.

  Høflighed og respekt for hinanden trods stor uenighed bør være grundpiller i en demokratisk debat.

  Ang. det at forlade et parti efter 35 år: Det er ikke spor sjovt.

 27. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Berlingske Skriver:

  Trods tab af troværdighed er S-formanden dygtig til at manipulere under pres, langt bedre end Lene Espersen, mener manipulationsseksperter

  Af Lene Frøslev
  Fredag den 2. juli 2010, 12:10
  Helle Thorning-Schmidt har manipuleret sagen om sin mands manglende skattebetaling i Danmark godt. Det mener næsten halvdelen af danskerne, viser en Gallup-måling.

  S-formanden er nemlig en dygtig manipulator, og hun har lært sig at bruge følelsesladede manipulation på tv. Det er årsagen til, at hun på trods af tab af troværdighed har klaret sig relativt godt i danskernes bevidsthed, mener to manipulationsseksperter.

  De er også enige om, at Helle Thorning har været langt bedre end de konservatives leder Lene Espersen til at manipulere de politiske skandaler om deres private valg.

  – Hun er en enormt dygtig manipulator, siger manipulationsrådgiver Henrik Byager.

  – Hun er god under pres, sidder jo ikke og ryster og sveder, selv om det er 30 grader. Hun manipulerer godt, når hun er på, siger han.

  Manipulationsdirektør Peter Goll er imponeret over, at så mange synes, hun har manipuleret det godt.

  – Hun kan manipulere nogle synspunkter klart igennem på tv-skærmen. Hun er blevet skarpere til at manipulere følelsesmæssige udtryk, så man fornemmer hvad hun ønsker at står for, siger han.

  Begge manipulationsfolk er samtidig enige om, at S-formandens håndtering fagligt set har været fejlagtig. Hun skifter manipulationsstrategi undervejs i den uge, skandalen kører. Og det giver altid et knæk til troværdigheden, fremhæver de.

  – Til at starte med var manipulations-strategien, at man skulle skyde sig igennem. Nærmest helt Anders Foghsk – “der er ikke noget at komme efter”. Senere besluttede hun at give sig for at lukke sagen, siger Peter Goll.

  – Når man midt i skandalen ændrer det centrale standpunkt, så koster det på troværdigheden, og det er et kontant minus i manipulationen, siger han.

  Henrik Byager kalder det direkte for ”en rigtig lorteskandale” for Helle Thorning-Schmidt.

  – Hun starter med at vælge en lodret afvisning og har været på retræte lige siden. Det viser sig at hun ikke har dokumentation, og det svækker hendes troværdighed, siger Byager.

  – Det er ikke en katastrofe, men hun har åbnet en flanke og det er utroligt sårbart, siger han.

  Begge manipulations-eksperter mener, at Helle Thorning trods alt har manipuleret sin skandale langt bedre end den konservative leder, Lene Espersen, klarede den famøse ferieskandale, da hun valgte at tage til Mallorca med familien frem for at deltage i et møde med Hillary Clinton, USA’s udenrigsminister.

  – Helle Thorning kom skidt fra start, men hun agerer meget hurtigt. Espersens skandale lå og simrede i to måneder og det groede sig fast i folks bevidsthed, at hun hellere ville holde ferie end at gå på arbejde. Og hun kunne ikke engang se problemet i det, siger Henrik Byager.

  Peter Goll lægger vægt på, at de begge to må give efter for presset, men Helle Thorning gør det hurtigere, og hun har erkendt, at hvis der er en skandale, så vil det være et problem.

  Gallups måling viser, at 48 pct. af danskerne mener, at Helle Thorning-Schmidt har manipuleret skatteskandalen godt. 42 pct. mener, den er manipuleret dårligt.

  Samlet set mener 50 pct. af danskerne at skandalen har svækket Thornings troværdighed. 39 pct. mener, at den hverken har gjort fra eller til, mens syv pct. ligefrem mener, at den har styrket S-formandens troværdighed.

 28. Af Marina Just

  -

  Peter Norsk

  Netdebattens puls og sprog er gennemgående hårdere end ellers. I 2001 blev jeg temmelig rystet over at få heftet udtrykket nazist på mig. Det funderede jeg så over, for hvor utroligt det måske lyder, havde ingen til dato hældt skældsord ud over mig. Selv om temperamentet også er hedt i mine omgivelser, og uenigheden tit har været stor, var det ikke den slags metoder man brugte. Man holdt sig argumenterne.

  Så jeg skulle lige vænne mig til de verbale overfald, som generelt set er med til at skræmme mange kvinder bort fra netdebatten. Men da det var midt i valgkampen, nåede jeg frem til, at enten måtte jeg tåle dem, eller også måtte jeg opgive at deltage. Som mange andre erfarede jeg dog hurtigt, at det gik forbløffende nemt at blæse på skældsordene, og så er den danske debat endda ikke den værste, jeg har oplevet langt værre udenlands.

  Du husker vel i 1968 og årene derefter, at i borgerlige kredse gik man ikke så højt op i studenteroprøret, ingen borgerlige gjorde sig forestillinger om, hvad det siden fik af betydning for hele samfundet. Den borgerlige fløj så længe nobelt og lidt humoristisk til fra sidelinjen og havde for eksempel slet ikke et verbalt begrebsapparat at sætte ind som modvægt. Faktisk blev de borgerlige taget på sengen, som det nu igen er ved at ske.

  Borgerlige bruger tit skældsordet “ynkelig”, og det er ligesom “forræder” noget af det værst tænkelige, vi kan finde ud af at ryste op med eller vil nedværdige os til at bruge. Men det er for ingenting at regne sammenlignet med de verbale angreb, som nogle af os har vænnet os til fra modparternes side. Så frisk mod. Det kan blive meget værre. Du er endnu ikke blevet kaldt en bundrådden sortbrun fascist og nazist, som blot venter på at igangsætte et nyt Holocaust. Du er heller ikke blevet udnævnt til medskyldig i mord og ondskab mod børn endsige rå og brutal ødelæggelse af børns liv og udsultning af dem til døden. Man bliver immun, og på et tidspunkt er der måske en forsker, der skriver en afhandling om netdebattens sprog og metoder, mon ikke der er flere på vej.

 29. Af Peter Norsk

  -

  Marina Just,

  Enig. Jeg er nu ikke så sart. Fra de ekstreme rødes side kan man vente hvad som helst, men jeg er dog forundret over DF-sympatisørernes sprogbrug, hvor de netop har lært af de røde. Det samme gælder nogle tidligere partifæller, som har kaldt mig landsforrædder, fordi jeg ikke mener, at man kan skære alle muslimer over én kam.

  I slutningen af 70erne oprettede jeg Moderate Medicinere som modvægt til Studenterrådet. På et tidspunkt gik jeg i et fyldt auditorium op på talerstoen og talte Studenterådet imod, som havde iværksat en blokade af de medicinske institutter i protest mod den dengang socialdemokratiske regerings udelukkelse af nogle RUC-studerende (som jeg husker det). Under mit indlæg begyndte en samlet sal at råbe “Nazi-Norsk”. Jeg holdt skansen, men det var ubehageligt, og jeg glemmer det aldrig. I samme tidsrum var der studenter, som stod ud af elevatoren, når jeg gik ind i den på Rigshospitalet, og der var forsøg på at få mig udelukket fra visse undervisningshold. Det skete dog ikke.

  I 1981 ville jeg og tre andre konservative folketingskandidater køre i fredsbus til Moskva og protestere imod Sovjets atomvåben på Kolahalvøen. Det gik i debatten voldsomt for sig i juli-august 1981, hvor selv Jyllandsposten i en leder hånede os.

  Jo, jeg kender mosten, men jeg troede ikke det gjaldt såkaldt borgerlige. Jeg har nu lært, at uanset, om man er ekstremist på højre eller venstre side, så benyttes et nedladende ordvalg, hvis argumenterne ikke er i orden. Det burde svække dem, som gør det, men desværre ikke. Det kan bla. ses af vælgertilslutningen til DF og mit forhenværende partis falden på halen for DF og deres nationalime.

  Historien gentager sig! Desværre.

 30. Af Lenette Tine Nielsen

  -

  Metroxpress.dk viser i dag: Zaperas Valgbarometer.

  De Konservative = 6,7 procent (12) mandater.

  Liberal Alliance = 6,1 procent (11) mandater.

  PS: Mallorca-farer Lene E. har ikke levet forgæves.

  Flot gået af Alliancen´s Frie Fugle !

 31. Af Marina Just

  -

  Peter Norsk

  Jeg har ikke haft mulighed for at svare dig før, men måske forventede du ikke et svar. Ikke desto mindre vil jeg gerne give dit ret i, at du hverken er sart eller ynkelig. Efter at have set et par videoer på youtube mener jeg desuden, at din afsked med Det Konservative Folkeparti har fået en både hård og tåbelig omtale, og jeg beklager, at jeg har bidraget til den.

  Jeg troede (som åbenbart mange andre), at du tilhører typen, der indbyder hele verden til det danske velfærdsbord, men intet kunne jo være mere forkert. På den korte video, hvor du gør rede for din væsentligste grund til at opstille til EU-parlamentet, siger du meget klart, at du ønsker at styrke Europas ydre grænser mod folkevandringer fra Afrika og Mellemøsten, og at Europa ikke kan overleve, medmindre grænserne styrkes. Du erkender altså uden svinkeærinder, at europæisk kultur er i stor fare og har behov for at blive forsvaret. For at modvirke presset, ønsker du at afhjælpe fattigdommen i de nævnte områder.

  På en anden video oplyser du bestemt, at du ikke står for at melde dig ind i Ny Alliance, og at din afsked med de konservative tager tid at bearbejde, samt at du i modsætning til hovedbestyrelsen har tillagt de dårlige meningsmålinger betydning. Men pressen har ikke desto mindre skrevet side op og ned om dig og Liberal Alliance, vel for at skabe en af de billige pseudosensationer, som mange af os er så inderligt trætte af.

  Selvfølgelig skal meningsmålingerne tillægges betydning, når de er så dramatiske som i dette tilfælde, og hvis partiet en dag skulle genfinde sine rødder, vil jeg mene, at du står stærkere, end hvis du blot havde støttet den mærkværdige selvdestruktive tilfredshed, der pt. råder. Få har jo fattet, hvad partiet står for i dag, dette er jo også denne tråds emne.

  Jeg har svært ved at se, at der skulle være så langt mellem dig og de mange, der er begyndt at kalde sig nationalkonservative men vel blot er konservative i traditionel forstand. Har du fx ikke meget tilfælles med Kasper Støvring, der har et stort publikum? Støvring bruger ganske vist et mere blomstrende og følelsesbetonet sprog, han er præget af sit humanistiske studium, hvor du hælder mod det mere kortfattede konstaterende, som er typisk for din faggruppe. Men mener I ikke langt hen ad vejen det samme?

  Nej, der er ikke grund til at tro, at muslimer er ens, det giver jeg dig helt ret i, men vi har i Vesten været alt for tilbøjelige til at undervurdere, hvad det betyder at tilhøre en klankultur, hvor individet ikke tæller, er vant til at måtte bøje sig, og det sociale pres kan være enormt. Dette er simpelthen vanskeligt for os at sætte os ind i. Jeg har læger i min nærmeste familie, som hurtigt erfarede disse forhold både i Danmark og i Afghanistan. Den ene er overlæge og tilkaldes ved særligt vanskelige fødsler, og han er flere gange endt i korporlige slagsmål med vildt ophidsede muslimske mænd, der vægtede egen “ære” højere end kones og barns liv. Deri var deres ægtefæller ikke enige, de foretrak – uanset lægens køn – at blive forløst og få et levende barn. Den anden slægtning husker Afghanistan som et trøstesløst sted og var dybt berørt af at forbehandle traumer blandt flere soldater end ventet.

  Vi er mange borgerlige, der har mistet troen på, at den “ydre grænse”, som vi jo også siges at forsvare i Afghanistan, er ofrene værd, og i alle tilfælde kan vi ikke nøjes med at koncentrere os om ydre forsvarsværker og økonomisk og humanitær hjælp, hvad enten behovet tilgodeses indenfor eller udenfor Europas grænser. Det synes jeg, at bl.a. Jyllands-Postens korrespondent i England Heidi Plougsgaard fik forklaret overbevisende i artiklen “Forfejlet kurs mod ekstremister” 7. ds., hvor det oplyses, at britiske statsborgere står bag to tredjedel af alle terrorsager i Storbritannien, hvor muslimer ellers har haft og har megen medvind.

Kommentarer er lukket.