Hovsa, hvor blev de efterlønnere af?

Af Niels Krause-Kjær 129

Alle kan lave en lille regnefejl, men det er de færreste forundt at lave så voldsom en kapitalbrøler, som regeringen har gjort i forbindelse med dens kuldsejlede kampagne for afskaffelse af efterlønnen.

Først den brændende platform den 1. januar med statsministeriel statmandsmine: 121.000 er på efterløn om 20 år, hvis vi ikke gør noget. Det koser 16 milliarder kroner. Og så tilbagetoget, da en forpjusket finansminister i ly af vinterferien i sidste uge erkendte, at det kun drejer sig om 80.000 mennesker – måske endda endnu færre.

I hele forløbet har A-kassernes Samvirke ved dets direktør Verner Sand Kirk protesteret over beregningerne, men er blevet afvist af Claus Hjort Frederiksen med en vred bevægelse, som når man vifter en irriterende flue væk. Men fluen viste sig at have styr på mellemregninger og facit. Antallet af personer i efterlønsalderen bliver af sig selv mindre i år 2030. Formentlig, vurderer Samvirket, endda endnu mindre end de 80.000. Flere får den uddannelse, som gør, at man ikke bruger efterlønnen. Færre ufaglærte tilmelder sig ordningen. Og flere får egen pensionsopsparing, så modregningen i efterlønnen gør ordningen mindre attraktiv. Alle disse faktorer – plus nogle stykker flere – får antallet af efterlønsmodtagere til at styrtdykke af sig selv. Det har regeringen nu omsider erkendt nogenlunde samtidig med, at den har erkendt, at der ikke kan skrabes noget flertal sammen til at afskaffe efterlønnen uanset hvilken side af folketingsvalget, man betragter det fra.

Hvordan regeringens regnedrenge kunne regne så forkert er en gåde. Derimod kræver det ikke 12 i faget politisk analyse at se, at det høje tal kunne bruges til noget for otte uger siden, da Løkke forsøgte at skabe sig momentum ved at udråbe sig til manden, der turde gøre det rigtige. Det rigtige er ganske givet stadig at afskaffe eller begrænse efterlønnen, men den brændende platform med efterlønnen som løsning på de fleste af fremtidens problemer synes mindre. Omkring et halvt hundrede tusinde personer mindre.

Og her kommer det nedjusterede tal måske på forunderlig vis alligevel til at være til gavn for regeringen. For hvis Løkke – tvunget af meningsmålingerne – venter med folketingsvalg til efteråret, så skal der jo forhandles et eller andet på plads med Dansk Folkeparti på denne side af sommerferien, så man kan hævde at have løst problemerne. Det bliver alt godt fra havet inklusive tro, håb, lidt SU-reform, lidt førtidspensions-reform, lidt flere af de mørklødede ud på arbejdsmarkedet og en mindre justering af efterlønnen så måske kun 50.000 forventes at benytte sig af den i 2030 og vupti! – problemerne er løst, og der skal ikke mere diskuteres efterlønsindgreb – og da slet ikke til efterårets folketingsvalg. 

Det så ikke kønt ud, da Claus Hjort rygcrawlede sig til de nye og efter alt at dømme rigtigere efterlønstal, men måske kan de nu bruges til noget. Man merkt die Absicht, und ist verstimmt.

129 kommentarer RSS

 1. Af Finn Bjerrehave

  -

  ´At debatten er kommet til efterlønnere sammenlignes med Jøder og denne usmagelighed er ligesom uvidenheden politikernes fremmeste værktøj, gør at hele befolkningen bliver misimformeret, og alle kan danne sin egen politiske mening.
  Jøderne var ulige set, fordi de var dygtigere end massen, derfor en ulig konkurrence, og efterlønnerne som selv har financeret sin korte pension, og derved givet mulighed for unge i arbejde, og denne ældre ind og unge ud, var i efteråret ved at vælte Frankrig, da pensionsalderen blev sat op, og dette betød at de unge måtte vente på at komme ind på det forjættende arbejdsmarked.
  At efterlønnen giver overskud til statskassen, er politisk u interessant, da at finde en politisk mærkesag overstiger virkelighedens fakta.
  Derfor vi elsker en prygelknabe, derfor trækkes Jøden frem i usmagelighedens politiske snavsetøjskurv
  Tak for dygtige Jøder.Finn Bjerrehave Vig

  a

 2. Af E. PLATZ

  -

  Løgn er løgn. Løgnere som finansminister og statsminister er skidt!!!

  Det er ikke i orden at lyve på denne måde! Skal vi danskere finde os i, at landets vigtigste ministre gang på gang kommer med løgnagtige påstande?

  Nogle løgnagtige påstande bringes for at manipulere os til at tro på regeringens planer, uanset hvor tossede de måtte være.

  Nogle løgnagtige påstande bringes for at nedgøre S-SF planer og udspil, uanset hvor gode, gennemarbejdede og visionære, de end er.

  Hvornår valgte vi danskere at acceptere en sådan regeringsførelse??

 3. Af Christian L

  -

  Utroligt at NKK ikke fatter, at problemet allerede eksisterer i dag og at der i 2020 er 90.000 efterlønnere.

  Om der så tallet senere i forløbet falder eller stiger ændrer ikke på forholdet. Kattens farve er uden betydning og efterlønsordningen dræner fortsat statskassen.

  Det er derfor den skal fjernes.

  Jeg vil fortsat fastholde at NKKs indlæg er dilettantisk, grænsende til det fordummende.

  Længere oppe er der så nogen der ligeledes påstår at efterlønnen er selvfinansieret.

  Nej, den er ikke “selvfinansieret.” Det er skatteyderne der betaler for festen og den tekst der bruges er i øvrigt kopieret direkte fra en gammel leder i den kommunistiske avis Arbejderen.

  Denne tekst florerer rundt på nettet, sammen med den røde hær af debattører. De undlader dog at henvise til kilden:

  http://arbejderen.dk/node/15611

  Omkring dette indlæg:

  “Og blot ved at afskaffe VK-regeringens aktiveringscirkus, så spares der 15-20 milliarder kroner årligt.

  Fru Helle Thorning-Schmidt har sagt, at hun vil afskaffe dette pengespild, af bibelske dimensioner.”

  Kunne Benjamin Kurzweil komme med dokumentation for denne påstand?

 4. Af Niels Krause-Kjær

  -

  Christian L: Hvis du nu lader pulsen falde og læser mit indlæg igen, så vil du se, at jeg – uanset de nye tal – stadig mener, at det er en god ide at afskaffe efterlønnen.

 5. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Christian L, 24. februar 2011 kl. 00:31

  Jeg har skrevet et indlæg, som svar på dit spørgsmål. Enten har NKK slettet indlægget, eller så hænger det fast i spamfilteret.

 6. Af nils enrum

  -

  Goethe skrev ikke die Absicht, så både det ene og det andet citat er forkert. Han skrev: “So fühlt man Absicht, und man ist verstimmt.” :-)

 7. Af På falittens rand! K.B.

  -

  Med en vækst rate der ligner Zimbawes er det vist lige meget om efterlønnen afskaffes eller ej, hullet i kassen er så stort at det ikke kan lappes mere, det står nu klart at den borgelige regering vi har haft de sidste 9 år har kørt Danmark fuldstændig i sænk, ikke bar brugt lidt for mange penge- nej de har kørt landet på falittens rand, om det er det ene tal eller det andet tal er fløjetende lige meget, den næste regering kommer til at stå overfor en opgave så stor at det kræver helt andre tiltag end det fedeteri den nuværende regering sidder og laver, at regeringen ikke kan regne har de iøvrig bevidst mange gange efterhånden, hvormange gange har vi ikke hørt Hjort Frederiksen sige at vi grungliggende har en sund økonomi her i landet, til trods for et underskud der får Anker Jørgensens til at ligne et super regnskab, nej vi har ikke en sund økonomi vi har en regering der har fastholdt udgifterne enda maksimeret dem og reduceret indtægterne for at blive genvalgt,det kan naturligvis ikke bare fortsætte uden det kan mærkes.

 8. Af Henrik Østerby

  -

  Men at afskaffe eller prøve paa at afskatte den mest skadelige, statsfinansierede tilskudsordning, efterlønnen, har tilsyneladende en uvurderlig sidegevinst, uanset om den ‘omfordeler’ 10, 15, eller 20 milliareder kr om aaret tilbage til de oprigtige ejermænd og -kvinder. Det vil vise, at der stadig findes politikere, der tør staa frem og sige, at her har vi handlet umoralsk i ca 30 aar, og brugt jeres penge til stemmefiskeri. Undskyld!

 9. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Hr Brian Mikkelsen viser Danmark vejen til øget vækst: Zimbabwe! (Look no further!)

 10. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Aldrig har Danmark set en så stor regering, med så mange åndspygmæer, udrette så lidt!

  (Churchill revised).

 11. Af Christian L

  -

  “Jeg har skrevet et indlæg, som svar på dit spørgsmål. Enten har NKK slettet indlægget, eller så hænger det fast i spamfilteret.

  Skrevet af Benjamin Kurzweil, 24. februar 2011 kl. 09:53”

  ____________________

  Det tror jeg ikke er årsagen. Årsagen er at du ikke kan underbygge din påstand.

  Lad mig gentage;

  ““Og blot ved at afskaffe VK-regeringens aktiveringscirkus, så spares der 15-20 milliarder kroner årligt.

  Fru Helle Thorning-Schmidt har sagt, at hun vil afskaffe dette pengespild, af bibelske dimensioner.”

  ____________________

  Så hvor har hun sagt det. Kildeangivelse tak.

 12. Af Christian L

  -

  Christian L: Hvis du nu lader pulsen falde og læser mit indlæg igen, så vil du se, at jeg – uanset de nye tal – stadig mener, at det er en god ide at afskaffe efterlønnen.

  Skrevet af Niels Krause-Kjær , 24. februar 2011 kl. 07:51
  ______________________________

  Min kritik af dit indlæg, som jeg også ser, at der er andre der har noteret sig, går på den ret uinteressante prognose i 2030, samt på det forhold at det er nu er efterlønnen koster, herunder i 2020.

  Ved en gradvis afskaffelse forbedres statsfinanserne endvidere allerede fra 2014 og frem. Såfremt alle de mulige efterlønnere, selv droppede ud af ordningen, ville der ikke være behov for en reform, men det gør de ikke.

  Den finanspolitiske holdbarhed forbedres endvidere med det samme beløb, uanset om det skyldes færre der tilmelder sig/implementering af reformen ift. de tidligere fremskrivninger.

  Man bør notere sig, at Velfærdskommissionen har kritiseret den nuværende efterlønsreform for værende for utilstrækkelig, samt at Det Økonomiske Råd tidligere har anbefalet at efterlønnen blev udfaset fra 2010 og frem. Dette gjorde de i 2004.

  Problemstillingen er således ikke ny.

 13. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Til hr Christian L, 24. februar 2011 kl. 20:16

  Det har jeg gjort, men mine indlæg bliver blokeret af NKK. Tag det op med NKK. Jeg håber at dette indlæg kommer igennem. Jeg kan ikke bruge mere tid på indæg der hænger fast eller bliver slettet. Desuden har jeg ingen interesse i at hjælpe fjenden, fordi VK vil bare stjæle de gode forslag. Du må leve med Hr Brian Mikkelsen, og hans vækstmål, på niveau med Zimbabwe! Have fun!

 14. Af Niels Krause-Kjær

  -

  jeg har ikke blokeret noget.
  systemet afventer automatisk indlæg med mere end to links (hvorfor ved jeg faktisk ikke). dem går jeg så efterfølgende ind og godkender, når jeg ser dem. Enkelte gange fjerner jeg noget, som er injurierende eller på anden måde helt uden for skiven. Folk på denne blog må efterhånden vide, at min tolerence er ganske stor, og jeg har ikke hverken på den ene eller anden måde slettet nogle indlæg i denne debat.

 15. Af Christian L

  -

  Naturligvis kan du ikke dokumentere det, da hun aldrig ikke har sagt det. Det findes endda ikke som programpunkt i deres “Fair Løsning”.

  Det eneste hun har sagt, er at der har været rejst kritik af Rigsrevisionen af aktiveringen af de tungeste matchgrupper. Det sagde hun under Duellen med Statsminister Lars Løkke Rasmussen, da hun skulle konkretisere hvor det var at regeringen havde ladet de offentlige udgifter vokset for meget. Det andet punkt var prisen på behandling på de private hospitaler, men her måtte hun indrømme, at afregningspriserne nu ikke kunne komme længere ned.

  Din efterfølgende kommentar, om at det nu er en hemmelighed, giver blot dine indlæg et endnu større skær af komik og useriøsitet.

 16. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Christian L, 25. februar 2011 kl. 14:03

  Debatten på denne tråd har været færdig i flere dage. Ved et tilfælde ser jeg, at Christian L fortsætter på denne tråd, og taler om “useriøsitet”.

  Dit problem er, at det mest seriøse VK-regeringen kan fremlægge, er en vækst på niveau med Zimbabwe!

  Jeg er sikker på, at S-SF kan gøre det bedre og med større integritet.

  Om fru Helle Thorning-Schmidt efter valget vil fjerne aktiveringscirkuset, er noget der afgøres til den tid. Indtil da, er det ikke min opgave, eller Helle Thornings opgave, at hjælpe den uduelige VK-regering, som har for vane at stjæle forslag fra oppositionen, indkorporere det i egne nye forslag, og så tage æren for det.

  Spørgsmålet er ganske simpelt:

  Kan VK gøre det bedre end Zimbabwe?

  Svaret er: Nej!

 17. Af Christian L

  -

  Benjamin Kurzweil kommer med en udokumenteret påstand. Da han afkræves svar, kommer der først en søgt undskyldning om, at filtret har hindret hans svar i at komme igennem.

  Dette afviser NKK.

  Dernæst hedder det sig, at det er en hemmelighed.

  Mere komisk kan det ikke blive.

  Benjamin Kurzweil har så nu læst en artikel fra Information hvor den gode Jørgen Goul Andersen har været så dygtig, at han har sat nogle tal ind i et excelark.

  Fakta er, at Danmark i 2010-2012 af EU ventes at have vækst på niveau med lande som Tyskland, Holland og endda over EU niveau. Ikke prangende, men dog over den underlæggende strukturelle vækst.

  I øvrigt har debatten på tråden ikke været “færdig i flere dage”, som Benjamin Kurzweil skriver. Datoen er 25. februar og de seneste indlæg er dateret 24. februar.

  Også her tog Benjamin Kurzweil fejl, men det kommer måske af stres der skyldes, at han skal spamme diverse debatforas med de samme identiske indlæg.

 18. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Til Christian L, 25. februar 2011 kl. 18:06

  Din retorik er typisk Venstre retorik, hvor det handler om alt andet, end politik. Artiklen fra Information omtaler du reelt ikke.

  Desuden henvendte jeg mig ikke til dig, det var omvendt, og dit ærinde er soleklart: samme niveau som Venstre-folkene.

  Nu hvor du påstår, at jeg lyver omkring det med spamfilteret, kan jeg ikke se nogen grund til at kommunikere med dig, som er en anonym.

  Desuden varer en tråd typisk mellem 1-3 dage. I dag er det kun dig der har skrevet et indlæg, og i går ebbede tråden ud, og det var stort set kun dig og NKK, og så mig, fordi du stillede mig spørgsmål (ikke at jeg behæver at svare en anonym person). Hvorfor går du imod fakta? Er det med samme attitude VK-regeringen styrer ministerierne?

  Situationen er stadig den ulykkelige virkelighed, at VK er på niveau med Zimbabwe! Ikke desto mindre er det andre ting, der åbenbart er vigtigere for dig, end at Danmark styrter i afgrunden. Sådan opfører børn sig også. Mangel på proportioner.

  Sikkert årsagen til, at Danmark er på vej i afgrunden, fordi det altid handler om alt andet, end politik for Venstre-folkene.

 19. Af Christian L

  -

  “Nu hvor du påstår, at jeg lyver omkring det med spamfilteret, kan jeg ikke se nogen grund til at kommunikere med dig, som er en anonym. ”

  Nu har jeg ikke bedt dig holde din kæft, men det var dig der påstod at dit indlæg var fanget i et spamfilter. Et indlæg der skulle dokumentere din usande påstand om at Thorning vil afskaffe aktiveringen og spare 15-20 mia.

  Som NNK skriver er din påstand om spamfiltret ikke korrekt.

  Du blev fanget i en usandhed og fabrikerede din egen lille nødløgn om spamfiltret og derefter blev det yderligere komisk da du nu påstod at det var en hemmelighed hvad Thorning mener. Hermed modsagde du tilmed din første forklaring.

  Danmark er som skrevet på intet plan på niveau med Zimbabwe og det efterslæb økonomien har, vil over sigt blive indhentet.

  Dine indlæg fremgår som amatøragtige og uden grundlæggende indsigt i det som de omhandler. Du kan læse overskrifter, men heller ikke mere.

  Din manglende viden står dertil i skærende kontrast til din arrogance og indbilskhed, som her hvor du mener at have ret til at afgøre hvornår en tråd er færdigdebatteret.

 20. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Christian L, 25. februar 2011 kl. 21:38

  Fortsæt endelig i fuld fart ud ad denne løgnens vej, og du har stadig ikke gidet forholdedig til artiklen fra Information, da det åbenbart går over dit niveau.

  Information er Danmarks mest seriøse avis, med de bedste journalister. I samme kategori har vi Mandag Morgen.

  Jeg har ikke påstået, at det er en hemmelighed, det er endnu en løgn du selv kommer med, da du ikke kan holde dig til fakta eller taler politik, ligesom det med en tråds typiske levetid på mellem 1-3 dage, som er et faktum.

  Straks skal du tage bandeord i brug, som et lille forurettet barn, det bare vil have sin vilje, enten ved at skrige højt, eller ved at lyve. En typisk Venstre medløbers retorik.

  Jeg sagde, at jeg ikke vil hjælpe VK med at vinde valget, hvilket du ikke har forstået, eller vil ikke forstå, and who cares?

  Du kører ned på et niveau som kun bekræfter, hvorfor VK har afleveret 8% til oppositionen. Fint med mig.

  Nøglerne til Statsministeriet, dem får I ikke, og det er det vigtigste, og det er dét det handler om.

  Det handler ikke om mig, eller om dine løgne.

 21. Af Christian L

  -

  Benjamin Kurzweil fortsætter nu med et nærmest flæbende indlæg, der skal forsøge at bortlede den kensgerning, at han ikke kan dokumentere sin påstand om Helle Thorning og de 15-20 mia.

  15-20 mia. som han heller ikke kan dokumentere.

  Benjamin Kurzweil påstod, at “““Og blot ved at afskaffe VK-regeringens aktiveringscirkus, så spares der 15-20 milliarder kroner årligt.

  Fru Helle Thorning-Schmidt har sagt, at hun vil afskaffe dette pengespild, af bibelske dimensioner.”

  ….

  Dette har han ikke dokumenteret. Dette kan han ikke dokumentere.

  I sin desperation, prøver han nu at kalde mig en løgner, selvom det var ham selv der påstod at hans indlæg blev blokkeret af NKK:

  “Det har jeg gjort, men mine indlæg bliver blokeret af NKK.”

  Dette blev afvist af NKK:

  “jeg har ikke blokeret noget.”

  Så den der lyver, må være Benjamin Kurzweil:

  1) En påstand om 15-20 mia der skulle kunne spares jf. Helle Thorning
  2) At hans indlæg bliver blokkeret.

  Hans komik er endvidere så grænseløs, at han nu skriver;

  “Jeg sagde, at jeg ikke vil hjælpe VK med at vinde valget, hvilket du ikke har forstået, eller vil ikke forstå, and who cares?”

  Nej, udstil blot dine mangler og dit tilhørsforhold til S og SF på så mange debatforas aom muligt og vis hvor lavt det intellektuelle niveau er hos dig og dine partikammerater.

 22. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Til den anonyme Christian L, 26. februar 2011 kl. 01:56

  Det handler altid om, for VK’s medløbere, at tale om alt muligt andet, end deres egne manglende resultater.

  Har du læst artiklen fra Danmarks mest seriøse avis, Information, som påviser, at VK-regeringens vækst er på niveau med Zimbabwe?

  Det kan du næppe have gjort, med det svar som du gav mig. Skal jeg læse artiklen højt for dig?

 23. Af John de Summer-Brason

  -

  Vi har den Finansminister vi har stemt os frem (og en venlig hilsen til Palle Simonsen, der helt anderledes nøgternt fik Danmark på skinner igen dengang i 1980’erne)!

 24. Af Uffe Staulund

  -

  Det kan undre at ministrene i regeringen bliver sendt af sted med forkerte tal. Hvis jeg var minister og mine regnedrenge sendte mig af sted med forkerte tal, så var det en fyring af den pågældende og departementschefen, som har dårlige soldater i sin stab og ikke er i stand til at styre dem.

  Så er der alle muldvarpene, som det er vanskeligere at gardere sig imod, men det kan vel klares med en loyal og dygtig departementschef, hvis sådan nogen findes.

 25. Af Karl Wilders

  -

  Som jeg ser det er denne diskussion – og ioevrigt alt hvad der foregaar i DK pt – kun et daekke over at Danmark er seks golfsving fra at gaa bankerot…..

  Ja – det kan vaere svaert at skulle beskaeftige sig med den virkelige verden, hvor folk arbejder og bliver noedt til at knokle 60 timer om ugen for at faa tilvaerelsen til at haenge sammen. Men det kommer danskerne jo ogsaa snart til, naar de skal betale ‘fedme-regningen’ for 40 aars uduelig jantelovs og nasseroeve politik; – eller rettere sagt, deres boern og boerne boern kommer til det.

  Jeg forlod Danmark i 1983 – efter at Anker Joergensen havde koert enhver fremtid i saenk dengang – og jeg kom aldrig tilbage. Over aarene var der mange der flyttede ud og der vil blive endnu flere, der vil flytte naar regningen skal betales. Det DK nemlig aldrig har forstaaet med deres utopi, er at jo laengere du traekker en katastrofe desto haarderere rammer du afgrunden naar foerst den dag kommer.

  Jeg har aldrig vaeret en tilhaenger af Glistrup; – jeg fandt ham aadselsloes at hoere paa med hans bornholmske accent; – men traek alle hans profitier fra dengang, om hvad der ville ske med DK udaf gemmerne og han er DKs Nostradamus; – for han fik fandeme ret i alt hvad han dengang sagde. Idag ved man jo saa godt hvorfor han ogsaa blev spjaeldet; – vel ikke kun for hans forhold, men i hoej grad ogsaa for at lukke kaeften paa ham, saaledes at utopiet kunne udbygges og fortsaette uden at politikerne skulle traettes med hans pippen…..

  Jeg aner simpelthen ikke hvad Danmarks politikerere vil; – jeg tror sgu I andre heller ikke kan finde udaf det. Uanset om man glor paa roed eller blaa stue, saa er det da en bande raadvilde taaber….. Hvem i helvede, der skal redde DK fra dets undergang er mig en gaade; – og uanset jeg bor i Kina, og har talt 30 aar, at det ikke kan fortsaette som det goer i DK, og altid har maattet hoere fra vennerne hjemme; – “Ork vi har masser af penge i Danmark – det gaar saa godt herhjemme – vi har da ingen problemer” – og jeg altid har proevet, at fortaelle dem at det hele er paa laant tid, for naar man bor udenfor andedammen, ser man jo verden i et lidt andet perspektiv – saa vil jeg ikke at mit hjemland gaar af haegterne. Hvem vil det?

  Jeg vil ikke at jantelov og nasseroeve og 68’generationen fortsaetter med at smadre det dejlige land, der ogsaa skal vaere der for vores boern og vores boerne-boern og deres boern. Jeg vil ikke, at man hjemme har saa lidt forstand paa finanser, at man efterlader en gaelds-byrde fra generation til generation. NEJ – DK skal foeres saaledes, at der altid er et lille plus paa kontoen, til daarlige tider; – for daarlige tider kommer altid i ny og naeh, det burde 6 helvedes-kriser da have laert os for laenge siden….

  Jeg vil ikke at en skatteminister med en afbrudt uddannelse og manglende integritet, skal se efter vor finanser, men et menneske med en uddannelse, der tilsvarer dette vaervs tyngde.

  Jeg vil ikke, at ministrer i det hele taget ikke har de kvalifikationer, der skal til for at de kan lede det ministerium de varetager professionelt – med en oekonomisk integritet – der goer at Danmark aldrig gaar bankerot.

  Jeg vil at politikerne skal sige NEJ, hvis der er ting, der ikke lader sig goere og ikke sige ja til alt. Ja – sommetider har man indtrykket af at de siger ja til baade A og B, selvom de begge er demontralt modsat….

  Jeg vil heller ikke, at vor politikerere har saa lidt sands for virkelighed, at de ikke kan se, at hvis landets statsbudget er i deficit, og der f.eks. er underskud paa vores invandring, jeg saa maa vi traekke haardt i haandbremsen og fuldstaendigt gennemgaa, hvordan vi bringer vor indvandring til at blive en overskudsforretning for Danmark. Ethvert underskud paa statsbudgettet maa bringes i plus; – det vaere sig skolevaesen i forhold til PISA rating, sygesikring i forhold til maginale ventelister og succesfuld behandling, behandlersamfund i forhold til at holde folk i beskaeftigelse og leve en ordentlig tilvaerelse, militaer i forhold til om vi overhovedet kan vinde en krig f.eks. i Afghanistan etc.

  Det er politikernes pligt – ikke – at goere, hvad der bedst for partiet og vaelgerne, men hvad der er bedst for Danmark, hvilket saa dermed vil vaere bedst for danskerne og saa i sidste ende bedst for partiet. Raekkefoelgen idag er forkert; – den er oedelaeggende for Danmark – direkte landsforraederisk i mange tilfaelde….

  Jeg vil at vi tager 10 skridt ned af trappen hvad EU angaar. Vi kan opnaa en masse gode ting med EU – men vi er vores egen – vi er Danmark – ikke Tyskland eller England eller Graekenland. Vi har vores prioriteter, og de skal bestaa. Vi skal ikke bare ’saette til’ hele tiden for at bevare det store EU billed. Ethvert land udenfor EU hytter deres egne interesser; – soeger at overleve i et globalt virvar af hurtig bevaegelse i oekonomi og handel. Gang paa gang taber vi terraen til andre lande, fordi vi ikke forstaar, at placere os fornuftigt i den globale konkurrence; – vi overfoerer simpelthen vor velstand til asiatiske lande. I alt for mange aar har tonen vaeret, at global konkurrence behoever DK da ikke at stille sig. Men ingen kan i lang tid stille sig over global konkurrence. Regningen vil komme og den er igang; – efterloen og andre frynsegoder; – hele vor velstand er i fuld overfoerelse til Kina, Indien, Indonesien, Brazilien. For tro jo ikke, at det er grundet den blaa sommerhimmel i DK, at vi ikke har raad til efterloennen og de andre frynsegoder…. Nej nej nej – det er fordi vi naegter at stille os global konkurrence og de underskuds-problemer vi har i vort system.

  Vi naegter simpelthen at loese problemer.

  For vi vil hellere diskutere Roenn og Loekke og Skov Pedersen og Ole Sohn og fandens og hans pumpestok…for saa skal vi jo ikke kigge ned i afgrunden og beskaeftige os med de virkelige problemer…..

  …….for vi kan ikke handle regningen, der jo allerede ligger paa bordet; – det er jo det der er resultatet – problemet – for vi kan kun en vej; – vi har kun en metode, at styre DK paa; – vi toer intet nyt, for vi er saa fandens hjernevasket til kun at loebe i den andedam vi har bygget de sidste 40 aar. Men vi kan jo saelge ud til kineserne eller lade os tage under administration af tyskerne; – vi kan smide det hele ad helvede til og fortaelle vores boern; – “at det var sgu osse synd for lille Danmark, at vi ikke li’ havde overskud til at laegge golfkoellen fra os og skrue et par ting rigtigt sammen, saa der osse var en fremtid til dig lille Jens, var det ikk?”…..

 26. Af Jan Wammen Dam

  -

  Læs Ann-Sofie Dahls fremragende indlæg, der sætter Palme som politiker lidt i perspektiv:

  http://www.b.dk/kommentarer/sveriges-store-og-kontroversielle-statsmand

 27. Af T. Hansen

  -

  Det er næsten en NKK blog værd i sig selv: Selverklærede bekvemmelighedsflygtninge diskuterer efterlønnen og Danmarks fremtid.

  Hvorfor skriver man egl. her (på et tastatur uden “æøå”) 28 år efter, at man oplyser at have forladt Danmark?

  Når man har tid til at skrive et grotesk (orker ikke at tælle dem alle) antal indlæg her, og iflg. egne oplysninger er flygtet til udlandet af bekvemmelighed, hvorfor gider man så det?
  Hvorfor mener man at vi, der er blevet og stadig kæmper, bør lytte til en?

  Er det her, at vi ser beviset på, at danskeren kan fjernes fra Danmark, men at Danmark ikke kan fjernes fra danskeren?

  Jeg havde ikke ventet det, da jeg startede på at læse bloggen, men jeg har endnu engang fået det bekræftet: Verden er ikke bare mere mærkelig end jeg forestiller mig, den er mere mærkelig end jeg KAN forestille mig.

 28. Af Svend G

  -

  Meget af efterlønsdebatten baserer sig på regneeksempler, som er svært gennemskuelige for menigmand uden de store statistiske forudsætninger. Og det er nok ikke en overdrivelse at påstå, at debatten har en slem økonomisk slagside.

  Præmissen for at afskaffe efterlønnen er jo netop, at vi som samfund skal spænde livremmen ind. Så det er jo ganske naturligt at det er de økonomiske argumenter, der hersker. Fakta er, at der skal skæres og spares.

  Men spørgsmålet er, om vi kommer til at spare så meget, når alt kommer til alt. Om ikke velfærdssamfundet kommer til at punge ud på andre konti, når en stor restgruppe af pensionsmodne møder op på socialkontoret eller i lægekonsultationen. Det er i hvert fald en gennemgående bekymring, man møder hos socialvæsenets og sundhedssystemets praktikere, når de en sjælden gang ytrer sig i debatten. Se fx Tata Ringbergs indlæg på http://www.information.dk/fupogfakta/259677

  Og gruppen af pensionsmodne dækker ikke kun de såkaldte ’nedslidte’ – arbejdsmænd og rengøringskoner og andre med hårdt fysisk arbejde. Patienter med udefinerlige lidelser (som stress-relateret depression, medicinsk uforklarede symptomer, kronisk træthedssyndrom mv.), hvor det er svært at stille en diagnose, er i disse år stigende for alle aldersgrupper. Og selvom denne gruppe ofte dækkes ind af førtidspension, er der givetvis mange af disse +60-årige patienter, der nu gør brug af efterlønnen. Hvor de går hen, hvis efterlønne afskaffes, er ikke svært at regne ud. For arbejde kan de ikke – hverken i normale jobs eller på fuld tid.

  Om pengene hæves fra den ene eller anden kasse, kan i et spareperspektiv vel være underordnet. Så spørgsmålet er igen, om det i kroner og ører overhovedet kan betale sig at stryge efterlønnen.

  Og så er der jo alle de menneskelige konsekvenser…

 29. Af Venstre er økonomisk ansvarlige , måske………….. | Bjerggaards WEBLOG

  -

  […] til at skalpere efterlønnen. Ikke nok med det, da under beregningerne af antal efterlønner skød Claus Hjort 40-45.000 forkert, og i forbindelse med genopretningspakken begik Claus Hjort et fejlskøn på 43 mia. Spørgsmålet […]

Kommentarer er lukket.