Ninn – Halvfems, ensom og bitter

Af Niels Krause-Kjær 78

Erik Ninn-Hansen fylder 90 år den 12. april. Han kan fejre dagen som en gammel, ensom og bitter mand, der kunne have gjort så meget godt, men endte med at lægge alt øde. For et par år siden udgav jeg bogen ‘Man har et standpunkt’ om en række begivenheder i dansk politik. Her er, hvad jeg skrev om fødselaren:

AFSPORET

Erik Ninn-Hansen mistede i sit politiske livs efterår alt, hvad han havde optjent gennem et langt liv og mere til. Og det blev omgivelserne, der ufrivilligt kom til at dække overtrækket.

Nok havde den konservative politiker en lang karriere som parlamentariker, før Tamilsagen afsporede både ham og dansk politik. Nok havde han ry som et folketingsmedlem, der altid var rede til at lede unge, nyvalgte på vej i det parlamentariske arbejde uanset partifarve. Nok beklædte han nogle af landets mest betroede og fineste poster som forsvars-, finans- og justitsminister og som Folketingets formand, kronen på værket. Og nok kunne han være rigelig opslugt af det politiske spil og huskes for citatet, der som et politisk brændemærke hang over de mennesker, der kom ham på tværs gennem et halvt århundrede: ”Du skal ikke bære nag, men huske hvad de hedder.”

For Ninn glemte aldrig.

Gruppefæller mindes for eksempel, hvordan han langt op i sit politiske liv altid var særlig på vagt, når lovforslag til gavn for kreditforeninger var til behandling. Hans livslange, politiske fjende, partifællen Erik Haunstrup Clemmensen, forlod i 1974 politik for at blive direktør for Kreditforeningen Danmark.

Noget af ovennævnte har sine gode sider, sine forsonende træk eller kan måske endda undskyldes på en rummelig dag. Herregud. Politik kan være beskidt, og lad den rene kaste den første sten.

Men Tamilsagen ryddede hele bordet.

Justitsminister Erik Ninn-Hansen beordrede i 1987 sine embedsmænd til at lægge færdigbehandlede ansøgninger om familiesammenføringer af tamilske flygtninge til side, da noget tydede på, at fredeligere forhold på Sri Lanka var på vej. Sagerne hobede sig op, men justitsministeren var ubøjelig overfor sine embedsmænd. Erik Ninn-Hansen mente, at han på et ministermøde i 1987 havde oplevet enighed om, at retskravet på familiesammenføringer var problematisk, og særligt hvad angik de mange tusinde tamilere i Danmark, da jo alligevel efter alt at dømme snart skulle hjem. Men nogen reel beslutning blev der naturligvis ikke truffet. Det ville have været ulovligt.

Erik Ninn-Hansen mente, han havde befolkningen, regeringen og et stort flertal i Folketinget bag sig, da han beordrede sit embedsværk til at udføre den såkaldte nedprioritering. Men han brød loven, tvang sine topembedsmænd til det samme og forgiftede dermed sit embedsmandsapparat. Erik Ninn-Hansen forbrød sig mod alt, hvad han efter eget udsagn havde brugt hele sit politiske liv på.

Det politiske system stillede overraskende mange udgange til rådighed for Erik Ninn-Hansen under forløbet, men med en bemærkelsesværdig og systematisk selvdestruktiv adfærd lykkedes det ham at lukke alle og til sidst tvinge et folketingsflertal til at kræve nedsat en kommissionsdomstol. Det sidste, da han i et tv-dokumentar-program i Danmarks Radio gentog, at nedprioriteringen hvilede på en regeringsbeslutning. Det gjorde omsider Centrumdemokraternes Mimi Jakobsen så stiktosset, at hun krævede en undersøgelse. Men Erik Ninn-Hansen var ikke færdig med at lukke udgange. Derefter lykkedes det ham at provokere Poul Schlüter til at åbne dørene til undersøgelsen for offentligheden. Fra det punkt opførte Erik Ninn-Hansen sig som en gammel ronkedor, der kun var indstillet på at rive alt ned på sin vej mod afgrunden. Som et afsporet lokomotiv fortsatte Ninn-Hansen og Tamil-sagen sin hærgen gennem dansk politik og efterlod på sin vej alt øde, før mareridtet sluttede med højesteretsdommer Mogens Hornslets sønderlemmende rapport i januar 1993:

Hans statsminister var færdig. Regeringen var færdig. Hans efterfølger som både justitsminister og folketingets formand, professor H.P. Clausen – hvis integritet ingen i øvrigt betvivlede – var færdig. Hans parti var forvredet. Justitsministeriet mistede generationers førerposition i den juridiske verden. Vigtige ressortområder blev afgivet til andre ministerier, og Justitsministeriets enestående tradition med noget nær monopol som fødekilde til de højeste dommerembeder var slut. Det blev ligefrem en politisk prioritet at få dommere med en anden baggrund end Justitsministeriet. Og embedsmænd så deres karriere lagt i ruiner.

Alt lå øde og forude ventede blot formalia:

Den første rigsretssag i Danmark siden 1910 og fire måneders fængsel til den hovedskyldige, Erik Ninn-Hansen. Fængselsstraffen blev dog gjort betinget på grund af hans personlige forhold.

Nogle mener vist nok stadig, at Ninn blev urimeligt behandlet, at han var politisk forudseende og blot gennemførte flertallets politik. Ærgerligt er det i den forbindelse, at Tamilsagen handlede om flygtninge. Udover at det naturligvis var et problem for de mennesker, der først fik opfyldt deres retskrav på familiesammenføring med flere års forsinkelse, så havde det i øvrigt været en velsignelse, hvis sagen i stedet havde handlet om vindmøller, motorvejstilslutninger eller ekspropriation. På den måde ville sagens principielle betydning være kommet til at stå skarpere. Nu blev det blot for nogle et indlæg i en udlændingedebat eller i alt fald et forsonende element i Ninn-Hansens gerning. Men Tamilsagen var ikke noget indlæg i udlændinge-debatten eller en sag med forsonende elementer.

Det var en banal sag om en politiker, tæt på magten i så mange år, at han til sidst følte sig i stand til selv at definere ret og vrang.

78 kommentarer RSS

 1. Af Per Vers

  -

  Gratulerer med dagen Ninn, og tak for at du har været med til at skabe det Danmark som folk nu med stort velbehag bryder ned…

  Skal man tillade at nationen falder sammen i et grænseløst rodsammen af mindre udviklede og indavlede klodebeboere fra både nære og fjerne egne? Eller bryde loven – FORDI DET ER FRIHEDSKAMP, SGU´- så der dog er lidt afpillede stumper tilbage af Danmark til vore børnebørn? Folk er for dumme nutildags, især alle de med den idiotiske danske selvdestruktive tendens til at ønske sig renere end selveste Jesus Chr.

 2. Af Flemming Rickfors

  -

  Erik Ninn-Hansen mente, han havde befolkningen ….bag sig.

  Og det havde han også, dengang og i dag. Tillykke Ninn-Hansen, du gjorde hvad du kunne med de muligheder der var tilstede.

 3. Af DR2: Kampen om indvandringen « Snaphanen

  -

  […] stemningen i socialdemokratiet (han fylder 90 i dag så den evindelige Krause Kjær lige kan nå at sparke en sidste gang til ham), og er nået til 1992 hvor Poul Nyrup tager over og fortsætter den katastrofale fremmedpolitik […]

 4. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  Hr. Niels Krause-Kjær

  De har ret…
  Hr. Henning Jensen.
  Fred være med ham og andre som ønskede et retfærdigt samfund.
  Tak for at hjælpe mig til at rose den som bør roses.

  “May you all prosper”

 5. Af KB Andersen

  -

  Der er åbenbart mange der mener at Hr. Ninn Hansen gjorde det helt rigtige da han brød loven sendte en regering til tælling fik gud ved hvor mange mennesker i fedte fadet, de måtte stort set forlade politik alle sammen i dyb vanære. Det giver da lidt stof til eftertanke at mange mennesker syntes det var helt fin at gøre sådan. Manden fik jo altså en fængselsdom, som han dog ikke skulle afsone da han blev syg, det er alvorolige ting han fik dom for at have gjordt, Viggo Fischer, Grethe Fenger Møller fik deres tilværelse helt ødelagt af denne sag, for blot at nævne et par stykker.

 6. Af Kasper Elbjørn

  -

  Krause, jeg læser altid dine kommentarer med stor fornøjelse og interesse, men er der ikke noget om, at osgå du lever efter devisen: “Du skal ikke bære nag, men huske hvad de hedder.”

  Det klæder dig ikke at skrive om politikere på den anden fløj af de Konservative end den du selv tilhører. Din kritik af Lene Espersen mindede til forveksling om ren mobning – uden kilder eller anden dokumentation – og din kritik af Ninn ovenfor er heller ikke køn.

  Er det ikke på tide at glemme?

 7. Af Poul Højlund

  -

  Svend Jeppesen skriver; “.. at så mange kældermennesker her på bloggen hylder lovbrud og lovbryder med hovederne fordrejet af fremmedhad og perverteret politiseren.”

  Jamen, så kender vi da debatniveauet!

 8. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg er enig i Kasper Elbjørns kommentar.

  Dette had-fødselsdagskort fra Krause-Kjær viser, at han ikke er nogen gentleman.

 9. Af Herluf Hansen

  -

  Der er en systemfejl, når Folketinget både kan være anklager og dommer i en rigsretssag. Henset til Ninn-Hansens alder og politiske indsats kunne tiltale have været frafaldet, hvilket som bekendt forudsætter at man anses for skyldig. Hvor længe en sag kan stilles i bero hviler på et skøn, og man må her erkende, at Ninn-Hansen skønnede forkert. Han blev offer for sin egen stædighed. Var han ikke gået på TV og havde hængt Mimi Jacobsen ud, var der ikke blevet nogen sag. Den var henlagt.

 10. Af j nielsen

  -

  “Viggo Fischer, Grethe Fenger Møller fik deres tilværelse helt ødelagt af denne sag, for blot at nævne et par stykker.”

  V. Fischer endte endda med at miste hukommelsen.

 11. Af Asger Manø

  -

  @Kasper Elbjørn
  “Er det ikke på tide at glemme”

  Jo, det er da muligt, men Tamilsagen fylder stadig i dansk politik, som et eksempel på, hvor galt det kan gå, når ministre helt bevidst overtræder landets love.Lad os da glædes over, at demokratiet og magtens tredeling fungerer, og ministre og deres magtfuldkommenhed straffes, når den udøves.
  Når vi nu skal glemme Ninns håndtering af Tamilsagen, skal vi så også glemme Ole Sohn og andre venstrefløjsfolks meritter under Den Kolde Krig eller er der en vis politisk selektering i dit udsagn om, hvad der skal huskes, og hvad der skal glemmes?

 12. Af KB Andersen

  -

  Ja bevares, Viggo Fischer og Grethe Fenger er da ikke uden skyld i deres egen politiske derute, men bare for at nævne at det også havde mange og rigtig store menneskelige omkostninger at en mand laver sådan noget, derfor at det jo blot endnu mere mystisk at mange lige frem hylder hans meriter.

 13. Af J. Poulsen

  -

  Jeg var så heldig at lære Ninn Hansen at kende som politiker i 60’erne. Han var en gennemført hædersmand og en blændende konservativ politiker, der i modsætning til dagens konservative leder var i stand til at definere konservativ politik, så vælgerne forstod det. Ninn Hansen fik desværre ødelagt sit politiske eftermæle i en sag, der i den brede befolkning var uforståelig. Jeg ønsker Ninn Hansen hjertelig til lykke med den forestående fødselsdag.

 14. Af M V. Jensen

  -

  Hvis nu der havde stået i flygtningeloven af 1983, at hver flygtning der kom til Danmark skulle have 10 mill kr. allerede ved asylpippet, og en finansminister efterfølgende – måske i krisetider – havde prøvet at undslå sig, – ville man så have været lige så hård i bedømmelsen? Nu havde en flygtning ‘retskrav’ på familiesammenføring – altså at hvis han var kommet til Danmark så skulle han have lov til at få hele familien med herop med alt betalt inkl. rejserne, sundhed, uddannelse, div. støtteordninger, pensioner, … . !
  Når sandheden om hvor meget folk som NKK og hans magt-ivrende ledende socialdemokrater har kostet Danmark, så når NKK ikke engang at blive gammel før han bliver ensom! Vi taler om dusinvis af mia. kr. pr. Auken, Helweg, HGHansen, Arnold, Bjerregård, og Jelved’ske hoveder.

 15. Af M V. Jensen

  -

  Var det iøvrigt ikke også NKK der måtte træde alt hvad han kunne på Kurt Westergård, over at han var så træt så træt af al den ytringsfrihed(skamp).

  Og ikke synes det er et nævneværdigt problem at Pia Kjærsgård har fået indskrænket sit privatliv og bevægelsessfære af gale indvandere og autonome(?) og må fragtes rundt i pansrede busser under politibeskyttelse, så kan de anstændiges store leder Margrete Vestager dalre frit rundt på strøget. Tag dog og find en ledig blog ved Anstændighedsektens talerør Politiken!

 16. Af Ole Skovgaard

  -

  90 år ensom og bitter, glimrende beskrivelse af en tilbageværende SF kærnevælger.

 17. Af Søren Isaksen

  -

  Niels Krause Kjær er en fej og ensom journalist det sparker til folk som ligger ned. Han skulle skamme sig. En ynkelig lille og ubetydelig bladsmører, som vi bedst kunne være forundt.

  Ninn Hansen udøvede civil ulydighed mod en flygningelovgivning som selv tumper som Niels Krause Kjær – i dag – kan se var fuldstændig tåbelig og iøvrigt i næsten fuld politisk konsensus (undtagen blandt ligeså tumpede radikale) strammet op til en praksis langt mere strikt end hvad Ninn Hansen antydede.

  Vores statsministers skattesnyderi er langt værre.

 18. Af Kasper Nielsen

  -

  Virkelig god opsummering af den mest centrale politiske skandale i nyere tid. Justitsministeren var kriminel!! – så enkelt er det. Og når alt kommer til alt et ægte adelsmærke for det danske demokrati, at ENH blev dømt. De 6 måneder betinget er i øvrigt for intet at regne mod de 1000 års fordømmelse historien vil påføre ham.

 19. Af Elly Sørensen

  -

  “Niels Krause-Kjær blogger om tendenser i dansk politik.” Ja – så – gør – han – det !!! – hvilket ovennævnte ikke tyder på overhovedet.
  Da NKK åbentbart ikke kan beskæftige sig med noget mere produktivt end at reklamere for sin egen bog: “For et par år siden udgav jeg bogen ‘Man har et standpunkt’ om en række begivenheder i dansk politik. Her er, hvad jeg skrev om fødselaren:” ….
  bør han holde sin mund i stedet for igen at hegle ned på en 90-årig Erik Ninn-Hansen.
  Du har gjort det så rigeligt i din bog og behøver ikke at fortsætte med din selvforherligelse her i din såkaldte “tendens i dansk politik blog.”
  Med andre ord – du skulle skamme dig.

 20. Af Knud Madsen

  -

  Bedre sent end aldrig!
  Jeg vil også takke Erik Ninn-Hansen for sit forsøg på at dæmme op for den vanvittige indstrømning af folk med uhæmmet appetit på socialhjælp og uendelige rækker af familiesammenføringer, der koster os uanede summer i yderligere socialhjælp.
  Jeg bor i et område, hvor vi er så rigelig forsynede med disse folk, som ENH forsøgte at holde igen med at importere. I dag 20 år efter taler flertallet stadig ikke dansk, men trives så vældigt med socialhjælpen, og mangfoldiggør sig flittigt med flere, der også forsørges på det off. regning.

  Til Erik Ninn-Hansen: Til lykke med fødselsdagen og alle gode ønsker for fremtiden. Vi er rigtig mange almindelige danskere, der aldrig fattede, hvorfor De skulle svines og matres på den svinske facon, som blev Dem tildelt. De gjorde jo bare det, vi alle håbede alle ansvarlige politikere ville gøre, nemlig at forsøge at dæmme op for vanvittig indvandring. Tak for indsatsen!
  mvh
  Knud Madsen

 21. Af christian nielsen

  -

  Beskæmmende at nogen tager Ninn i forsvar.

  Ninn brød landets love og løj. Ninn fik andre til at begå ulovligheder og cover-up. (Grethe Fenger Møller).
  En politiker der bryder landets love skal selvfølgelig straffes. En minister er den udøvende magt og skal gennemføre folketinget beslutninger.
  Der er ingen undskyldelige elementer. Tværtimod.
  Rigtigt at Ninn var aktiv i Kjærbøl sagen og skibet Hans Hedtoft.
  Det var Ninn der ville have den rigsret mod Kjærbøl

 22. Af Niels B. Larsen

  -

  @ christian nielsen, 14. april 2012 kl. 22:12

  Ninn-Hansen forsøgte – desværre forgæves – at spare danskerne for nogle få af de afsindige omkostninger, som den vanvittige udlændingelov af 1983 har påført dem.

  Og det skal han have stor tak for – han var og er en hædersmand!

  Det er mere end man kan sige om dem, der gjorde sig til dommer over ham.

 23. Af » Hvis du vil vide mere… # uge 15 » 90mandater.dk

  -

  […] tilskudsordninger; Madsen slår et slag for det danske flag; og Niels Krause-Kjær har forfattet et skarpt fødselsdagsportræt af Erik […]

 24. Af Hans Hansen

  -

  Kære Ninn-Hansen

  Tillykke med fødselsdagen.

  Vi er mange ældre der har set “skriften på væggen”.

  Vi diskuterer i dag, hvordan vi skal skaffe flere midler til VELFÆRD. De ca 30 Milliarder som indvandringen koster årligt, forsøgte du da i det mindste at stoppe – tak for det.

  Nu er jeg selv en “gammel dreng” på 75 år og jeg trøster mig med, at google forhåbentlig eksisterer om 70 år.

  Hvis de folk der lever til den tid skulle finde på at google Ninn-Hansen og Niels Krause-Kjær ved jeg godt, hvem af de to der vil fremstå som en hædersmand.

 25. Af j nielsen

  -

  “Hvis de folk der lever til den tid skulle finde på at google Ninn-Hansen og Niels Krause-Kjær ved jeg godt, hvem af de to der vil fremstå som en hædersmand.”

  Det er nemt: ingen af dem.

 26. Af Thomas Lund Nielsen

  -

  Det er dybt respektløst overfor det danske demokrati og retssystem at kalde Ninn-Hansen for en hædersmand, som så mange gør herinde.

  Han kunne istedet have startet en konstruktiv debat om indvandring. Måske havde de konservative også stået anderledes i dag, hvis han havde gjort det?

 27. Af Lars Hansen

  -

  Et stort tillykke til den gamle hædersmand. Var andre politikere så fremsynede som Erik Ninn-Hansen, så havde dette land langt færre problemer.

 28. Af Gode_Gamle Anker

  -

  Hej med jer.

  Dette er Gode Gamle Anker, der lige ville sige hej.

Kommentarer er lukket.