Troels den Misforståede

Af Niels Krause-Kjær 157

Troels Lund Poulsen (V) har ikke bare været en meget misforstået skatteminister. Han har ifølge eget udsagn også været en bemærkelsesværdig pligtopfyldende af slagsen. Ifølge sine forklaringer i skattesagskommissionen brugte han masser af kræfter på et ‘presseberedskab’ på en sag, han intet havde med at gøre. Han brugte til udspørgerens forbløffelse en hektisk fredag eftermiddag i september 2010 på at gennemlæse et 48 sider langt notat om  skatteregler for til- og fraflytning, fordi han ’som minister har ret  til at forstå skattereglerne’. Han er overrasket over, at topembedsmænd brugte dage og nætter på at tilfredsstille ham med notater om afgørelsen om Thorning-ægteparrets skattesag, når hans interesse efter sigende blot var akademisk. Og han modtager et notat om skattesagen af sin pressechef, og uden at spørge, hvor det kommer fra, og efter blot at have ’skimmet’ det, giver han det nærmest uden et ord videre til sin departementschef.

Afhøringen af den meget tidligere minister efterlod et klart indtryk af en politiker misforstået af sine nærmeste omgivelser. Når direktøren for Skat København, Erling Andersen, således i sin redegørelsen fra i fjor i forlængelse af skatteafgørelsen den 16. september 2010 skriver, “at departementschef Peter Loft, særlig rådgiver Peter Arnfeldt og skatteminister Troels Lund Poulsen angriber Skat Københavns afgørelse” – ja, så er det bare en misforståelse. Sådan var det slet ikke ment. Han ville blot gerne forstå en kompliceret skattesag, så han bedre kunne sige ‘ingen kommentarer’ til en privat skatteafgørelse, han som minister intet kunne mene noget om.

Afhøringen af den tidligere skatteminister antydede ikke nogen rygende pistol. End ikke en smule tørt krudt var der tale om, snarere lidt fugtigt og klamt af slagsen. Ikke overraskende frikendte han sig selv, og der var ingen dokumenter, der direkte modsagde ham. Hvorvidt det også bliver undersøgelseskommissionen konklusion om et par år, er endnu uklart. Ligesom i sin tid med Tamil-sagen bliver afhøringen af centrale embedsmænd formentlig det mest spændende. Her bliver der næppe meget ‘det erindrer jeg ikke’, og flere vil formentlig være udstyret med private notater, der ganske præcist gengiver forløb, som de selv har oplevt det.

 

157 kommentarer RSS

 1. Af Claus Hansen

  -

  @ Jørgen f.

  Jeg er enig i dine synspunkter vedr. Lisbeth Rasmussens “dagbog”.

  Det er påfaldende at datoen den 30/8-2010 slet ikke er nævnt i Lisbeth Rasmussens “dagbog”.

  Det er jo ellers en dato Lisbeth Rasmussen burde kunne huske. Det var datoen, hvor Lisbeth Rasmussen og fem andre besluttede at ændre praksis, således at Kinnock kunne slippe for at betale skat.

  Kan det tænkes, at Lisbeth Rasmussen bare har haft “hukommelsessvigt” på denne dag??

 2. Af peter kocsis

  -

  politiken i dag.

  “Der bliver nu sået tvivl om centrale dele af det vidneudsagn, som tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen (V) kom med i tirsdags i Skattesagskommissionen.

  Troels Lund Poulsen bedyrede flere gange, at han ikke fik at vide, hvordan sagen om Thorning-familiens skat ville ende, før han fik en kopi af afgørelsen på et møde 16. september 2010, samme dag som Thorning-Kinnock fik brev fra Skat.

  Men en udtalelse i dag fra Troels Lund Poulsens nærmeste embedsmand, daværende departementschef Peter Loft, punkterer Lund Poulsens vidneudsagn:

  »Det var mit job løbende at holde ministeren orienteret om vigtige sager«.

  Eksperter uforstående

  Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Jørgen Grønnegård Christensen, undrer sig over den tidligere ministers forklaring:

  »Jeg fatter ikke, hvorfor Troels Lund Poulsen spillede smart i kommissionen. Enhver kan sige sig selv, at når embedsmændene bliver afhørt, vil nogen med stor sandsynlighed så tvivl om hans forklaring, og så har han ikke vundet noget som helst. Han kan let have gravet sin egen grav i denne sag, og på den baggrund forekommer hans forklaring mig naiv«.

  Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, Michael Gøtze:

  »Hvis Peter Lofts oplysninger er rigtige, har Troels Lund Poulsen sagt noget til kommissionen, der ikke passer. Det er en alvorlig sag og belaster den tidligere minister. Når en skattedirektør fører dagbog på den måde, må det være ud fra en forventning om, at der kommer et efterspil. Det kender man fra tamilsagen«.

 3. Af Hans Andersen

  -

  @ peter kocsis
  Blev dagbogsforfatteren ikke forfremmet for sin dygtighed af nuværende regering ?

 4. Af peter kocsis

  -

  @ peter kocsis

  “Blev dagbogsforfatteren ikke forfremmet for sin dygtighed af nuværende regering ?

  Skrevet af Hans Andersen”

  Det det jeg ikke , men hvis du mener at regeringen generelt tildeler embedsstanden forfremmelser for politisk hjælp , så burde Lisbeth Rasmussen tværtimod være degraderet, fordi hun slettede dagbogsfilen.

 5. Af P Christensen

  -

  Erstat navnene Kinnock og fru Thorning fra oppositionen med skatteyder Olsen under ditto skattemæssige omstændigheder.
  Så kan enhver komme med sit eget bud på, om en analog Olsen-sag havde haft lignende interesse hos TLP.

 6. Af Morten Andersen

  -

  TLP er en hædersmand. En sand venstre løve man skal lang tid tilbage for at finde hans lige. Måske Alberti kunne gøre ham rangen stridig?

 7. Af Hans Andersen

  -

  @Morten Andersen
  Med hensyn til Alberti i dag ville straffen være et gyldent håndtryk:-)

Kommentarer er lukket.