Ole Sohn og løgnen

Af Niels Krause-Kjær 97

Politikeren Ole Sohn og cykelrytteren Rolf Sørensen befinder sig i øjeblikket i samme offentlige skruestik: Uanset hvad de siger, vil mange opfatte dem som skyldige. Rolf Sørensen i at have været en del af doping-kulturen i cykelsporten og Ole Sohn i at have taget imod kontante penge fra Moskva i sin tid som formand for DKP.

De har ingen mulighed for at bevise en eventuel uskyld. Det eneste, der kan tilfredsstille en kritisk offentlighed, er en ubetinget tilståelse. ‘Ja, jeg tog doping – hvordan i himlens navn tror I ellers, jeg kunne være i verdenseliten i så mange år mellem professionelle stiknarkomaner?’ Og ‘ja, jeg slæbte kontanter fra Moskva hjem til mit parti.’

Om ‘Rolf Sørensen er ren’ er ikke relevant for denne blog. Bedre kræfter må forholde sig til det i forlængelse af Tyler Hamiltons bog, som også giver Bjarne Riis (endnu) en forklarings-udfordring, som det vist hedder på nydansk. Ole Sohn, derimod, hører hjemme her, og har tidligere været diskuteret. Jyllands-Posten har de seneste dage fundet en ny kilde i Moskva, som ganske overbevisende lægger nye detaljer frem i påstanden om, at Ole Sohn som DKP-formand skulle have modtaget og kvitteret for kontante bidrag til partikassen.

Danmarks Kommunistiske Parti var som et 100 procent Moskva-tro parti delvist finansieret af Sovjetunionen. Ole Sohn indrømmede kort efter sin meget sene afgang som DKP-formand, at Moskva gennem massiv overfakturering af ydelser ved partiavisen Land & Folks trykkeri støttede DKP. Han har i tyve år konsekvent afvist at have modtaget kontante penge. Det synes oplagt, at den kontante støtte fra Moskva fortsatte i Ole Sohns formandsperiode. Spørgsmålet er, om opgøret mellem strammere og slappere i partiledelsen betød, at KGB’s chef i København sendte kontanterne udenom den nye slapperformand. Forskningsbibliotekar Morten Thing, Roskilde Universitet, mener ja. Magtpolitisk var det sandsynligt, og han ser ikke nogen grund til, at Ole Sohn skulle lyve om det. Det store spring for Sohn skete for tyve år siden, da han indrømmede støtten gennem overfakturering, påpeger Thing. Andre – også – kompentente forskere i emnet mener, at de nye afsløringer og detaljer i Jyllands-Posten virker overbevisende.

Ole Sohns troværdighed er på linje med Rolf Sørensens. De fleste vil gerne se beviser for de to personers udsagn. Beviser, som er svære at diske op med. Hvordan beviser man sin uskyld? Men for Ole Sohns vedkommende er det heller ikke længere så afgørende. Han er forhenværende som minister, har meddelt sin afgang ved næste folketingsvalg og er derfor som politisk person på alle måder historie. Tilbage er blot at konstatere, at hans korte og turbulente ministertid – hvor han i øvrigt roses bredt for et gedigent stykke politisk arbejde – var en fejltagelse for alle involverede, som burde have vidst bedre. Tyve år som Moskvatro-kommunist, heraf halvdelen af tiden i partiets top og de sidste fire år som formand, burde have givet Ole Sohn og hans omgivelser inspiration til en anden karriere end politik. Og helt fatalt blev udnævnelsen til minister. Ole Sohn burde selv have takket nej. Når han ikke evnede det, burde Villy Søvndal have forklaret ham det. Og da heller ikke Søvndal evnede det indlysende, burde Helle Thorning-Schmidt blidt og bestemt have forklaret, at det ikke ville ske på hendes vagt. Heller ikke her stoppede misforståelsen.

Men sandheden er, at Ole Sohn var politisk amputeret fra sin første dag som minister. Hvad han selv eller den politiske ledelse omkring ham ikke indså, vidste og viste en kritisk offentlighed fra første færd: Med en fortid på det niveau, i så mange år og i så høj en alder kan man ikke være minister. I det lys er det egentlig ligegyldigt, om han er flink, dygtig eller for 20-25 år siden fik nogle kontanter af en KGB-chef eller ej.

97 kommentarer RSS

 1. Af Jan Eskildsen

  -

  Krause-Kjær skylder svar på spørgsmål fra Mihail Larsen om Barroso og Merkel.
  I øvrigt : den nye kilde i Rusland havde aldrig set den person, der fik pengene. Hvis folk stoler på, at ingen kan have snydt ham, er de da naive. I sin tid var det Ingmar Wagner, der havde penge i skunken, og et lille lukket gruppe, der var modstandere af fornyelsen i DKP (og i Sovjet med glasnost og perestrojka) kunne have modtaget pengene – de vidste alt om, hvordan det plejede at foregå.

 2. Af Esben Arndt

  -

  KK s analyse er alt for simpel og ganske enkelt skudt ved siden af.
  Det har været politisk korrekt og oppe i tiden i adskillige år, at tidligere venstreorienterede eller kommunister, skulle gå bodsgang over for et tiltagende borgerligt samfund. Alle vores politiske partier er skredet til højre i de sidste 20 år og således også holdningen til verden. Ikke en beklagelse, men en konstatering.
  Det her er ikke et forsvar for Ole Sohn -det er på ingen måde mit anliggende, men hvordan ville det stille sig hvis alle vores politikere skulle erkende hvem de havde trykket i hånden gennem tiderne? Og for den sags skyld Kongehuset med.
  Vi skal undgå at hykle, man kan ikke være i det politiske system ret længe uden man på den ene eller den anden må hvirvler snavs op. At borgerlige syntes det er formasteligt, at havde en kommunistisk fortid er vel ikke anderledes end, at venstreorienterede mener, at mange borgerlige har mænget sig med racistiske regimer og små fascistiske herskere.

 3. Af Emilie J. Sørensen

  -

  Ja, det var en fatal fejltagelse, at Ole Sohn overhovedet blev bragt i spil som minister og nærmest pinligt, at hverken Villy Søvndal, Margrethe Vestager eller Helle Thorning-Schmidt evnede at se det. Nu sidder Ole Sohn tilbage og griner en vis legemsdel i laser over, at det – trods en grum fortid i Kommunistpartiet – lykkedes ham at få adgang til de bonede gulve. Hvem andre end de tre fusentastere har ansvaret for denne fadæse? Udover en fed ministergage igennem et helt år får han tillige knap 2 millioner i aftrædelsesgodtgørelse samt sikkert også en fed pension, når den tid kommer for ham. Hele miseren vidner klart om manglende dømmekraft hos hver af disse ministre.

 4. Af Karl Eriksen

  -

  Vi kender alle navnet på hr. Sohn. PET formodes at kende navnet på resten af 5.kolonnen, men dette holdes hemmeligt i hvert fald for Bent Jensen. Hvorfor beskytter PET hele horden af reelle forrædere under Den Kolde Krig. Hører denne horde til PETs venner?

 5. Af Bjarke W Mortensen

  -

  “@j nielsen

  “og senere befriet med uundværlig hjælp fra kommunister.”

  Tænker du på russernes besættelse af Bornholm?

  Skrevet af Niels Poulsen, 5. november 2012 kl. 23:45”
  Nu tænker jeg specielt på modstandsbevægelsen og da DKP var forbudt var største delen af DKP’s medlemmer automatisk en del af modstandsbevægelsen…..
  Nu er det faktisk sådan, at DKP var det eneste parti der nægtede at samarbejde med NaziTyskland
  (Besætterne) under besættelsen og de fik hæders gaver efter krigen af kongehuset( land og folk i dronningstværgade plus trykkerie)og mange fik store stillinger i forsvaret.( De modtog dog aldrig medaljer for deres indsats, men en del fik gaver af Englænderne som våben i annerkendelse af deres arbejde mod Tysken. I 1948 måtte mange af DKP’s (tidliger) medlemmer forlade forsvaret, da de ikke ville underskrive, at USSR var deres fjender da vi blev medlem af NATO. Den mest berømte var Svens Olauf Wagner alies General Johansen der begyndte som den første arbejdsmand der blev oberstløjtnant og den første oberstløjtnant der blev arbejdsmand
  ( i Gentofte som gadefejer)

 6. Af Jens Jensen

  -

  Til Morten Thiessen, 6. november 2012 kl. 12:19. En enkel respons: har du nogensinde her i Europa læst eller hørt om en person, som tidligere klart havde tilkendegivet nazistiske sympatier og holdninger, som så senere, fordi vedkommende havde afsværget sin tidligere tro, har fået aflad herfor? Og det uagtet, at vedkommende både i skrift og tale klart tilkendegav sine tidligere synspunkter for utopi, ungdommelig vildfarelse eller misforstået tiltro til ”ismen”? Igen, fordi en person klart har tilkendegivet tro på utopien fra USSR, så kan alt senere tilgives.

 7. Af G. Nielsen

  -

  En gang krigsforbryder – altid krigsforbryder.
  Ole Sohn har ikke blod på hænderne.
  Det har til gengæld 61 danske borgerlige politikere med Anders Fogh i spidsen.

 8. Af Frank L

  -

  @ Tom Hansen, 6. november 2012 kl. 07:28

  At du opdigter en række tåbelige scenarier og kausaliteter, må stå for din egen regning.

  Meget fundament i virkeligheden har din fabuleringer i alle fald ikke.

 9. Af Morten Thiessen

  -

  @Jens Jensen
  Der var skam en del som fik oprejsning trods aktiv deltagelse i det tredje riges aktiviteter eller åbne sympatier herfor. Du kan starte med alle de tyske videnskabs- og efterretningsfolk som trådte i allieret tjeneste efter krigen. Det skete ganske vist diskret i de fleste tilfælde, men gabestokken slap de for. Herhjemme var der ikke rigtig nogen nazister af betydning, de mest prominente medlemmer var meget unge og nåede at smutte ud før det ramlede – f.eks. Gert Petersen og Simon Spies. Flere toneangivende personer indenfor politik og kultur luftede totalitære sympatier, men kom på bedre tanker sidenhen, mest berømt er nok Kaj Munk som nåede at blive likvideret af sine tidligere venner og siden nærmest helgenkåret. Samarbejdspolitiker nummer 1 – Thorvald Stauning – som brød loven for at imødekomme sine tyske venner, nåede også at dø inden retsopgøret, og derfor pudses hans glorie også stadig selvom det er helt uberettiget.
  Det er imidlertid ikke så underligt at der gøres forskel, for nazismen blev tydeligt besejret militært og dens ledere henrettet, mens kommunismen blev besejret økonomisk og dens ledere blot rullet ud i glemslen. Nederlaget er derfor ikke så spektakulært og opgøret med vores lokale “forræddere” derfor heller ikke så gennemført og voldeligt. Derfor er der ikke noget pres for at lægge kommunismen bag sig, da den på lige fod med nazismen er en lovlig politisk bevæglese i Danmark, og derfor glædeligt når personer selv vælger at forlade disse totalitære vildfarelser.
  Det har Ole Sohn gjort, og det tæller på den positive side, ligesom det ville gøre hvis en nazist droppede hagekorset og fik nogle sundere interesser. Han mangler så at få forklaret sig i detaljen om guldet fra Moskva, og det venter vi så på at han får gjort.
  Hvis du vil indlede en jagt på ægte slyngler skal du nok kigge til Enhedslisten, der er flere som aldrig har fortrudt noget og fremturer i deres forbryderiske ideologi.

 10. Af Frank L

  -

  @ kim Olsen, 6. november 2012 kl. 07:53

  Kim for h…… Tag da og læs din historie.

  Naturligvis har DKP haft overordentligt stor betydning for DKs historie, både før, efter og under WW2

  Det svarede til at jeg postulerede at Glistrup og DF ingen indflydelse havde haft i DK.

  Tænk dig dog om menneske

 11. Af Peter Madsen

  -

  Jeg er meget enig med NKK. Ole Sohn burde aldrig have været politiker og da slet ikke minister.

  Der er en tendens til hos nogle at ynke Ole Sohn i disse dage. Stakkels Ole Sohn, der var offer for en hetz fra nogle, der stadig piller rundt i hvad der skete under den kolde krig…

  Sandheden er, at Ole i årevis – hvor alle voksne mennesker i Danmark var FULDT klar over hvad der foregik bag jerntæppet – lod sig købe og førte fjendens politik, for ja, Warszawa-pagtens magthavere VAR vores blodige fjende!! Så kan han så tale til han bliver blå i ansigtet om, at han ville reformere DKP og kommunismen indefra – men den får han os ikke til at købe!

  Der er grænser for, hvad man kan gøre og blive tilgivet. Må jeg minde om, hvad der skete med kommunisterne – Oles kyssekammerater – efter murens fald? De blev skudt, smidt i fængsel og andet hårdt. Der skete INTET med Ole-drengen! Han var en fri mand, fri til at se lyset “igen” og blive SF’er, fri til at starte sit eget forlag, fri til at komme i Folketinget og senest til at blive minister.

  Der har INTET opgør været med Oles foretagender i 80-90’erne – udover de for Ole så uheldige vedholdende historier om pengeoverførslerne fra de gavmilde onkler i Moskva. Ole fik lov til at starte på en “frisk”.

  Så er jeg ligeglad med om han er en dygtig politiker og en habil minister. Der er ting her i Verden, som skal have konsekvenser for een. Landsforræddere og dem der er villig til for penge og sygelig fascination af diktaturer at sælge deres eget land må acceptere, at der kommer en regning.

  I Oles tilfælde har regningen været til at overse.

 12. Af Kim olsen

  -

  Frank L

  Så for søren da. ramte jeg en ligtorn.

  DKP er og bliver en parantes i vores demokratiske historie.

  Partiet var altid marginalt repræsenteret i Folketinget – simpelthen fordi den danske befolkning var for kloge til at gå kommunismens vej.

  Hvorfor tror du Sohn stod som en anden tigger med hatten i hånden?

  Fordi ikke engang arbejderklassen gad støtte fantasterne fra DKP.

  Så Frank L, tag dig selv sammen og erkend nederlaget her og alle andre steder. Kommunismen har ingen gang på jorden, så simpelt er det!

 13. Af Ole Mikkelsen

  -

  @Allan P
  ‘Forskellen er, at de kontante penge er sorte. Noget der vel næppe passer ind i en socialt ansvarlig SF profil.’

  Tak for dit svar. Det er mig der er så dum at jeg ikke forstår hvorfor det skulle være så afgørende.

  Om man får penge fra Sovjet via overfakturering eller kontant er for mig fortsat et fedt. Jeg kan ikke se det kan være kontroversielt endsige have noget som helst at gøre med at være socialt ansvarlig. Pengene var jo, kontant eller ej, beregnet til DKP’s arbejde i Danmark.

  Det er vel endda socialt arbejde..?

  Jeg er dum, jeg indrømmer det. Men kan en eller anden ikke forklare mig hvorfor kontante penge lugter mere end overfakturering?

 14. Af P Christensen

  -

  Sagen bekræfter atter behovet for fuld åbenhed om alle større partibidrag. Der ikke skal kunne omgåes ved at ændres til små ditto ved opdeling.

  Historiens gang har vist at ideologier kan opstå
  som reaktion mod een ting, men ende med at blive ligeså. Eksempelvis var kommunismen aldrig opstået, hvis ikke den russiske befolkning var blevet undertrykt under zsar-styret. Kommunismen endte dog med selv at undertrykke. Det nuværende EU startede som forsøg på at skabe fred og fællesskab i Europa, men er endt med planøkonomi og centralisme, der ikke har det gamle Østeuropa noget at lade høre.

 15. Af Ole Mikkelsen

  -

  @Peter Madsen
  ‘Der skete INTET med Ole-drengen’

  Kan du nævne mig bare en strafbar handling Ole Sohn skulle have begået?

  Eller: Lever vi i en retsstat?

  Om det politisk så har været klogt at udnævne Ole Sohn, kan jeg være meget enig med NKK om. Men den politiske vurdering er noget andet end såvel den moralske som den juridiske.

  Du omtaler den juridiske.

 16. Af John Laursen

  -

  Bjarke W. Mortensen

  ” Nu er det faktisk sådan, at dkp var det eneste parti der nægtede at samarbejde med NaziTyskland “.
  Faktisk kunne dkp ikke nægte at samarbejde med NaziTyskland, for NaziTyskland forbød dkp – for NaziTyskland var dkp ulovligt og et ikke eksisterende parti.
  Det konservative folkeparti var et eksisterende parti men samarbejdede ikke med Nazityskland, understreget af at partiets formand og ledende skikkelse Christmas Møller rejste til London,hvor han krigen igennem arbejdede for aktiv modstand mod NaziTyskland – det kan ikke kaldes for samarbejde med NaziTyskland.
  Konservative politikere som ole Bjørn Kraft og Poul Sørensen, blev henholdsvis forsøgt likvideret og arresteret af Gestapo.
  NaziTyskland havde magten i Danmark og tvang deres vilje igennem, men altså intet intet samarbejde fra Det konservative folkeparti.

 17. Af Søren Rasmussen

  -

  Ole Sohn’s løgne er ligegyldige!

  Ole Sohn er blot en lille apperatnik på vejen – mange apperatniks i Komintern perioden døde på vejen – eller på deres rejser og ophold i Stalins Moskva i 1930’erne.

  Hvorfor tror vores blogejer stadigvæk på Julemanden og på almindelig anstændighed i det politiske liv.

  Hovedparten af vores politikkere – og deres symbiotiske fæller iblandt “såkaldte” journalister – er jo blot åndelige undermålere, der på ingen måde repræsenterer det åndelige niveau i Danmark!

  Heldigvis….

  Vi andre ryster jo blot på hovedet og undrer os over hvordan denne uforstand har sneget sig ind i hovedet på Dansken.

 18. Af Peter Madsen

  -

  @Ole Mikkelsen

  Jeg synes du skal læse mit indlæg igen.

  Jeg er helt enig i, at Ole Sohn ikke har gjort noget forkert i følge loven, men kun moralsk (i mine øjne) hvad man selvfølgelig ikke kan eller skal kunne dømmes i retten for.

  Dog kan man også anføre at hverken Ceaucescu eller Honecker i Rumænien og DDR gjorde noget ulovligt. De havde selv skrevet loven, og derfor var deres uhyrligheder faktisk ikke ulovlige. Så omend vi (vel?) hurtigt kan blive enige i at DDR og Rumænien under de to herrer var rædselsregimer, så kan man hævde at de var retsstater i den forstand, at hvis det i følge loven var lovligt at skyde folk hvis statspolitiet sagde at de var “fjender”, så brød man ikke loven ved at gøre det.

  Men en diskussion af loven i de to østlande er et sidespor…

  Mit indlæg gik på den omstændighed, at jeg stødes af den modstrøm fra nogle, der i disse dage forsøger at fremstille det som om Ole Sohn har været udsat for en hetz. Bag dette argument ligger der en fornægtelse/vildledelse af folk mht hvordan forholdene var under den kolde krig!

  Vi er enige om der intet var til hinder for i loven at Ole Sohn opførte sig som han gjorde i sine dekader som DKP-mand, og at han derfor ikke lovligt kunne forhindres i sin politiske karriere.

  Til gengæld håber så håber jeg at du vil lade mig have det synspunkt, at en mand der har solgt sig til styret i Moskva (lad os lige huske hvad dette styre gjorde lige fra Stalin til Gorbachev!!) og – i mine øjne – ville have været den første til at stå klar ved skafottet på Nytorv, dersom russerne havde invaderet Danmark – HAN skal prise sig lykkelig over ikke at lide samme skæbne som Honecker og Ceaucescu, og snarere bruge resten af sit liv på at bakse med sin samvittighed end endnu engang at give det med professionen politiker et skud!!!

 19. Af Henrik Nielsen

  -

  Når man tænker på, at den forrige regering holdt sig ved magten ved løgn og den nuværende kom til magten ved løgn, kan man godt føle at demokratiet som sådan er en fejltagelse.

 20. Af Kylle Zimmermann

  -

  I følge JP fortæller sovjetembedsmanden, at han har skrevet Ole Sohn (Ole So–) i papirerne, når han fik melding om, at penge var udbetalt til Ole Sohn!
  Har JP ikke tidligere fortalt, at Ole Sohn stod som modtager af kontanter på lister i Sovjet?
  Det nye er i så fald, at JP har fundet manden, der førte lister over udbetalinger?
  Jeg husker ikke, hvad “nyt” JP havde om sagen sidste år, da Sohn var blevet minister!
  Det hele er for mig meget JP´sk!
  I SF har man haft tillid til Ole Sohn som politiker! Politiske modstandere burde have taget hans placerering i dansk politik til efterretning!

 21. Af Karin Nielsen

  -

  Ole Sohn har altid lænet sig op af mennesker, der kunne give ham magt og penge. Han burde aldrig være politiker, med den fortid han har.
  Kommunistisk styre ,er ikke et hak bedre end det man så i Tyskland i dette lands værste tid. Høvdingene ragede til sig og sine.
  Han har været jord og betonarbejder, jo , men den skovl han har haft i hånden, må have været en legetøjskovl, for han har altid været højråbende også som SID (nu 3F) formand i Horsens. Legemligt arbejde har han ikke haft ret meget af for han levede i flere år af være fagforenings formand og så formand hos kommunisterne i DK. Hans sekretær var Frank Aaen, også en højtråbende person.

 22. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kære Niels Krause-Kjær

  Når du vurderer DKP’s politik og praksis som landsskadelig, bedes du venligst erindre, at Danmark uanset “den kolde krig” betegnelse ikke var i krig med CCCP, og at DKP i samme periode var et helt legitimt parti med sæde i Folketinget. Du kunne måske også vurdere DKPs såkaldte landskadelighed over en længere periode, og derved give partiet kredit for at være et af de mest aktive partier i modstandskampen imod den tyske besættelse af vores land i en perode, hvor de fleste af de fortsat dominerende “gamle partier” i Folketinget jo p.g.a. samarbejdspolitikken aktivt medvirkede til landsskadelig virksomhed. I historisk tilbageblik da ganske paradoksalt at en Anders Fogh scorer billige points på en “aldrig mere 9. april” tale, når hans eget parti og dets mange vælgere i erhvervslivet og blandt landbobefolkningen jo samarbejdede med pænt økonomisk udbytte med besættelsesmagten, mens DKP’ere satte deres liv på spil i modstandskampen.
  Du kunne jo også i din vurdering tage hensyn til, at DKP helt tilbage fra omkring 1. verdenskrig var del af en international kommunistisk bevægelse, og at finansiel støtte fra denne bevægelse jo faktisk kunne være til fremme af kommunistisk politiks udbredelse i Danmark og ikke nødvendigvis til opbygning af en CCCP-4.kolonne i Danmark. Endelig kunne du jo blot et øjeblik i din vurdering tage hensyn til, at det var ganske almindelige danske som jeg, der var DKP’ere under den kolde krig, og at vores motiver til det, ikke var beundring for CCCP, men såmen en social samfundsopfattelse samt afstandstagen fra Vietnam-krigen, og dermed USA.
  Når man analyserer er det altid gavnligt at gøre det i subjektets kontekst, og skuffende at du som en anden “Bent Jensen” bare går i selvsving.
  Ole Sohns eneste fejl er, at han har taget afstand fra sit lederskab af DKP, i stedet for at forsvare det i det dets daværende kontekst. Vi bliver alle ældre og holdninger modnes, men at tage afstand fra tidligere holdninger udfra vurderinger baseret på en nutidig kontekst er for mig langt mere moralsk forkasteligt, end at modtage støttemidler fra en international bevægelse. Kan man iøvrigt ikke også søge om støttemidler fra EU til at fremme bekæmpelse af dansk suverænitet?

 23. Af Niels Krause-Kjær

  -

  Jørn Strand: hvor bruger jeg ordet ‘landsskadelig’?

 24. Af Carsten Jacobsen

  -

  Men – han var en god bogholder.

 25. Af J Lund

  -

  Jeg stemmer på et parti i rød blok. Jeg synes alle ministre, som en blå regering har haft i fortiden, har været en fejltagelse.

  Er det ikke udelukkende statsministren, som vælger sine ministre?

 26. Af Søren Rasmussen

  -

  Det må altid være nemt for en tåbelig og uvidende journalist i Danmark at skrive for disse tåber og uvidende borgere på dette site.

  Danskerne er så åbenbart dovne og uvidende, at selv en tåbe som Niels Krause Kjær kan bilde dem hvad som helst ind.

  Hvor lang tid skal dette vare ved – i hvor lang tid skal vi Danskere finde os i uvidende tåbers dominans af vores fælles bevidsthed?

  Det er for simpelt og primitivt at angribe sine fæller i det offentlige rum – man finder kun fjender på denne måde.

  Små mennesker der ikke fortjener offentlighedens opmærksomhed skal bare langsomt ignoreres – som f.eks. mennesker, der er medlem af og/eller repræsenterer Det Radigale Venstre.

 27. Af Ole Mikkelsen

  -

  @Peter Madsen
  Jeg er meget enig i dit sidste indlæg 6. nov 20:32, i hvert fald indtil sidste afsnit.

  Ole Sohn kan kun lastes moralsk. Det er vi så enige i.

  Her bruger du så nogle udtryk, som jeg føler trang til at uddybe. Ganske enkelt fordi der i disse udtryk ligger en indbygget moralsk (og næsten juridisk) dom.

  Du skriver Ole Sohn ‘har solgt sig til styret i Moskva’. Hvorledes dokumenterer du det? Og hvad betyder det? At han handlede under ordre fra Moskva? At han aktivt udførte handlinger i Sovjet, der understøttede ugerningerne der?

  Det så jeg gerne en slags dokumentation for. Begge dele. Eller bare lidt citater fra Ole Sohn, der kunne sandsynliggøre det. Jeg hopper ikke på den, men bevares jeg har kun min egen hukommelse og mine muligheder for at orientere mig i det gennem årene siden Ole Sohn dukkede op fra DKU, Horsens, tror jeg nok det var.

  Så sammenligner du ham med Ceaucesco og Honecker. Kan man det? De har begge to selv opbygget og aktivt regeret i deres lande. Det har OS ikke. Ole Sohn har derimod arbejdet for en dansk kommunisme, – en kommunisme, som efter min vurdering var ganske løsrevet fra Sovjet og ‘omsat’ til et dansk demokratisk regi. Jeg er ikke historiker, – meeen det er som om andres hukommelse pludselig husker noget andet, i helt særlig grad har hukommelserne i Danmark efter murens fald ændret sig. Pudsigt…men det er nok bare mig der er halv- eller hel-senil

  Ud over at være DKP’er fortæller min hukommelse mig heller ikke at Ole Sohn faktuelt og aktivt arbejdede for at støtte Sovjet eller for at indføre sovjetiske forhold i Danmark. DKP var en frelst minoritet, som nok lukkede øjnene naivt for visse ting, men jo ikke var mere naive end som folk var flest. Hvilket moralsk ansvar pådrager en naiv og frelst minoritet sig? Ole Sohn inklusive, for det var det han var.

  Det er ret væsentligt, efter min mening. Hvornår og under hvilke omstændigheder pådrager man sig et moralsk ansvar.

  Antallet af stemmer på DKP lå på 1-3% i adskillige år i Ole Sohn’s periode. Så skaden er ikke stor i Danmark og hvilken effekt havde OS isoleret? Spørgsmålet er hvor stor en skade OS har gjort i Sovjet så. Og er en sådan skade moralsk ansvarspådragende, hvis OS er uvidende om en sådan skade. F.eks. i kraft af uvidenhed om de faktiske forhold, – ‘bag murene’.

  En uvidenhed jeg vil påstå at hovedparten af den danske befolkning inklusive skiftende regeringer også besad, – i sandsynlig forlængelse af Sovjets og kommunismens positive rolle under 2. verdenskrig, herunder ikke mindst de danske kommunisters enorme indsats i modstandsbevægelsen og indsats i genopbygningen efter krigen.

  Naturligvis må du have din holdning. Men som jeg tidligere har skrevet, – min respekt for Ole Sohn er uændret og jeg mener ‘jagten’ på Ole Sohn har mere præg af ‘hekseproces’ end noget reelt angribeligt selv om vi nu begrænser os til noget moralsk.

  Historien om DKP i Danmark skrives med briller der vinkler ud fra nutiden. Historien burde være skrevet med samtidens briller. Det er hvad Ole Sohn’s sag handler om.

  Jeg kalder det en slags populisme, – alle kan råbe og råber med i pøbelkoret helt gratis, for synspunktet om at Ole Sohn har ansvaret for ugerningerne i Sovjet er så let at smide over på ham. Så slipper alle vi andre for ondskaben og syndebukken kan sendes ud i ørkenen.

  Vi frelste er tilbage. Vi lærte intet for vi lukker øjnene.

 28. Af hans lemming

  -

  det ser ud til, at nogle af de gamle “Parteigenosse” er kommet på banen og mener, at OS skal bedømmes ikke ud fra hvad vi ved i dag og dagens moral etc., men i “rette kontekst” og “med datidens briller”. Det er jeg helt enig i: vi er helt ude på et sidespor, når vi i dag undskylder for slaveri i kolonierne eller tvangsflytning af grønlandske børn til Danmark. Det var måske “rigtige” beslutninger på det tidspunkt. Vi kan blive enige om, at det ikke var kønt og at vi ikke ville gøre det idag, hvor vi jo heldigvis er “klogere”.
  OS skal heller ikke undskylde noget – vorherrebevares, hvad skulle det dog nytte?
  Men helt ærligt: vil det hjælpe goe gamle Ole en tøddel når han bedømmes med datidens øjne?
  Næppe, for uanset hvordan det vendes og drejes og uanset modstand mod Vietnamkrig etc. – eller hensyn til de fede fester og chancen for at havne hjemme hos en pige med en lilla ble, som Jan Modrad så poetisk har givet som begrundelse for involvering med DKP – så var uhyrlighederne mod modstandere såvel som egne folk der var i vejen, fravær af basale friheder, undertrykkelsen etc. vidt kendt og anerkendt allerede fra 30’erne og burde i hvert fald have fået blot en snert af skepsis frem dengang.
  Så Ole Sohn VAR fra første færd da han trådte ind i kadrene af nyttige idioter gal på den, han fejlbedømte i den grad situationen. Den fejl begik flertallet af danskerne ikke, hvorfor så Ole? Og han fortsatte – som det så ofte er fremført – ufortrødent til den bitre ende: han lukkede og slukkede (da pengestrømmen tørrede ud!) og INTET tyder på, at han ikke var forsat, hvis netop ikke udefrakommende omstændigheder (kommunismens indbyggede umulighed, udbytningen af befolkningen OG Reagans USA) havde tvunget ham – ikke på bedre tanker – men til at flyde med strømmen i en anden retning.
  Ole Sohn viste fra første færd og i hele processen gennem 40+ år en gennemført evne til at træffe forkerte beslutninger. Og derfor var og er han ikke værdig til nogen tillidsposter ….. eller tillid iøvrigt.
  Og det uanset hans bøger om Stalinismens ofre, skift af partibog og tilsyneladende venlige væsen: en folkefjende af 1. grad, som blot pga. tidernes (u)gunst ikke fik magt som han havde agt.
  Og endeligt, at DKP var et lovligt parti med repræsentation i FT (be-)viser intet om partiets demokratiske holdning – det viser kun rækkevidden af et ægte frit og demokratisk samfund. Revolutionen og “folkets diktatur” var fortsat målet.

 29. Af Jan Petersen

  -

  Ole Sohn er uværdig til at sidde i Folketinget.

  Og har været det altid.

  Nu bliver han belønnet med masser af penge og dyre pensioner – af det officielle Danmark.

  Føj!!

 30. Af steen t.

  -

  Der er vel den ikke uvæsentlige forskel på overfaktureringen fra trykkeriet og så de kontante penge, at førstnævnte er fuldt lovligt, da der er betalt skat af indtægterne, hvor sidstnævnte kan sende Sohn bag tremmer, da der skal svares afgift. Og hvem har så modtaget pengene? Har de siddet rundt om et bord og delt kontanter ud? Er de brugt på Øl og pizza for kameraterne eller måske kanaliseret til revolutionære/voldelige miljøer?

  Jeg har, i modsætning til den forsker, som NKK citerer, ikke spor svært ved at forstå, hvorfor Sohn gladeligt erkender overfakturering og hårdnakket afviser de kontante penge.

 31. Af Jan Eskildsen

  -

  ”Hvorfor leder I efter ham? Jeg ved godt, hvad I er ude efter, men jeg vil ikke hjælpe jer, og jeg kan garantere, at alle os, der var ansat i centralkomiteens internationale afdeling vil tage vores hemmeligheder med i graven.”
  Sådan sagde en person til JP’s udsendte, da de ledte efter den meget omtalte kilde. Vedkommende har aldrig set Ole Sohn og kan derfor ikke vide, hvem der fik pengene.
  Alle, der havde med DKP’s centralkomite og deres hemmelige forretninger at gøre, vil tage deres hemmeligheder med i graven. Fx kan man ikke spørge Poul Emanuel, Ingmar Wagner eller andre fra den hårde kerne. Nej, jeg forsvarer hverken Sohn eller andre, men må fastholde, at intet er bevist. Versjinins udtalelser er ikke andet end påstande. Han har kun fra tredjemand, hvem der fik pengene, og vidste tredjemanden det? Var han bestukket til at give pengene til andre, eller holdt den hårde kerne sammen? Det forekommer mig ikke særlig logisk at Ole Sohn skulle lyve om de kontanter, når han har sagt ja til andet.

 32. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det radikale parti samt enhedslisten, er de ikke tilsammen nutidens DKP?

 33. Af Tom Hansen

  -

  Frank L.
  Godt du kunne se det, men hvorfor bruger du så så tåbelig argumentation??

  Det eneste der er værre end tossegodhed, er jo når man prøver det uden at være god.

 34. Af jørgen f.

  -

  Men bortset fra det….

  Så er det bemærkelsesværdigt hvor lidt omtale den seneste meningsmåling fra Berlingske barometret har fået.

  V på 35,5 – større end regeringen og næsten dobbelt så store som S.

  Lige knap et VO flertal…..

  Så kære socialdemokrater:

  Hvor længe vil I ydmyge jer?
  Hvor længe vil I trædes på endnu?
  Hvor længe kan I blive ved.

  før hun slår jeres hjerter helt itu?

  Sig mig hvor længe vil I finde jer i det?

  Hvor længe vil la’ hende trampe på jer?

  Åh det piner mig og se på jer,
  så sig mig hvor længe vil I la’ det ske?
  Hvor længe før I lær’ sig nej.

 35. Af J Lund

  -

  @jørgen f., 7. november 2012 kl. 11:38

  Personligt håber jeg at den nuværende regering vil bestå i rigtig mange år. Men det bliver afgjort af de fremtidige folketingsvalg, ikke af meningsmålinger.

 36. Af Jeanette Brammer

  -

  Lige da jeg læste dit indlæg, syntes jeg det virkede ganske overbevisende, Niels Krause-Kjær. Men ved nærmere eftertanke synes jeg alligevel, der er noget, der ikke holder.

  DKP var selvfølgelig det åbenlyst mest sovjetvenlige parti og havde holdninger, der lagde sig tæt op ad moderpartiet. Men SF bygger meget langt hen ad vejen på det samme ideologiske grundlag. Derfor er det ikke noget voldsomt spring, Ole Sohn har foretaget ved at skifte fra DKP til SF, og holdningsmæssigt adskiller han sig næppe fra flertallet af SF’ere.

  Enhedslisten er den dag i dag stærkt domineret af resterne af det tidligere DKP. Uanset hvor mange kønne unge piger, de stiller i spidsen, har partiets grundholdninger ikke bevæget sig ret meget (måske slet ikke) siden Sovjet-tiden. Det er stadig et samfund med al magt til staten, de stræber efter. Og bag Johanne og Pernille sidder der stadig en lang række gamle DKP’ere, som før i tiden bakkede mindst lige så meget op om DKP’s politiske linje og dets tilknytning til Sovjetunionen, som Ole Sohn gjorde.

  Jo, Ole Sohn er den, der personligt har allermest “blod på hænderne”, fordi han var frontfigur for DKP og derfor ikke kan påstå, at han ikke vidste noget om den økonomiske støtte fra Sovjet. Og han burde nok have lagt sig mere fladt ned og offentligt have vist en mere angrende holdning.

  Men det virker meget hyklerisk, at han skal dømmes ude, samtidig med, at hans meningsfæller i SF godt kan sidde i regering, og samtidig med, at de tidligere meningsfæller, som ikke har flyttet sig en millimeter siden Sovjet-tiden kan accepteres som støtteparti for samme regering.

 37. Af Ole Mikkelsen

  -

  @hans lemming
  Jeg synes du kommer med fornuftige argumenter. Der er ingen tvivl om at Ole Sohn har været naiv og blåøjet. Men jeg har endnu ikke set nogen som helst dokumentation for andet end at han har været naiv og blåøjet. Herregud, alle DKP’ere og DKU’ere var naive og blåøjede.

  Dine eksempler med slavetiden og grønlandske børn holder jo ikke en meter. Heller ikke sammenligninger til Ceaucesco og andre, som også tidligere indlæg har forsøgt. Forskellen er at Ole Sohn ikke har været deltaget i ansvarspådragende handlinger, endsige haft viden om at der var tale om uhyrligheder af den art vi nu ved foregik. Naivt, ja, men ikke desto mindre helt på linie med den offentlige mediebevidsthed og med skiftende regeringer gennem tiderne.

  Ole Sohn arbejdede for en dansk kommunisme og afventede revolutionen som den stigende kapitalisme i sin egen substans ville fremkalde. Ole Sohn har da f.eks. aldrig grebet til våben for at fremskynde revolutionen. Neg jeg forsøger ikke at være vittig.

  Han har derimod på ganske almindelig dansk vis arbejdet demokratisk på at alle vi andre kunne indse at kommunismen måtte være fremtiden. Som historien dokumenterer, – og valgresultaterne gennem tiden, så lykkedes det meget dårligt. Så end ikke det kan vi beskylde OS for.

  Pøbelvældet, – i modsætning til den demokratiske Ole Sohn, er der mange eksempler på i indlæggene i denne tråd. Derfor gentager jeg at Ole Sohn ikke juridisk har gjort noget ulovligt.

  Politisk er han valgt af et demokratisk bagland. Heller ikke her kan man komme efter noget.

  Der er kun en moralsk dom tilbage.

  Den moralske dom kan ikke afgøres af at man bare er uenig med ham. Sådan argumenterer flere ellers. Den moralske dom må og skal gå på at Ole Sohn har begået handlinger, med fuldt vidende, som støder ‘vi andres’ moral. F.eks. at han har støttet det sovjetiske system, vel vidende at der blev begået folkemord.

  Jeg fastholder fortsat at det ikke på noget tidspunkt er dokumenteret at Ole Sohn har haft viden om Sovjets ugerninger. Jeg fastholder også at Ole Sohn aldrig har kæmpet for at indføre det aktuelle Sovjetstyre i Danmark.

  Dertil kommer, – og du og andre slipper ikke uden om det, – Danmarks officielle holdning til Sovjet var IKKE at man på grund af konstaterede uhyrligheder ikke ønskede forbindelser med Sovjet. Sovjet var ikke fjende af Danmark, tværtimod.

  Ole Sohn-sagen kalder en samling ynkelige medløbere frem, folk, som beskyttet af dagens politiske korrekthed pludselig besidder overordentlig velorienteret viden om Sovjet under Stalin i 30’erne. Det var dyb sarkasme, – til orientering.

  Og jeg minder igen om at dansk kommunismes historie er præget af masser af heltegerninger. Jeg gentager at kommunisterne har en væsentlig andel af æren for at Danmark landede på de allieredes side efter krigen. Danmarks kunne lige så vel være landet på den anden side jerntæppet, – hos kommunisterne. Paradoksalt ikke?

  Derfor får jeg kvalme når jeg læser flere af ‘de sidste dages hellige’ kalde Ole Sohn for landsforræder eller skrive ‘blod på hænderne’ osv.

  I den aktuelle sag om kontante penge, har jeg endnu tilgode at få en forklaring på at kontante penge i støtte er mere problematisk end overfakturering. At Sovjet støttede de europæiske kommunistpartier med penge og atter penge kan der da vel ikke i 2012 være tvivl om.

 38. Af hans lemming

  -

  @ Ole Mikkelsen,
  det ser jo ud til at vi er enige om, at når det kommer til det politiske, så er det kun en moralsk dom, der skal fælles over Ole – vi er så blot ikke enige om udfaldet:
  du kan hævde herfra til Lenins 200-års dag at Ole intet vidste – og det kan jo være sandt eller ej, det får vi aldrig opklaret – men allerede hvis han har lukket af for alt negativ information om herlighederne, så har han vist en sådan mangel på “rettidig omhu” at han dømmer sig selv ude fra det gode selskab. Og herefter bliver det i min optik kun værre, des mere han måtte/burde have vidst. Og en bevidst holden sig uvidende tæller heller til hans fordel.
  Og ja, det er synd for ham, men uanset hvordan og hvorfor, så valgte han det forkerte selskab og holdt fast i det til det sidste: der kan være nok så mange forklaringer, men det viser total mangel på dømmekraft.
  Danmarks officielle holdning til Sovjet var til det sidste, at de var en – potentiel – fjende og på alle måder en trussel mod os som del af den frie verden. Men som med så mange andre diktaturer holdt vi udenrigspolitiske forbindelser, men det skal da ikke nu ændre historien: Sovjet var et faktum, som vi måtte leve med, men at påstå at Sovjet ikke var en fjende, tværtimod – det er simpelthen historieforfalskning.
  Og mht. de danske kommunisters indsats: ja, de blev vældigt aktive efter tyskerne “opsagde” aftalen med Sovjet om Polens deling og var utvivlsomt en vigtig del af modstandskampen mod tyskerne herefter, men ligefrem rose dem for at vi ikke havnede på den forkerte side af jerntæppet er der vist ikke belæg for: det skal vi alene takke englænderne for. Det var vist heller ikke kommunisterne, som meldte sig til Finlands kamp efter Sovjets angreb.
  Andre har kommenteret den tekniske forskel på kontanter og overfakturering. I min moralske domfællelse er forskellen den samme: det var penge Ole og den organisation han stod i spidsen for modtog til brug for et – ikke ulovligt – men umoralsk/forkert/forkasteligt forsøg på at indføre tilstande i Danmark, som jeg mener ville være en forbrydelse mod alt hvad vi står for i den fri verden. Og igen: det uanset om det er sket med åbne øjne, hvor de reelle forventelige konsekvenser er indkalkuleret, eller man har lukket øjnene og holdt sig uvidende.
  Ole og resten af “slænget” har/burde have udelukket sig selv fra at blive taget alvorlig i nogen sammenhæng og i særdeleshed landets ledelse.

 39. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kære Niels Krause-Kjær

  Hvis dit egentlige ærinde ikke er påstand om landskadelig virksomhed, hvad er det da? Mener du, at Ole stak pengene i egen lomme eller hvad? Du er for mig at se ude at klippe “tyskertøs”, og det endda på et tidspunkt, hvor tøsen forlængst er blevet en moden, gråhåret kone.
  Hvis det endelig igen er blevet saksetider, så da værd at erinddre, at dine egne partikonservative kredse lod vores ellers fornuftige drænning uddele landets fremmeste orden til Rumæniens stasleder, og at din stasminister aflagde et meget sent stasbesøg i DDR, og i samme forbindelse beordrede vores ambassade i Øsberlin til at udlevere østtyske asylansøgere til Stasi. Sådan noget gjorde Ole mig bekendt slet ikke.

 40. Af Niels Poulsen

  -

  @Jørn Strand Nielsen

  Bare for god ordens skyld:

  Det var den røde regering Anker Jørgensen, der sørgede for, at dronning Margrethe tildelte Elefantordenen til Ceausescu i 1980.

  Ikke at jeg tror, at fakta interesserer dig synderligt – it’s all about feelings – de røde af slagsen – ligesom i tilfældet med Ole Mikkelsens mange passionerede indlæg til forsvar for Ole Sohn og de heltemodige danske kommunister og det smukke demokratiske parti DKP og de smukke blåøjede kommunister, som befriede Danmark og genopbyggede Danmark efter krigen, og som vi danskere skylder alt, disse smukke blåøjede demokratiske kommunister, hvor iblandt Ole Sohn var den smukkeste, mest blåøjede, mest demokratiske og blah blah blah.

  Faktum er, at fakta er en by i Sovjetunionen for jer.

 41. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kære Niels Poulsen

  Mit synspunkt er bare, at politiske holdninger skal vurderes i deres historiske kontekst, og ikke med nutidens moralske briller. Derfor har mit forsvar for Ole Sohn lederskab af DKP intet at gøre med, at jeg selv på samme tid var medlem af DKP, omend kun til opgøret i polen.
  Så jeg mener f.eks. med samme synspunkt, at Københavns kommune ikke burde bortvælge Scavenius som navngiver til en vej på Amager. Kommunen gør sig skyld i samme fejltagelse som Krause-Kjær.

 42. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Niels Poulsen – min politiske holdning er i betydende omfang bestemt af almen social indignation, som du finder i kommunistiske, kristne og værdikonservative kredse, og jeg befinder mig nu i en moden alder i de sidstnævnte. Men folk som Ole Sohn og Erik Scavenius skal vurderes i deres historiske kontekst og ikke med nutidens moralske briller. Så fint for mig, at Sohn modtog penge til at holde liv i land & Folk, og lige så fint for mig at Erik Scavenius i den tidlige krigsperiode førte en samarbejdspolitik med Tyskland.

 43. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Og Niels Poulsen, havd angår de faktuelle eksempler jeg tog med i min forrige kommentar, så formålet med disse jo blot at anskueliggøre, at der er i 1970-80-erne var en omfattende modernisering igang i kommunistiske partier i øst som i vest, og vestlige regeringsledere som også i Danmark støttede jo denne modernisering ved statsbesøg og medaljer. Der var en opblødning i den kolde krig.

  Et lille eksempel – endda fra de tidlige 1970’ere -som også rækker ind i traditionelle konservative erhvervskredse var Knud Jespersens hjælp til B&W med at hjemtage ordrer på så vidt jeg erindrer bygning af 3 køleskibe til CCCP. Knud Jespersen åbnede døre i CCCP på samme vis som Ritt bjerregård senere i vor tid søgte på samme i Kina. Og Knud jespersen opnåede derved ret stor respekt I dnamark langt udover snævre DKP-kredse. Så tiden VAR en anden end man får indtryk af, når Ole Sohns gerninger tolkes af de koldkrigskloge.
  MVH, Jørn Strand Nielsen

 44. Af Ole Mikkelsen

  -

  @Niels Poulsen

  Selv om jeg egentlig synes dit indlæg er pænt morsomt, så synes jeg du lige præcist selv har et meget anstrengt forhold til, – ja netop, – fakta.

  F.eks refererer du ikke fakta fra mine indlæg.

  Men vi er enige i det faktum at Ole Sohn var blåøjet og naiv. Det indrømmede han jo selv for over tyve år siden at han havde været det overfor Sovjet

  Jeg mener bare ikke naivitet og blåøjethed er strafbart. Jeg mener i det hele taget at ord alene aldrig kan være strafbare. Der skal handling eller klart intenderet handling bag før noget kan være strafbart. Ytringsfrihed, tros- og meningsfrihed er absolut og kan ikke rokkes, efter min mening.

  Jeg bifalder Jørn Strand Nielsens eksempler på den dobbeltmoral som ‘medløberne’ gør, når man anvender udtryk som ‘landsforrædder’ osv.

  Og så kunne jeg minde om at Kina er et kommunistisk land, som på talrige områder overtræder menneskerettighederne. Skal de firmaer som har etableret sig i Kina så ikke også beskyldes for landsforræderi? De har ‘blod på hænderne’ i forhold til Tibet osv osv.?

 45. Af P Christensen

  -

  Hvorfor tog man udover koldkrigsforskningen ikke også den varme 2.verdenskrig med ? Fordi den stadig var FOR varm.

  Vi er idag dybt dobbeltmoralske. Kaster os over Sohn,
  men handler med diktaturer som fx. Saudi Arabien og Kina, da det sikrer vor velfærd.

 46. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kære Niels Krause-Kjær

  Nu er der jo kommet tal på de støttemidler, som Ole Sohn qva partiformand modtog fra sit søsterparti i CCCP, nemlig ialt godt 6 mille over tre år, eller altså i snit 2 mille om året.
  Nu husker jeg ikke lige DKP’s eller Land & Folks årlige budget, eller det pænt store årlige underskud på L&F’s drift, som bl.a. vi medlemmer og sympatisører samlede ind ved diverse kampagner og L&F festival. Men du har bedre kilder, så før de 6 millioner nu bliver til en ny stor ballon, kunne du gøre alle en tjeneste ved at prøve at sætte beløbet i relation til omtalte budgetter. Du kan jo også bare spørge på Berlingske, hvor meget landsdækkende avis man får for 2 mille om året, og de vil klaske sig på låret af grin!

 47. Af Peter Christensen

  -

  Ole Sohn er den værste politiker i Folketinget nogensinde – og SF Søvndahl støtter op om ham – og de dyrker samme ideologi!!!

  For kun 20 år siden:
  Ole Sohn kæmpede imod vort demokrati, og for at Danmark skulle overtages og underlægges af det Sovjet Russiske diktatur.

  Kunne du tænke dig at leve i et diktatur med kun et parti? Det var hvad Ole Sohn arbejdede for!
  Ole Sohn blev rost på Østtysk Tv for i Danmark, at arbejde for en nedrustning af dansk forsvar! http://jp.dk/jptv/nyheder/indland/article2218917.ece

  I arkiver efter murens fald, har man fundet planer om at Østtyskland og Sovjet med atomvåben massivt ville bane sig vej igennem Danmark og op i Skandinavien – dette samtidigt med at Ole Sohn arbejdede for at vores forsvar skulle svækkes – se http://www.fortress-scandinavia.dk/Stevns_dk/Ramme_Cold_war_dk.htm

  Ovennævnte må siges, at være den størst nulevende skurk i dansk politik.

  Ole Sohn deltog også i militærparader, bla. paraden hvor det socialistiske diktatur DDR´s 40 års dag blev fejret, og hvor de atomraketter i DDR som pegede mod Danmark blev hyldet – Ole Sohn stod på ærestribunen med andre socialistiske diktatorer som i socialismen vold undertvang deres egne folk i fattigdom, Nicolae Ceausescu (Rumænien), Erich Honecker (DDR), Milos Jakes (Tjekkoslovakiet), Wojciech Jaruzelski (Polen), Egon Krenz (DDR), Yao Yilin (Kina) og Thodor Zhikov (Bulgarien) m.fl. – Se linket her: http://www.youtube.com/watch#playnext=1&playnext_from=TL&videos=s6F6zbR2fUo&v=6sqCfjHxNcs

  Ved ovennævnte parade og ved parader i Polen, blev der udover missiler fremvist et hav af landgangsfartøjer – landgangsfartøjer er ikke forsvarsvåben, men angrebsvåben – hvilket land er det mest åbenbare at invadere med landgangsfartøjer fra DDR og Polen?

  Svaret er: Danmark!!!

  Medens Ole Sohn var til parade og gellamiddag hos DDRs regime, så blev unge mennesker skudt ved Berlinmuren – de unge menneskers eneste ”ugerning” de måtte lade livet for var, at de ville ud af DDR og ud i frihed!!! http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deaths_at_the_Berlin_Wall http://simple.wikipedia.org/wiki/Peter_Fechter

  I dag og SF:

  Og SF tror stadig på ideologien – I deres partilov og program står nævnt flere gange, at partiet er et Marxistisk Socialistparti = Kommunistisk
  Hvis du læser SFs partiprogram, kan du til din forbavselse se, at det har meget store lighedspunkter med det program kommunistpartiet havde i DDR.

  SF´s ideologi har ødelagt alle samfund, hvor den har været praktiseret, uden vækst og velfærd – og gjort mennesker ulykkelige ved at regulere den almindelige frihed så meget, at de er gået i stå.
  Læs SFs princip og partiprogram her, samt programmet kommunistpartiet havde i DDR: http://www.sfnejtak.dk/

  Hvis du vil protestere imod SFs marxistiske politik, så kan du gøre det her på Facebook – gå ind på sagen og klik på at du synes om sagen:
  http://www.facebook.com/home.php#!/pages/SF-NEJ-TAK-wwwsfnejtakdk/143182719076239?sk=info

Kommentarer er lukket.