Hvor er Thornings autoritet?

Af Niels Krause-Kjær 193

En statsminister skal ikke altid have folket med sig, men en statsminister skal kunne bestemme, hvad folket diskuterer. Og her – lige her – ligger Helle Thorning-Schmidts store problem som statsminister. Ifølge en meningsmåling mener 60 procent af vælgerne, at Margrethe Vestager har mest at skulle have sagt i regeringen. 16 procent mener, at det er statsministeren. Uanset om det er rigtigt eller ej, illustrerer tallene det fatale autoritets-tab, som Helle Thorning-Schmidt har oplevet i sin tid som statsminister. Senest her i juledagene, hvor hun – formentlig som opvarmning til nytårstalen – i et interview proklamerer, at den politiske dagsorden med reformer fortsætter i 2013. Det har bl.a. fået 3F’s formand Poul Erik Skov Christensen til at spørge, hvilken planet, hun bor på. Det er – må man forstå – ikke den samme, som han lever på. Umiddelbart burde det være et problem for fagforeningsmanden (hvilket det også er), da ikke mindst den økonomiske sagkundskab erklærer sig enig med Thorning. Men det illustrerer samtidig, at statsministeren – i forhold til dem, der burde være hendes nærmeste allierede i kampen om at bruge og genvinde magten – får besked på, at hun kan rende og hoppe. De er hverken bange for hende eller glade for hende. Bemærkningen fra 3F’s formand har fået Hans Engell til at mindes forholdet i 1970erne mellem LO’s daværende formand Thomas Nielsen og daværende statsminister Anker Jørgensen. ‘Den lille lort’, som Thomas Nielsen udtrykte det om sin statsminister. Der var ligesom med Helle Thorning-Schmidt heller ikke megen autoritet omkring Anker Jørgensen. Han havde dog vælgernes opbakning. Heller ikke det har Thorning. Derfor er hendes autoritets-tab så fatalt, og kan ikke opvejes af hverken en stærk Margrethe Vestager eller adskillige velfungerende socialdemokratiske ministre. Vi så det, da hun fumlede sig igennem et frygteligt pressemøde ved at love ‘en god løsning i morgen’. Vi så det før sommerferien, da fagbevægelsen reelt trak stikket til trepartsforhandlingerne. Og vi så det efter sommerferien, da Helle Thorning hjemvendt fra ferie forsøgte og lave ‘en Fogh’ ved at sætte diskussionen om dagpengelængden på plads. Resultat? Folk – også dem tættest på hende – var blæsende ligeglade. SF, R og S sloges videre indtil beskæftigelsesminister Mette Frederiksen måtte redde sagen. Det var – for nu at sige det mildt og i øvrigt uden nostalgi i øvrigt – ikke sket under Fogh.

Regeringens effektivtitet og mulige genvalg står og falder med statsministerens autoritet. At blot 16 procent mener, at statsministeren er den, der har mest at skulle have sagt i en regering, er det modsatte af autoritet. Nytårstalen løser ikke problemet, men det kunne være et første skridt.

193 kommentarer RSS

 1. Af Ole Skovgaard

  -

  Ærlig talt Johannes, meget kan man beskylde Krause for, men at være være Konservativ spin doktor her må jeg altså altså protestere, jeg har læst mange af hans blogs og egentlig tror jeg bare han forsøger at analysere hvad der foregår, i øvrigt meget neutralt politisk så neutralt, at man nogen gange kan lidt træt når man læser hans blog.

  Og han jo ret, Thorning har serveretten nu, men hvis hun ikke formår at holde en nytårs tale der rykker/ sætter dags ordenen så bliver det svært for hende thats it, sådan er det bare Rød eller Blå og i øvrigt er det samfundets skyld, det meste så det er måske svært at sætte en dags orden som vælgerne kan lide…. Over and out. PS Stem på Enhedslisten så får man gaver hele året og ikke kun til JUL.

 2. Af Axel Eriksen

  -

  @ Helle B.W. kl 20.05!

  Ja, det er ikke nemt at være så handicappet: Både blind og døv!

  På trods af det tror jeg, at “regeringsgrundlaget” og S-SF´s “Fair-løsning” er ikke sammenlignelige størrelser!

  Mener du noget andet – du som formodentlig har både syn og hørelse i behold?

  Forstanden har vel heller ikke ændret sig siden september 2011 – den er vist helt på samme niveau som dengang!!

 3. Af Helle B.W.

  -

  A.E.@ Du burde da vide, at alle partier i FT. har et valgoplæg. Vil du have det gennemført skal du have 90 mandater. Får du ikke det, er du en mindretalsregering som må indgå kompromisser. VK havde det også sådan, De gik på kompromis med DF, DF havde de afgørende stemmer. De kunne indføre blokpolitikken som kørte i ti år på DF betingelser. Måske var du glad for det, det er din ret. Jeg er og var ikke.
  Vi fik en ny regering. R havde en aftale , desværre, med VKO om dagpengereform og efterløn, det måtte S SF bøje sig for eller droppe magten. De valgte at tage ansvar, og begynde at rydde op.
  Løkke havde 2,5 år til at gøre noget ved krisen, Fogh havde 3 år fra 2006 til 2009, hvor han burde have lavet det, der sker nu. Han lod stå til. Løkke førte Foghs politik videre, først i 12. time,da alt andet var kørt galt, forsøgte han sidste skud i bøssen, nemlig kopipolitik fra K og R. På det tidspunkt syntes et flertal af vælgerne, det var en genial ide. I dag mener de modsat, det viser lidt om vælgersegmentet blafren for vinden politisk, den gruppe der kaldes svingvælgere.

  Og du må da også erindre, at både Hjort og Pia K sagde følgende ” Vi rører ikke ved dagpengene” og vi rører ikke ved efterlønnen” begge begik løftebrud,
  eller Fogh der blev” grøn frø” pludselig efter at have ødelagt dansk succes på miljøområdet. Det skifte skete kun, fordi vi skulle være vært ved COP 15, noget som Løkke gik helt galt af, da han overtog jobbet som regeringschef. De fleste husker at han ikke kendte de mest almindelige FN forhandlings regler. At det engelske kiksede og blev komisk okay, men at man ikke kender det andet som regeringschef og vært ved så stor en konference, det er katastrofalt.

 4. Af Axel Artke

  -

  Al autoritet bygger på andres respekt. Autoritet har man nemlig kun, hvis andre godtager den. Hvis autoriteten ikke respekteres, findes den ikke.

  Der kan tænkes mange kilder til respekt/autoritet. Den bedst kendte er sikkert adgangen til at udøve magt. Hvis andre erkender, at man har mulighed for at tvinge dem ved hjælp af magtmidler, har de respekt for én. Respekten er dog entydigt knyttet til magtudøvelse og er ikke helt, hvad vi normalt forstår ved autoritet. Den er svær at skelne fra frygt.

  Man kan også tænkes at være i stand til at belønne andre. Også denne magtbase skaber en vis autoritet, såfremt det erkendes, at man disponerer over belønninger, som gerne vil have. Man kan så åbne mere eller mindre for posen med belønninger.

  En tredje kilde til autoritet har man, hvis man er udstyret med legitim ret til at bestemme. Hvis man f.eks. har lovlig ret til at foreskrive andres adfærd, har man legitim autoritet – stadigvæk dog kun såfremt de andre anerkender lovligheden.

  En af de mest benyttede kilder til autoritet er ekspertise. Som ekspert nyder man stor respekt hos andre, hvis man på troværdig vis kan dokumentere sin viden. Troværdigheden kan let sættes overstyr, hvis man gør sig til ekspert uden for sit ekspertiseområde. Det ved Marlene Wind alt om…

  Endelig kan der peges på en femte kilde til autoritet, nemlig den der består i, at andre identificerer sig én. Hvis man er en person, som andre gerne vil efterligne, har man megen autoritet over de pågældende. Den slags personer er verdenshistorien fuld af. Deres autoritet står og falder imidlertid med, at de opfører sig autentisk, dvs. gør som de siger, man bør gøre.

  Råder Helle Thorning-Schmidt over disse fem kilder til autoritet?

  Hun kan ikke benytte magt, for hun kan ikke tvinge 90 medlemmer af Folketinget til at makke ret.

  Hun kan med lidt større held bruge belønning. I diverse, politiske studehandler kan hun f.eks. sørge for, at Enhedslisten en luns af den slags, de gerne vil kunne fremvise for deres vælgere.

  Endnu lettere adgang har HT-S til at anvende legitim autoritet. Som statsminister kan hun nemlig bruge embedet (dvs. sine spindoktorer) til at propagandere for sig selv. Spørgsmålet er dog, om det nogensinde vil lykkes hende at overvinde den udbredte modvilje hos vælgerne imod som leder. Hun blev jo ikke statsminister i egen ret, eftersom Socialdemokraterne under hendes ledelse gik markant tilbage ved folketingsvalget.

  Hvad så med ekspertisebaseret autoritet? Kan hun bruge den? – Næppe! Hendes troværdighed i rollen som statsminister led allerede i knæk i forbindelse med sagen om Sass-Larsen, som hun på papegøjevis gang på gang afslog at forklare. På mange senere pressemøder har hun desuden ”underholdt” journalisterne med vidtløftigheder, som siden er blevet afsløret som højst halve sandheder. Endvidere har hun vist sig udygtig i det rent politiske håndværk (betalingsring og trepartsaftale mv.).

  Tilbage er der den autoritet, der bygger på, at andre gerne identificerer sig med hende. Vil andre gerne det? Svaret er i al væsentligt nej! Dertil er hendes navn alt for stærkt knyttet til uoverensstemmelser mellem hvad, hun siger, og hvad hun gør (løftebrud, leasing, skattesag, privatskole mv.).

  Konklusionen må være, at Helle Thorning-Schmidt kun er statsminister og formand for Socialdemokraterne, så længe hun kan bruge legitim autoritet til at holde konkurrenter i partiet stangen. Men selv den smule autoritet vil forsvinde, hvis en ”Annette Vilhelmsen” dukker op. Spørg bare Villy Søvndal!

 5. Af Jens Hansen

  -

  Det værste er at vi alle var blevet advaret!!

  Som forfatter Carsten Jensen sagde:

  “Helle Thorning-Schmidt er talentløs.”

  “I Danmark har Socialdemokratiet været igennem et meget ulykkeligt generationsskifte, hvor nogle store, markante og altdominerende personligheder er blevet afløst af en ny generation, der hverken har talent eller principper”.

  “Og for hvem ambitionerne ikke er politiske på landets vegne, men er private karriereambitioner. Ligesom man i en virksomhed gerne vil være direktør, så vil Helle Thorning-Schmidt gerne være statsminister”

  Eller som den gode gamle socialdemokrat, Torben Lund siger:

  “Med Helle Thorning-Schmidt i spidsen har partiet fuldstændig manglet et politisk projekt. Der er ikke længere en sjæl, en indignation eller en lidenskab bag partiets politik. Der er kun magtsyge!”

  og tilføjer:

  “Det er udtryk for hendes magtsyge og uduelighed. Jeg kender hende ret godt, og jeg ved, hvordan hun tænker”

  Man mindes Eisenhowers vise ord:

  “Et parti uden principper er intet andet end en sammensværgelse for at opnå magten”

 6. Af Jan Johansen

  -

  Helle Thorning-Schmidt er klassens duks, men tro nu ikke at hun har gjort sig fortjent til dette tillidshverv. Tværtimod! Hun har snydt såvel klasselæreren Margrethe og gårdvagten Villy så eftertrykkeligt, at de stadig er forblændet af hendes indsmigrende attituder. Det var samme fremgangsmåde, hun benyttede over for SKAT i København og Justitsministeriet, da hun manipulerede sig til 150.000 kroner af offentlige skattekroner og fik arrangeret det således, at hendes ægtefælle og fader til to hjemmeboende børn slet ikke skulle betale skat til den solidariske fælleskasse i Danmark. Hun opgav ellers divergerende oplysninger til begge instanser, men det blev fortiet af diverse embedsmænd, som åbenbart ikke havde interesse i at behandle familien Thorning-Schmidt-Kinnock på samme måde, som man ville have behandlet en hvilken som helst anden familie i Danmark. Siden har hun snydt de andre elever i klassen, da der skulle vælges en ny elevrådsformand og efterfølgende med en lang række økonomiske ændringer, som gør det endnu vanskeligere for de unge og deres forældre at få fodfæste i et i forvejen yderst betrængt arbejdsmarked. Hvordan kan nogle fortsat have tiltro til et menneske med en så belastende baggrund? Det er ganske enkelt uforståeligt!

 7. Af Erik Larsen

  -

  @ Svend Petersen: Vedr. afdragsfrie lån. Jeg er totalt uenig med dig der sandsynligvis ikke forstår, at lige præcis det hjalp særdeles mange unge mennesker til overhovedet at FÅ en bolig til de priser der var før VERDENS-økonomikrisen kom. Nu hvor priserne så p.g.a. VERDENS-økonomikrisen er faldet drastisk er manges lån i deres bolig tæt på eller over skorstenen! HVIS de mennesker pludselig ikke kunne have eller få afdragsfrie lån vil de da få det langt, langt værre og være totalt stavnsbundne. Forstår du ikke det?
  Huse, ejerlejligheder, sommerhuse alt ville styrtdykke endnu mere i værdi.
  De NYE fremtidige købere ville selvfølgelig få en bolig måske 50% billigere end i 2007 – men, men, men deres lån i huset ville da samtidig være dyrere og belaste dem mere om måneden! Hvor er forskellen?
  Andet end DU vil altså “tryne” en masse, en masse stakkels mennesker. Positivt ved dit indlæg er dog, at du “godt kan se, siger du, at du har medlidenhed med den person der købte dit hus til den høje pris”!
  Den person har da i det mindste afdragsfrie lån formodentlig i 10 år til 2017, men SÅ mener du kan vi forstå at han skal “straffes hårdt”?

 8. Af søren sørensen

  -

  ifølge tax justice.nl er halvdelen af verdens økonomien gemt væk og ikke skattebetalt.
  Herhjemme måske kun 25%, vi kan ihvertfald sikrer velfærden fuldstændig og endda udvide den, hvis bare vi får kravet ordentligt og korrekt ind hos de borgerlige misbrugere og giver selvsamme straffe ifh til deres samfundsmæssige omkostninger. En 20 dobling minimum i forhold til idag! Top lo% ejer 65% af alt værdi i DAnmark. Nr. 3 i verden er vi der!
  VKO´s lo år har godt og grundigt ødelagt det Danske samfund og model og det skal nu opbygges igen!
  Men vestager og R deltager jo ikke i noget som helst der vedkommer deres egen tegnebog!

 9. Af Karin Bennedsen

  -

  @Jan Johansen, 30. december 2012 kl. 12:08

  Hvis Helle Thorning Schmidt har kunnet snyde alle de mennesker, som du antyder i din kommentar, så må hun da være adskilligt klogere end dem, både du og Jens Hansen nævner.

  Den grønne misundelse, som lyser ud af manges mening om HTS kommer man ikke langt med.

  Ikke mange ledende politikere og endda statsministre har været igennem så megen stormvejr, som HTS har været udsat for siden hun blev valgt som formand for Socialdemokratiet og så stadig så oprejse med løftet pande og et parti med ro på bagsmækken.

  HTS er en god, fremadskuende og reformvillig leder. Det er ikke hendes fejl, at danskerne og den danske verdenspresse er en flok jantelovs- og kønsforskrækkede kujoner, der foretrækker uduelige alfahanner på lederposten – og det uanset, at man i ti år fik så hatten passede, hvad angår dårlig styring i både opgangs- og nedgangstider.

  Og oppositionslederen tror stadig at han kan klare sig ved at ligge i hængekøjen.

 10. Af Karin Bennedsen

  -

  @Jens Hansen, 30. december 2012 kl. 11:40

  Var du lige så begejstret for at citere Carsten Jensen, da han skrev følgende:

  “Foghs afløser, den permanent forurettede Lars Løkke Rasmussen, havde nok ønsket sig et større, friere rum at handle i, men Fogh havde efterladt den håndfaste Pia Kjærsgaard og hendes skimlede sekt af klamme kældermennesker som fangevogtere for en regering, der i forvejen mest udmærkede sig ved sin principløshed, og Løkke må i dag nok indse, at eftermæle er alt for stort et ord for den fodnote, han kommer til at efterlade sig som endnu et af de mange trafikofre på Anders Fogh Rasmussens motorvej til magten i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles.”

 11. Af B Nielsen

  -

  @Helle B. W.

  Man skal tilbage til Nyrup-tiden for at opleve et så markant løftebrud, som S og SF har præsteret. Det er jo ren radikal økonomisk politik, man har gennemført. Det er ingen undskyldning for totalt at droppe sin politik, at man er en mindretalsregering.

  VKOs store tilbagetrækningsreform blev fremlagt før et valg, og det fik vælgerne lejlighed til at stemme om. Dette i modsætning til den nuværende regering, der sagde et før valget, og gør det stik modsatte efter valget. Vi skal nu vente 3 år på at få skiftet dem ud.

  I øvrigt klinger kritik af 00-ernes økonomiske politik hult fra folk eller partier, der i det årti skingert krævede flere offentlige udgifter og beskyldte VKO for massakre på velfærden. Det er lige groft nok så nu at de samme bebrejder VKO, at de ikke holdt mere igen, end de gjorde.

  Jeg tror alle er enige i din bedømmelse af, at klimatopmødet i København var en fiasko, – men det var det blevet, uanset hvem der havde ledet det – for fiasko det har senere klimatopmøder også været, miljøet var bedst tjent med, at de blev helt droppet – 30.000 mennesker trommet sammen i Doha med jetfly og fuld forplejning er en belastning, vor klode godt kunne have undværet.

 12. Af Axel Eriksen

  -

  @ Helle B.W.

  Ja, .., det måtte S-SF bøje sig for eller droppe magten.” Netop magten var det helt centrale – så gjorde det ikke så meget at droppe principperne!

  Axel Arkte kommer med en længere udredning m.h.t. autoritet, som jo også er bloggens hovedemne. Her nævnes troværdighed som et argument for autoritet.

  Jeg mener, at hendes autoritetstab helt afgjort er sammenhængende med utroværdighed: Sige eet det ene øjeblik og gøre det stik modsatte det næste.

  Hvis Fogh havde lavet de reformer i 2006 midt under en højkunjunktur, ville alle “røde” have råbt: Velfærdsstatens sammenbrud! Dig selv inclusive. I øvrigt gjorde de det i forvejen.

  COP 15 blev ikke den store succés. Ingen, der kunne, ville være med til at ændre noget. Det er så fortsat på samme måde ved COP 16, 17 og 18. Ingen vilje til at ændre noget!

  Det kan næsten overføres til dig. Ingen vilje til at se realiteterne i øjnene: En talentløs regering med en talentløs statsminister, der har mistet al autoritet!!!

 13. Af Svend Petersen

  -

  @Erik Larsen.

  Erik Larsen skriver Citat: “”jeg er totalt uenig med dig der sandsynligvis ikke forstår, at lige præcis det hjalp særdeles mange unge mennesker til overhovedet at FÅ en bolig til de priser””

  Din tese er så at så længe renten er lav og man ikke afdrager så går det nok. men det er som at tisse i bukserne, for det ændre jo ikke det fundamentale problem at folk i bund og grund ikke har råd til at købe lejlighederne, senere husene, fordi de ikke kan eller vil tage det tab som uanfægteligt vil komme, så længe den negative spiral ikke er brudt.

  I tilfælde af at du ikke har bemærket det, er ejendomsmarkedet jo fuldstændigt gået i stå, pga. ovenstående. Men i ligeså høj grad fordi at Reallønnen er faldene efter 10 år med op til 220% stigninger for især håndværkere, der gik for enorme timelønninger, som blev betalt af enten “friværdig” eller fradrags berettiget tilskud, gennem Vestres bestikkelse af husejerne.

  Hvis systemet skal genoprettes bliver vi nød til at tage de tab, som er konsekvensen af Venstre bestikkelses politik, hver enten vi kan lide det eller ej. Mange af de samme mennesker var i øvrigt håndværkere/servicearbejdere, under denne periode, så de har haft eller får en enorm reallønsnedgang, hvilket igen betyder at de har mindre råd, (hvis de overhovedet kan få arbejde pga. de er for dyre) til at købe ejerboligen.

  Den negative spiral er ikke brudt endnu, og bliver det ikke før at vi rammer Rock bottom på ejendomsmarked og folk æder deres tab. I øvrigt har jeg ikke så ondt af de mange “Gamle” boligejere, for de stemte på Venstre og konservative, vel vidende Citat: i dette land har man ret til at blive rig men også til at blive fattig (Bent Bendtsen).

  Men jeg har ondt af de 20årige som bor 3 mand på 45 m2 og betaler 3000 kr. pr mand, når vi kunne i 90,erne bor alene med en boligafgift i selv samme lejligheder for ca. 1000 kr.

  Derfor er Venstre som jeg skriver 29. december 2012 kl. 19:09 skyld i det største generations tyveri i dansk historie.

 14. Af Jens Hansen

  -

  Kære Karin

  Ha, ha, du må have en meget dårlig dag – at citere ræve-røde Carsten Jensen for, kritik af VK, når vi diskuterer Helle Thorning, er simpelthen alt, ALT, for svagt af dig!

  Carsten Jensens patologiske had til alt borgerligt er velkendt – hvilket gør hans og Torbens Lunds karakteristik af talentløse og uduelige Helle så meget mere interessant!

 15. Af Axel Eriksen

  -

  @ B.Nielsen!

  Jeg havde ikke dit indlæg, før jeg skrev. Men vi er vist temmelig enige.

 16. Af Jan Johansen

  -

  Til Karin Bennedsen, 30. dec. 2012 kl. 12:57.
  Jeg antyder ikke noget som helst om Helle Thorning-Schmidt. Jeg lagde blot nogle kendsgerninger frem om bl.a. hendes lidt for smarte forhold til at betale skat til vores fællesskab. Se nærmere i ovenstående indlæg (kl. 12:08).
  Der er på ingen måde tale om “grøn misundelse”. Det drejer sig ret og slet om en berettiget forargelse over hendes gøren og laden såvel privat som politisk.
  “Stormvejret” har Helle Thorning-Schmidt selv bedt om, og den der med “ro på bagsmækken” skal du længere ud på landet med. Socialdemokraterne har aldrig haft så store problemer som, efter Helle Thorning-Schmidts indtræden i Statsministeriet. Se blot på valgresultatet for Socialdemokraterne og vælgerflugten efterfølgende.
  Du hører åbenbart til de få, der mener at “HTS er en god, fremadskuende og reformvillig leder”. Langt de fleste i dagens Danmark mener angiveligt, at hun er en fiasko!
  Og så var der den med hængekøjen. Socialdemokratisk vås!

 17. Af Karin Bennedsen

  -

  @Jens Hansen

  Jeg ville da have langt mindre respekt og sympati for Carsten Jensen, hvis han ikke også kritiserede politikere fra sin egen fløj, men kun modstandernes.

  På venstresiden kan vi godt tåle kritik og kritisk debat. Hellere det, end den leflen vi nu i to år har oplevet fra både presse og politiske kollegaer på højrefløjen, fordi alle var bange for Fogh og ikke turde sige ham imod.

  Forøvrigt citerer du ikke CJ korrekt: Intet sted udtaler han: “Helle Thorning-Schmidt er talentløs.”, men udtaler sig kun om talentløsheden generelt hos den unge generation, der tog over efter de gamle rotter.

  Heriblandt var selvfølgelig også Helle Thorning Schmidt, men det var ikke specielt hende, han kaldte talentløs.

  Det er alene din fordrejning af det, CJ siger i det store interview i Politiken.dk i 2010 i anledning af hans modtagelse af Palme-prisen på 400.000 kr., som du vel også havde nogle kradse bemærkninger til, da en nedrakning af CJ vel dengang var mere opportun for dig og din fløj, end at bruge ham i en anden sammenhæng, hvor han så var god nok.

 18. Af Karin Bennedsen

  -

  Der skulle stå: Hellere det, end den leflen vi nu i TI år har oplevet….

 19. Af Erik Larsen

  -

  “Svend Petersen” – Vi bliver aldrig enige og du ved jo udmærket, at det bliver du heller ikke med andre fornuftige, almindelige danskere.
  Hvad er der galt (eller forkert) ved at man kan lave aftale med sin bank eller kreditforeningen om at kun betale renter af et stort – dyrt lån i sit hus, lejlighed eller sommerhus???
  DU ønsker altså at STATEN (socialisterne) skal bestemme renten, afdragstiden, priserne m.m.???
  Det er jo renlivet KOMMUNISME! Intet andet.
  Afdragsfrihed giver mulighed for selv at vælge! Det har du åbenbart noget imod.

 20. Af Erik Larsen

  -

  Afdragsfriheden skal naturligvis ikke vare “evigt”.
  Men forlængelse efter de normale 10 år er vel mellem banker, kreditforeninger og kunden frit. Det KAN da ikke være et tilfældigt socialistflertal i en enkelt uge , der skal bestemme det?!

 21. Af Helle B.W

  -

  B.Nielsen@ Jeg talte ikke om fiaskoen, jeg taler ej heller om Løkkes elendige engelsk kundskaber, jeg talte om manglende viden om forhandlingsproceduren, som man bør vide med 23 år på bagen i politik og som regeringschef og vært. Du lægger mig noget i munden, jeg ikke har udtalt.

 22. Af Helle B.W

  -

  A.E @ Vi må vist bare konstatere, vi, du go jeg, er ret uenige. Jeg ser ikke politik, som en farve, jeg ser politik som et redskab, der skal løse nogle problemer i et land. Nogle gange kaldes det borgerlig politik andre gange socialdemokratisk, radikalt eller konservativt, kært barn mange navne. Det vigtigste er at det får lavet et samfund som de fleste danskere er glade for og trives ved.
  Centrumvenstre, som er en midter regering/ S SF R har lavet et regeringsgrundlag som rummer elementer fra det, du kalder både rød og blå politik. Den regering kan forhandle til alle sider i FT, og det er for mig det vigtigste i et demokrati.
  Jeg synes, man ævler meget om ting, man ikke ved så meget konkret om, også ting der slet intet har med
  politik at gøre, men som er mere en voksenmobning og personhetz mod en leder, man ikke kan lide.

  Jeg giver Karin B. ret. HTS er dygtig og gør det godt. Det kan du være uenig i, og fred være med det.

 23. Af Erik Larsen

  -

  “Helle B.W.” m.h.t. dårlige engelske kundskaber kunne jeg vel remse 100 politikere op, hvor de værste vel nok hedder “the-out-of-reach-minister” Søvndal, Nyrup, AnkerJ., Niels Helveg, Jelvad, og 50 flere.! At “fru Kinnock kan bare “lidt” engelsk er vel ikke helt mærkeligt – men det er da så også det eneste hun kan. Sorry!

 24. Af Erik Larsen

  -

  Og “Helle” forklar dig også lige ! Hvad ER det du synes at hun (den ego-centrerede Helle) “gør godt”??? Name it, please!
  Ja, hun passer godt på sig selv og sin “mand”, sin billeasing, sin privatskole osv o.s.v.

 25. Af Axel Eriksen

  -

  @ Helle B.W.!

  Ja, jeg er dybt uenig i din næstsidste sætning – men nytårsfred alligevel.

  Godt Nytår!

 26. Af niels hansen

  -

  Jeg håber, at Helle Thornings nytårstale bliver lige så god som sidste års tale, og hendes tale for dronningen, som vandt årets talepris.

  Hun har brugt meget tid på EU-formandsskabet i år samt de mange økonomiske krisemøder med Europas statsledere. Det er vigtigt, at hun nu bruger tid og energi på dansk indenrigspolitik og de nødvendige reformer, der kræves, hvis vi skal bevare vores helt unikke velfærdssamfund.

  Selv om jeg ikke er socialdemokrat, så må jeg indrømme, at de gange, jeg har oplevet hende på tæt hold, har hun virket yderst sympatisk.

  Trods Niels Krause-Kjærs negative holdning, så tror jeg faktisk på, at hun vil skabe fremgang for rød stue, så vi kommer nærmere ‘tæt løb’ ved næste valg.

  Især hvis Løkke fortsat har travlt med sin nye selvbiografi – “Fra hængekøjen til Statsministeriet”.

  Godt nytår!

 27. Af Erik Larsen

  -

  “Vandt årets talepris!”!!!!! Jesus, af hvem, fra hvem? “kloge-aagerne”, proffesorerne, lektorerne, journalisterne, de “kulturradikale ” o.s.v!
  I’ll give it a shed! Hvis Gucci-pigen kan få årets talepris, ja, så behøver vi da ikke at diskutere politik mere! – HUN tænker jo kun på sig selv og en fremtid i det korrupte EU! Niels Hansen, du må sgu have det svært!

 28. Af Erik Larsen

  -

  Og HVIS vi “kommer nærmere tæt løb” næste gang Mr. Hansen – så kan jeg garantere dig, at alle fornuftige unge danskere , plus firmaer med økonomidirektører der bare er en “kassedame værd” – smutter UUUDDD af Danmark omgående! Og SÅ går det nok ikke bedre, trods alle de “kulturberigere” vi har til at “hjælpe os” – og de åb ne grænser til at “hjemmebesøge” de gamle!!! VÅGN DOG OP!!!

 29. Af Helle B.W.

  -

  Erik Larsen@ Det niveau og den form,sprog, du anvender, er ikke mig og uanset, hvor mange konkrete ting jeg kom med, ville du sværte alligevel. Så¨sæt du dit kryds, hvor du vil.
  Jeg sætter mit, hvor det virker.

  Jeg har oplevet HTS live, fulgt hende tæt politisk siden 2005, og oplever et ordentligt, ærligt, flittigt og varm menneske og en dygtig leder, med naturlig autoritet. Løkke har jeg også oplevet live, fulgt politisk siden 1990erne, men har ikke sammme oplevelse der. Beklager,

 30. Af Jens Hansen

  -

  Kære Karin

  Man må som et minimum kunne forvente, at du kan læse en simpel artikel i Politiken – men selv her fejler du!

  “…Helle Thorning-Schmidt er talentløs,… Det mener forfatteren og samfundskritikeren, Carsten Jensen”

  Hint: det står øverst.

  Godt nytår til dig, Karin, og alle andre.

 31. Af Axel Eriksen

  -

  Der er nogle, der hævder, at det er historisk, landet har fået en kvindelig statsminister. De samme – især kvindelige – hævder, at forstanden på en mand sidder mellem benene – så hvorfor netop falde i dåne over en kvinde. Sidder “forstanden” ikke også der? Svaret blæser i en strid vind fra øst – fra en rødmende himmel!

  Visse videnskabsmænd har påstået, at “forstanden” er placeret højere oppe: Mellem ørerne!

  Med ikke særlig anstrengelse kunne jeg godt pege på en kvinde, hvor “forstanden” slet ikke sidder nogen af de to steder. Der er nemlig ingen!!

 32. Af Erik Larsen

  -

  “Helle B.& W.” jamen, det er da forfærdeligt at jeg “siger tingene lige ud” og ikke pakker dem ind i socialdemokratiske floskler! Jamen, da undskyld!
  At DU så er blevet forblændet af en navnesøster, der har gjort alle de forkerte ting man overhovedet kan gøre som politiker – det kan jeg og andre jo ikke gøre noget ved. Men fordi jeg siger tingene “som de er”, skal du f.n.me. ikke brokke dig. Alle kan se det – minus dig. Så stop dit “tuderi”! Og med hensyn til “niveau”, tror jeg nok at de fleste vil give mig ret i – at mit ligger en del højere end dig, “Bennedsen”, “søren.sørensen” m.fl.!

 33. Af L Jørgensen

  -

  Hvor er der dog mange håbefulde røde mennesker i denne tråd – jeg tror godt at I ved at løbet er kørt, men alligevel prøver I at holde modet oppe, I er sjove.

  Jeg er ked af at sige det, men næste valg ER afgjort, det som det hele drejer sig om nu, det er bare hvor stort blå blok vinder, for de har allerede vundet, og uanset om Løkke så stormer en børnehave og kidnapper nogen børn, så vinder de blå overlegent. Nederlaget for rød blok bli’r en ørefigen som gør ondt.

  Og hold nu op med det bavl om at der er længe til næste valg, og det bavl om at andre har også tidligere været stort bagud og så kommet igen og vundet, ja ja, men det var dengang, og det er her er noget helt andet og er en ny situation – I lyver for jer selv, folkens.

  I må hellere nyde de næste 2 år, for efter det, bliver det borgerlig dominans i evigheder og det ved I jo udemærket godt.

  Kig jer selv i spejlet og gentag : danskerne genvælger never ever rød blok ved 2015-valget.

  For så mange dumme mennesker findes der trods alt ikke og det er ikke hele befolkningen som har en hukommelse som en spyflue – folk kan ( også i 2015 ) godt huske den røde regering’s elendigheder – first impression last, siger Noa selv.

  Løkke og Hjort og Pia får en meget nem valgkamp, hvor man bare stille og rolig skal gøre opmærksom på alle de mange løftebrud som løftebruds-regeringen har lavet, de skal ganske enkelt bare sige til danskerne : vil I virkelig ha’ den inkompetente amatør-regering til at fortsætte? Og det vil danskerne naturligvis ikke – danskerne har forlængst indset at Thorning og de andre ministre er en katastrofe.

  Og folk hos socialakrobaterne ved også at det her kan ikke reddes, de er ved finde gucci’s afløser til efter 2015-valget – men ingen i blå blok frygter sms-bjarne og skrigeskinken, de er begge to ikke dygtige nok til at være ny leder, og Corydon sælger ingen billeter og er for sløv og kedelig og Mette F er ganske enkelt ikke egnet som formand – og Wammen, som har nul gennemslagskraft og har udstråling som et glas vand, er heller ikke løsningen.

  Kort sagt : det ser håbløst ud med oplagte emner, og det mest håbløse er helt klart den politik som S har, hvis de tror at det hjælper noget at skifte Thorning ud, så må de tro om igen – S har en politik, som er dybt godnat og de lever udelukkende af vane-vælgere. S er blevet et overflødigt parti.

 34. Af Jan Christensen

  -

  Helle B. W., der har skrevet flere kommentarer til Krause-Kjærs indlæg og er identisk med Helle Walther, kendt fra især Politikens debatsider, kan i øvrigt glæde sig over, at et Groft Sagt tilegnet hende af Claes Kastholm Hansen er med i dagens trykte udgave af Berlingske, hvor avisen har samlet de bedste klummer i Groft Sagt-genren for 2012. Kastholm skrev bl.a: (…)”Forklædt som læser sender Helle Walther, Helsingør, det ene læserbrev efter det andet til landets førende dagblade, og alle brevene går ud på at fremhæve Helle Thorning-Schmidts utrolige kvaliteter og kritisere dagbladene for ikke at kunne se dem.” Som man siger på tysk: Dem ist nichts hinzufügen. Måske lige, at Karin Bennedsen er en anden af dem, Lenin kaldte de “nyttige idioter”, men der findes mange, mange flere – overraskende nok især her på Berlingskes hjemmeside. Nogle af dem får helt sikkert penge for det, men formentlig ikke Walther og Bennedsen. Midt i en mørk tid med i sandhed historisk dårlige meningsmålinger er der for statsministeren grund til at glæde sig over, at ligegyldigt, hvad hun gør – og jeg mener oprigtigt ligegyldigt hvad – kan hun altid regne med deres fuldtonede støtte.

 35. Af Jan Christensen

  -

  Hov, der skulle have stået: “Dem ist nichts hinzuzufügen”.

 36. Af niels hansen

  -

  @Erik Larsen

  “Niels Hansen, du må sgu have det svært!”

  Det eneste jeg har det svært med, er at forstå dine indeligt hadske angreb på vores statsminister.

  Du kan naturligvis være uenig i nogle af hendes politiske beslutninger (de fleste et tæt på blå stues politik), men tør dog for pokker fråden af munden og kom ned på jorden igen.

 37. Af jens holm

  -

  Sådan ser jeg det Frank Sørensen.

  Ganske mange springer helt over fejl i egne rækker. Det er slet ikke nok, Fogh på ryggen af mange forgæves døde danskere sommetider er iført camouflageuniform.

  Og hvordan måler man succes for Danmark. Er det ved at plastre en statsministerkandidat til med åbenlyst gale påstånde, så hun mangler op til flere mandater.

  Er det at solde overskuddet op fra en kunstigt skabt højkonjuktur, så den brænder mere af end der er bygget op. Her kunne man fx have dæmpet ved at lade bygge op til flere sygehuse, broer skoler osv. Man kunne på samme vis have uddannet, så man idfag ike havde brug for import at arbejdskraft med tilhørende mængder af skattesvindel.

  Men smart er det. Men implemeterer ikke Shengen og klager over alle udlændingenes kriminalitet.

  Man straffer folk hårdere, men dels får de så venterabat i retten og dels får de også rabat ved afsitningen. Man har ike en gang kunnet skaffe plads. Snart skal man vel til politiet for at få skåret sin flæskesteg.

  Remsen af mangel på rettidig omhu er lang – meget lang. IT-ventetid på journaler og andet med mængder af adgangskoder og langsomme systemeri sundhedsvæsenet incl. ventetid på ambulancer og politi med forkerte adresser. Tinglysning. Et hav af afgifter kombineret med at statens udgifter er faldet – fordi man har lagt dem´i kommunerne – rent fup. Dårligere skatteligning, så færre betaler tilstrækkelig skat. Oveni er mængden af skatterestancer steget og steget. COP15 med åbenlyst ulovlige masseanholdelser, hvor folk sidder og pisser og skider på gaden. Hvad er det. End ikke forsvareren kan se bevismaterialet i en række type retssager. Hvad er det. Og senest endnu en Google oversættelse, som spærrede adskillige folk inde helt uden grund for terrormistanke.

  Ja, det var så altså også sådan, at man valgte Løkke/Fogh fra selvom man ikke ligefrem valgte Thorne til.

  FRA FRA FRA og 700 spørgsmål til en politikermors museum.

 38. Af Ole Skovgaard

  -

  Svend Petersen/ Erik Larsen interessant diskussion om bolig lån. Jeg er her helt enig med Sven Petersens verdens syn, generelt forstår jeg ikke tanken om, hvorfor boliglån skal være afdragsfri eks… Eller med variabel rente for den sags skyld. Man låner vel heller ikke til sin bolig i SWAP lån (Medmindre man er andels bolig forening, med klovn som rådgiver) eller i Schweitzer Frank.

  Lånene har medført (Ja Erik Larsen) at enhver klovn havde råd til en bolig og samtidig til prisernes himmelflugt (ja ufatteligt nok dette Paradoks), den månedlige ydelse er lav (Ja Erik larsen) og gælden sparket til hjørne med Morten Olsens Landshold.

  Men når/ hvis tingene ramler så husk den goe gamle læresætning, “Det er samfundets skyld”, og Regeringen træder omgående til med en hjælpepakke, hvad med at kalde hjælpen for AKUTLÅN.
  http://www.youtube.com/watch?v=pKzINiQq_6A

  Godt Nytår i Andedammen.

 39. Af Karin Bennedsen

  -

  @Jens Hansen, 30. december 2012 kl. 20:43

  Kære Jens!

  Tak, for at bekræfte min mistanke om, at din læsefærdighed hovedsagelig begrænser sig til at ‘læse billeder’.

  Teksten under Roald Als’ uforlignelige tegning er journalistens sammenskrivning og ikke Carsten Jensens ord.

  Godt nytår også til dig.

 40. Af S. Aaby

  -

  Når ens politiske overbevisning bliver til had mod folk der ikke har samme politiske overbevisning er der ikke meget håb Niels Hansen.

 41. Af Helle B.W

  -

  Jan Christensen@ Ja kan man ikke ytre sig, kan man altid svine. Det er du rigtig god til. Jeg kender ikke Karin Bennedsen andet end som en god debattør, såvel som jeg ser dit navn i debatterne med samme hadske indhold. Modsat dig og Kastholm, respektere jeg folk har andre holdninger end mine,og min opfattelse af tingene er hverken forklædt som læser eller betalt af nogen. Har holdt og læst Berlingske i rigtig mange år, men synes nu den er blevet for ensidig. Jeg deltager yderst sjældent i læserdebatten der, da de er så ens, men har stor respekt for Krause, hvorfor jeg ytre mig der ind i mellem. Det forsøger du så at få stoppet. At hænge folk ud er åbenbart din form, men kun når man rammer skiven får man den skraldespand, som Claes Katholm der så dygtig til i hovedt. Hvad han mener om mig, er så bedøvende lige gyldig, i min optik er han en lille opblæst nar, som kun kan en ting, svine de personer, der ikke har hans politiske ståsted. Fred være med ham. Det er en ynkelig form, men han er storforbruger af den.

 42. Af Helle B.W

  -

  som Claes Kastholm er så dygtig til smidt i hovedet, skal der stå. …… J.C. @ Og du behøver ikke sværte videre, det har ingen effekt, siger mest om dig selv.

 43. Af Svend Petersen

  -

  @Erik Larsen

  Du skyder de fleste debattører stråmænd i skoene.

  På intet tidspunkt har jeg anfægtet at der skulle være noget galt med at eje et stort hus. (Bor selv i en 180 m2 herskabslejlighed.)

  Dernæst har regulering af lånemarkedet intet med socialisme at gøre. Alle kapitalistiske lande regulerer lånemarkedet. Hvorfor tror du?. Prøv at kigge på USA, der forsøgte at deregulere lånemarkedet, og se hvordan det gik.

  Når venstre gør sig skyldige i kollapset på den danske boligmarked, er det simpelt fordi de nægtet at lytte til de økonomer der advaret dem, om den skrænt de var ved at køre Danmark ud over.
  Venstre reguleret og dereguleret og de må i bund og grund have vist hvor det førte hen, hvis ikke er de simpelthen (undskyld udtrykket) for dumme, eller hvad er det man beskylder Helle for, Ude af trit med virkeligheden.

  Alle de hjemmelige fare signaler stod lysende klar, og det danske kollaps ville være en realitet hverenten leemann brothers var blevet taget for svindle eller ej.

  Almindeligvis burde man mistænke V for, bevidst at have ventet til den internationale krise ,med at forholde sig til økonomisk fakta, således at man kunne skjule den usunde og økonomiske skadelige bolig/bestikkelses politik man havde ført gennem 8 år,
  motiv for at foretage sig en så tåbelig ting, er værdipolitikken, som vi ved lå Fogh og Hjort på sinde.

  Mange sidder stramt i deres ejerbolig og hvis afdragsfriheden afskaffes kan de og i øvrigt 10% af landets boligejere sættes deres boliger på tvangsauktion. Hvilket gør mig ondt, for de skæbner.

  Her kommer vi så til grunde for regulering, hvis 10% af boligejerne går konkurs, går hele landets økonomi ned, så vi er nød til at være solidariske med de boligejere der lod sig bestikke og troede på løgnen. Så det kommer ikke til at ske.

  Jeg syntes dog at vi langt hellere skulle kigge på rentefradraget, jeg ser ingen grund til at jeg går og betaler til andre menneskers lån, man kan ikke kalde rentefradraget for nasseri for de alle kan få det, men det er tæt på.

  Måske skulle vi i stil med øgenavne som dovne Robert, taberlande og komiske Inge, begynde at kalde landets boligejere for nasse-lånerne for de kan tydeligvis ikke betale deres renter selv og er helt afklaret med at vi andre skal bruge vores skattekroner på at subsidierer deres lån.

 44. Af S. Aaby

  -

  Hvor har du ret Svend afdragsfri lån var da en rigtig dårlig ide.
  Det var det der fik boligmarket til at bryde sammen.
  Men er der ikke noget med “lad falde hvad ikke kan stå.”
  Nu melder tømmermændende sig ja hvem skal betale for det store overforbrug i nullerne.

 45. Af Erik Larsen

  -

  Det er vist ikke udpræget økonomisk forstand der kendetegner de seneste bloggere her i tråden.
  Hvis en lejlighed f.eks. kostede 2.500.000 kr. i opsvingstiderne 2007 – så faldt den da verdensøkonomikrisen satte ind omgående ca. 1/2 million. Det var så heldigt, at en stakkels ejer havde afdragsfrie lån, så han i første omgang ikke mærkede dette overhovedet!!! Hvis man slettede den fine afdragsfrie tid (10år) – så ville enormt mange jo gå på røven omgående!
  Priserne på huse, lejligheder, sommerhuse m.v. skal nok komme opad igen – de fleste ejendomsmæglere beretter allerede at der fra 11 til 12 har været en mindre stigning.
  Men at familier – hvis de kan – venter til den røde regering igen bliver evig fortid – ja, det kan man jo ikke fortænke dem i. Så den helt store omsætning kommer nok først d. 1. september 2015. hvor hundredetusinder skal have forlænget deres afdragsfrie lån eller etablere et nyt.

 46. Af Claus Hansen

  -

  Interessant diskussion om de afdragsfrie lån, men hvem stemte FOR forslaget om de afdragsfrie lån??

  Det gjorde 99 medlemmer af folketinget i 2003:

  Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale.

  Imod stemte SF, Enhedslisten og Kristendemokraterne.

  Altså en klar overvægt FOR de afdragsfrie lån, også blandt den nuværende regering med Socialdemokraterne og de Radikale.

 47. Af Axel Eriksen

  -

  Ja, Erik Larsen!

  Afdragsfrie lån var ikke en dårlig idé for førstegangskøbere, der havde fundet det rigtige sted til beboelse 10-15 år frem i tiden.

  Men som du nævner: 2,5 mill.kr. (for en 45 kvdrm. stor ejerlejlighed) i et “røvsygt – gudsforladt” kvarter i København – var det måske ikke en dårlig forretning?

  Det skal VK-regeringen vel ikke klandres for – køberne må have været myndige og haft en vis selvstændig tænkeevne!

  Det er måske det sidste, der har været det egentlige problem – måske også derfor vi har den nuværende regering!

 48. Af Henrik Jørgensen

  -

  Thornings påståede store kvaliteter som statsminster er jo ren ønsketænkning fra de mest loyale sosser, der faktisk (igen-igen) må føle sig godt og grundig snydt af et lystlyvende parti, men i ren panik af uransaglige grunde ikke ser andre muligheder selvom det ellers vrimler med mere seriøse godter på hylderne. Godt nok er en Mette F. mere klassisk socialdemokratisk i sin facon, men hvad nytter det når politikken er den samme fiasko i et fortidsøgle minde af et parti som en del tilbageværende forvirrede sjæle blot stemmer på endnu i blind autoritetstro. Reelt er partiet jo økonomisk uansvarlig og overflødigt i dagens danske samfund, hvor S i årtier nu har været uden egentlig jordforbindelse til befolkningen. Den triste erkendelse er at gloriepudsning sammen med R påny var vigtigere end danskernes trygge fremtid, atter driver man flere i armene på næste valgs store vinder (udover V), DF. Landet er blevet blåt, det er dermed samfundsnedbrydende at stemme rødt idag, selvom mange ved det kan de nærmest genetisk ikke lade være alligevel med refleksvalget velvidende det er komplet uærligt overfor sig selv at støtte karrierepolitikere der gang på gang skuffer en.

 49. Af Niels O

  -

  Tillykke til HTS som vinder af Ekstra Bladets nytårstorsk!

 50. Af Erik Larsen

  -

  Så slutter heldigvis det “røde år 2012”!
  Og NU SKAL vi i min familie med venner have noget rigtig god mad, vin og champagne kl. 24.00.
  Helle Thornings “manglende evner” – dropper vi nu et stykke tid. Hun har endnu engang fået ÅRETS NYTÅRSTORSK! (Helt retfærdigt!). Den er med garanti også sikret hende til næste nytår.
  Men til alle danskere bare en millimeter til højre for Thorning og Vestager OG til Niels Krause-Kjær og berlingske ønsker jeg RIGTIG GODT NYTÅR 2013 – ! Det KAN næsten ikke blive værre!

Kommentarer er lukket.