Banke og lokal-politikken

Af Niels Krause-Kjær 77

Slagsmålet om Fredericias midlertidige borgmester Thomas Banke alias ‘Julius Juliussen’ alias ‘Morfin-borgmesteren’ er uværdigt for ham selv, for hans parti, for Fredericia og for det kommunale selvstyre.

Sagen er blot endnu en påmindelse om, at spillereglerne i kommunalpolitik skal ændres. Den tidligere regering havde på et tidspunkt erklæret, at det skulle ske. Også den nuværende siger  ifølge regeringsgrundlaget, at den vil se på en anden styreform for de store byer. Det er meget vagt formuleret, men det er da altid en begyndelse. Hvis kommunerne skal have en reel politisk platform – og ikke bare udvikle sig til at være en administrativ udlicitering af statsadministrationen – er der behov for at gøre noget på minimum tre områder:

1) For det første skal det være muligt at afsætte en borgmester. Det nytter ikke noget, at Thomas Banke skal have mulighed for at klamre sig til en borgmesterpost inkl. løn og kørselsgodtgørelse, når mellem 15 og 19 byrådskolleger ikke har tillid til ham, og det samme synes at være tilfældet for det meste af forvaltningen. Det har intet med politik og folkestyre at gøre.

2) Det nytter heller ikke noget, at alle fortsat deles om magten i de større byer ved at også oppositionen har ret til at være borgmestre eller rådmænd. Det ville svare til, at Lars Løkke Rasmussen blev indenrigsminister i en Helle Thorning-regering og Lars Barfoed fik lov til at være Udkantsminister. Det gør det for det første uklart, hvem der har magten, og hvem der er i opposition. For det andet får det ofte borgmestre og rådmænd fra oppositionspartierne til at bruge egen forvaltning som oppositionel sekretariatsfunktion for at kunne matche den reelle borgmester. Når man ser, hvad der sker af den slags selv i koalitions-regeringer som den nuværende (spørg blot embedsmænd i Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet), så forstår man, hvilke naturkræfter det udløser, når oppositionen bliver en del af regeringen.

3) Endelig er det nødvendigt at gøre op med den sogneråds-romantik, som stadig hærger kommunalpolitik. Med 98 enheder har kommunerne omsider fået en størrelse, som burde gøre dem politisk potente. Problemet er blot, at kommunalpolitikerne er dværge. Bortset fra en borgmester på fuld tid, så tvinges byrådsmedlemmer til at være fritidspolitikere. Flere undersøgelser – senest Danmarks Radio forleden – viser, at (mindst) en fjerdel af kommunalpolitikerne erkender, at de stemmer for ting, de ikke har indsigt i. En politikers vigtigste aktiv er tid – tid til at være politiker. Hvis ikke politikerne har tid, så tager embedsmændene over. Og det er det, der sker i kommunerne i øjeblikket. De såkaldte politikere bliver folkelige gummistempler, samtidig med at mange – alt for mange – borgmestre pakkes ind, og opfører sig som folkevalgte kommunaldirektører. Konsekvensen er, at  politikken forsvinder. En række af landets førende forvaltningseksperter kom i fjor med en advarsel om netop det problem og konkluderede, at ‘den politiske ledelse på alle niveauer (skal) styrkes’. Så: Giv kommunalpolitikerne – eller de fleste af dem – en løn, de kan leve af, så de får tid til at være politikere. Giv dem medarbejdere, så de kan matche embedsmændene i kommunen. Og giv dem kontorer på rådhuset, så de dagligt kan minde borgmesteren om, at han/hun sidder der som politiker og ikke blot som folkevalgt embedsmand til en lavere løn end kommunaldirektøren. Og hvis der mangler plads på rådhuset, så genhus nogle af embedsmændene et andet sted. Det vil minde alle om, hvem der bestemmer i et folkestyre.

Det haster med at ændre spillereglerne i kommunerne, så en borgmester kan smides på porten. Det haster, så det i København, Aarhus, Odense og Aalborg bliver tydeligt, hvem der har magten, og hvem der er i opposition. Og det haster med at give menige kommunalpolitikere i alle kommuner en økonomi, så de har tid og mulighed for at være det, de er valgt til at være: Nemlig politikere og ikke gummistempler.  I den forstand er farcen om Fredericias midlertidige borgmester en kærkommen påmindelse om, at noget er helt galt.

77 kommentarer RSS

 1. Af Ole Skovgaard

  -

  Meget enig i det meste, men hvad med at starte med i København med at afskaffe disse lokal paver, som eks en Teknik og miljø Borgmester (Aifer Bajkal) der repræsenterer under 10 % af vælgerne, men egenhændigt kan føre en totalt drømme agtig trafik politik i København. Hun er imod havnetunnel som vil aflaste trafikken i indre by i KØbenhavn, kort sagt forsøger på alle måder og med alle initiativer muligt at øge trængslen i København. (Vejarbejder, teknisk forvaltings jule lege osv osv osv…)

  Skal jeg fortsætte med Integrations borgmester Anna Mee Allerslev ?, det tror jeg vil skåne jer for. EN kommune en Regering en politik, hvad har det ellers med demokrati at gøre ? Det er Demokratur.

 2. Af søren sørensen

  -

  1. Spørgsmålet alle stiller idag er jo hvorfor det altid er borgerlige der misbruger deres politiske embede i økonomisk henseende og for egen tegnebogs skyld? Svaret er jo at de altid kun er intresseret i kommunal og stats politik for at bestjæle lønmodtagerne! Også endnu et spørgsmål stilles! Hvorfor er det altid Venstre politikerne der er de mest korrupte inde for kommunalpolitik? Listen er jo alenlang og kendt af ethvert barn!

  Har de fået overtalt for mange til at tro at de er mere anstændige end de er,modsat andre borgerlige partier? Ja! “Venstrefolk fortolker Liberalisme med en glidende overgang til ren svindel og kan ikke differentiere imellem liberal foretagsomhed og økonomisk kriminalitet,,,bag slipsene banker varme hjerter for skatteydernes penge…Venstre er storlevendør af politker med anløben moral…”, politikerlede!

  Lars løkke rasmussen kunne dog bruges som minister for fusk af skatteydernes penge i den sidende regering. Han ville være
  vel egnet til at fører dem videre der!

  En god reform der kunne være at følge folketingsvalget i kommunerne!…Alle kommuner røde under rød regering blå under blå regering…Nok ikke så dumt, so kan folket virkelig følge politikens magt og bedømme mere korrekt rigets tilstand og muligheder, Demokratiet ville blomstre således at Gentofte borgerne også bidrager under en rød regering! Et fornuftigt opgør dette. Tror faktisk også hurtig det ville blive slut med borgerlig indflydelse når borgerne virkelig ser deres politik og kan pege fingeren direkte! Og beføjelser til store samfunds ændringer når nødvendigt.

 3. Af Niels J. Christensen

  -

  Banke er vel et oplagt emne som en kommende venstre statsminister – tænk bare på de sidste 2: Fogh og Rasmussen, der jo begge havde et afslappet forhold til redelighed.
  Sidder i øvrigt lige og hører kommentarer fra borgerne i Frederia, som ikke ser det store problem i “mandens” snyderi !!!!
  Jo – vi er godt kørende med det politiske liv i Danmark.

 4. Af Oscar P.

  -

  Der er ikke meget nyt i dette indlæg, situationen har været kendt i årevis; men politikerne er politikere, der sker ikke noget.
  Inden de griber ind, skal der ha’ været en meget stor og negativ presseomtale – hvad den danske presse ellers er ret så god til.
  Vi må heller aldrig glemme, politikere har en andel moralsk indstilling til mange ting, dette gælder dem alle.
  Som Napoleon Bonaparte sagde: ’I politik er dumhed ikke et handicap’.

 5. Af Peter Rasmussen

  -

  @ søren sørensen, 9. januar 2013 kl. 14:14

  Ja men skal vi så ikke lige mindes den socialdemokratiske borgmester Ålborg, Marius Andersen, der i 1982 at blive idømt 6 måneder ubetinget fængsel, for at have modtaget bestikkelse.

  Og hvorfor er det så lige, Søren Sørensen, at hver gang man hører en socialdemokrat oplade sin røst, er det for at skyde skylde på de andre.

  Det må være en dårlig vare der er arvet fra Christiansborg politikerne – de kan helelr ikek andet.

  De kære socialdemokrater glemmer, at hver gang der er en finger der peger på de andre, er der fire der peger tilbage på dem selv.

 6. Af Kristian Olesen

  -

  Det lyder besnærende Niels Krause-Kjær, men jeg tror blot din model vil skabe endnu flere problemer.

  Når kampen mellem blokkene om borgmesterposten er overstået hvert 4. år, føres der i langt de fleste tilfælde koncensuspolitik i kommunerne. Den slagne borgmesterkandidat bliver typisk viceborgmester og/eller udvalgsformand, og samtlige byrødder arbejder sammen om at få den bedst mulige kommune. Med konflikter om skolelukninger og plejehjem ind i mellem, hvor brudfladerne ofte går helt på tværs af partiskel.

  Hvorfor skal kommunerne gøres til 98 mini-udgaver af Christiansborg, hvor alt handler om at genere modparten i den anden blok, selv om man i virkeligheden er 99 % enige om kernepolitikken?

  Se bare hvordan Venstre i disse tider slår knuder på sig selv for ikke at komme til at sige noget positivt om regeringens politik, som partiet reelt er enig i.

  Konsekvensen bliver evig valgkamp og øget lede ved lokalpolitikere, der hellere vil slås end arbejde for kommunens bedste. Endnu færre vil tage del i det cirkus som medlem af et politik parti. I løbet af kort tid vil borgerlister, der arbejder på grundlag af det gamle koncensusprincip, komme til at dominere det kommunalpolitiske billede.

 7. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Fint NKK: Et blogindlæg med perspektiv, tyngde og praktisk sans.

  Ganske enig – (forhåbentlig til Din ærgrelse…).

 8. Af Hans Andersen

  -

  Manden er for dum til at være borgmester når han bliver grebet i at snyde:-)

 9. Af Niels Krause-Kjær

  -

  Kristian Olesen: Der er fordele og ulemper ved begge modeller. Jeg er blot bekymret for, at hvis man afpolitiserer et politisk organ, så bliver det til sidst reelt afskaffet. Se blot amterne

 10. Af Michael Møller-Jørgensen

  -

  Uenig i NKK’s pkt. 2. Det er da mere demokratisk, at også den udøvende magt afspejler befolkningens politiske holding. Obama har netop udnævnt en republikansk forsvarsminister, og jeg ville have det helt fint med Lars Løkke som indenrigsminister i en Helle Thorning ledet regering (eller omvendt). De ligger jo slet ikke så langt fra hinanden i deres daglige virke. Tænk, hvis den konfrontations-søgende politiske kultur blev afløst af en reel vilje til koncensus og tværpolitisk samarbejde om at lede landet. Men indrømmet – Det ville jo i yderste konsekvens gøre dem, der lever af at sætte enhver politikers handlen i et fordækt lys, arbejdsløse. Så jeg kan da godt forstå NKK’s bekymring.

 11. Af Niels Krause-Kjær

  -

  Michael Møller-Jørgensen. Jeg skal nu nok overleve. Jeg har bare ingen ambition om at blive ledet af embedsmænd uanset hvad man så kalder dem. I så fald var jeg flyttet til Singapore. Politikere skal have magten, de skal kunne indsættes og afsættes. Og så nytter det ikke noget, hvis man ikke kan se forskel. Derfor kan man jo godt lave forlig med hinanden.

 12. Af Kristian Olesen

  -

  Kause, jeg vil give dig ret så langt, at borgmestre og rådmænd bør kunne afsættes af byrådet. F.eks. med et kvalificeret flertal på 2/3.

  Klart, at vi har i dag regioner, der på lange strækt bare er sundhedsadministration uden det store politiske indhold. De har ikke kommunalfuldmagt og kan derfor ingen initiativer tage selv. Alle opgaver er enten styret af lovgivning eller ved at kommuner frivilligt har overladt ansvaret til regionen.

  De udvandede regioner kan vi takke de konservative og DF for. Den reelle årsag til det er uden tvivl at de to partier traditionelt har stået langt svagere regionalt end kommunalt.

  Jeg synes regeringen skulle rette op på den skæve kommunalreform og give regionerne større indhold med ret til selv at udskrive skatter og tage de initiativer, de finder rigtige for deres region. Selvfølgelig stadig med overordnet økonomisk rammestyring fra staten. Et vist overlap mellem kommuner og regioner vil være godt for alle organisationer bliver kun bedre af at blive udsat for konkurrence.

 13. Af C Kjær

  -

  @NNK
  Det er klart at der med Fredericias aktuelle problemer er anledning til overvejelser.
  Det hører dog med journalistens arbejde at få nogle detaljer på plads, stille de opklarende spørgsmål, f.eks. hvorfor sagen opstår netop nu, og ikke stille og roligt afsluttes på et opstillingsmøde, hvor den siddende borgmester, hvis det måtte ønskes gives besked om at man har en anden til valget til november. Det hævdes at problemerne har fandtes hele embedsperioden. Derfor nok ikke det store problem i nogle få mdr endnu.
  Hvem kunne profitere af at ødelægge borgmesteren og selv få 10 mdr i stolen (man kunne kalde det en glidende tackling) ind på posten. Overvej dagens perfide beskyldning om “forfalsket” lægeerklæring og endelig den “sjuskede” læk til lokalradioen, en emailtråd med detaljerede oplysninger om borgmesterens morfinindtag. Hvem stod for den og med hvilket formål mon?
  Du (og kollega Bruckmann) er naturligvis i detaljer bevidste om disse ting. Det ville være fint inden man stempler en mand (og bruger ham som eksempel) at få disse ting frem. Faktum er at ingen aktuelt kender denne sag til bunds.

  Mvh

 14. Af Kristian Andersen

  -

  Sjovt som de venstre Borgmestre bliver taget i kriminelle handlinger. Idag støttede den kriminelle Brixtofte op om den anden kriminelle partifælle Banke.

 15. Af Peter Rasmussen

  -

  Jeg er ikke enig med Niels Krause-Kjær på punkt 3).

  Danmark har ikke behov for X antal tusinde lokale politikkere, der pludselig skal på en lønningsliste og gå rundt og “gøre sig nyttige” med at opfinde det ene og andet lokale forslag for at vise de kan noget, så de kan blive genvalgt.

  Danmark har rigelig problemer med de metoder og de forslag som de 179 medlemmer af Folketinget kommer med, og så skal vi ligge EUs mega-bureaukrati oveni.

  Sogneråds-romantik er død – for hele “sogneråds-romantik” styres idag med lovgivning og specielt med stram økonomi, fra Christiansborg.

  Der er knap plads til at vrikke med en lillefinger

  Sognerådene har så lidt de kan gøre på egen hånd, ud over stort-set at diskuterer ændringer af vejnavne, etablering af lokale bolig- og industriområder samt børn og ældre.

  Alt andet er stort-set detailreguleret og kontrolleret fra Christiansborg og gennem hundrede tusindvis af embedsmænd.

  Overordnet kunne en hel anden organisering af Danmark, formentlig effektiviserer den offentlige sektor og gøre udnyttelse af de forskellige “enheder” bedre.

  Første skridt på vejen kunne være ét bogføringssystem for hele det offentlige Danmark – så er jeg sikker på, at Danmarks økonomiske trængsler var hjulpet godt af vejen.

  Det offentlige har i dag tusindvis af bogføringssystemer og konti rundt over hele landet, hvor der “gemmes penge hvis-nu”.

  Hvad skal det til for, når alle pengene i sidste ende indbetales til ét sted og leveres fra ét sted – hvorfor skal der ligge X-tusinde “økonomiske reserver” rundt omkring.

  Det offentlige må så styre efter budget, som allerede laves – og reserverne skal ikke bruges til at fylde (“skjule”) huller efter dårlig budgetstyring, eller til at købe iPads til de ansatte, fordi man pludselig har for mange penge på en konto.

  Det offentlige kan ikke gå konkurs (så var de nok allerede) – så må det være rigeligt at styre efter budget og pengene er så til rådighed, når de skal udbetales. At hver kommune skal have penge stående eller endda spekulerer for midlerne, er jo komplet unødigt i disse elektroniske tider – dårlig udnyttelse af ressourcerne.

  Så en helt anden “sogneråds-romantik”.

  Jeg er heller ikke enig i andet indlæg, at regionerne skal have mere magt.

  Regionerne formerer sig vildt og voldsomt, de gør det bare i det skjulte, langt væk far offentligheden.

  Centralisering af 112 er jo et skridt hen mod centraliseret magt til regionerne.

  Diskussionerne om lægernes overenskomst er et argument for regionerne til at lave “lægehuse”, jagten på at få læger udskriver forkerte regninger (få promille) er et argument for at regionerne kan tilrane sig mere magt og indflydelse.

  Som der har været enkelte artikler om, bruges der mega ressourcer på at tjekke om hver læge nu har skrevet 2 kroner for lidt eller for meget på.

  Regionerne er et vildskud, der aldrig skulle have været på banen. Formålet var at styre sygehusene ud fra det lokale kendskab – men VK styrede mod den nuværende sygehusstruktur med økonomisk magt og “gulerødder” – derfor endte hver region med et hovedsygehus (måske to) og enkelte lokale sygehuse.

  Det kan da styres fra København det hele.

  Politiet styres fra København – de har 8 “regioner” med en central vagtsstation i hver region. Hvad er forskellen til sygehusregionerne ?

  Regionerne får en sum penge – hvem holde øje med hvad der går til reel sygdomsbehandling og hvad går til administration og vokseværk ?

  Der er centralt styrede indkøbsaftaler på stort-set alt – dem kan hver region da bare følge.

  Hvorfor skal hver region bestemme hvordan enkelte sygdomme skal behandles i deres region – Danmark har også en Sundhedsstyrelse, der udstikker retningslinierne !

  Hvorfor skal hver region bestemme hvordan ambulancer skal se ud, hvordan ambulance personalet skal gå klædt ?

  Hvorfor skal hver region have en IT-afdeling, der laver hvert deres journalsystem – der ikke engang kan “tale sammen” på tværs af regionerne ?

  Hvorfor skal sygdomsbehandling og medicinbehandlingen ikke være ensartet i alle regioner – hvorfor skal Region Sjælland kunne beslutte, at deres borgere er så lidt værd, så der ikke er behov for lægeambulancer – når de øvrige fire regioner har ? der er måske ikke økonomi i at hjælpe “udkantsdanmark borgere”

  Til gengæld kan Region Sjælland sagtens få råd til en HR-afdeling med over 20 konsulenter – hvad skal de lave – der er fire sygehuse i regionen ?

  Hvorfor skal regionerne sidde og “revurderer” alt når Danmark reelt har en Sundhedsstyrelse, der skal udstikke retningslinierne for sygdombehandling og medicin i Danmark ?

  Så, summasummarum (for at slutte her) – der er ikke behov for flere betalte politikkere, der skal gå rundt og “gøre sig nævenyttige” – Danmark har rigeligt !!!

 16. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Michael Møller-Jørgensen

  “Tænk, hvis den konfrontations-søgende politiske kultur blev afløst af en reel vilje til koncensus og tværpolitisk samarbejde om at lede landet. ”

  Enig i at det ville være godt at se, men sådan spiller klaveret desværre ikke – specielt i de større byer som f.eks. København.

  Vi ser også ofte, hvor uenige kommunalpolitikere er med deres partifæller på Borgen, der ikke har de daglige problemer tæt på livet.

 17. Af Lis Bølling

  -

  Jeg kan godt forstå at Niels K-K forsøger at adskille lokal- og landspolitik i denne situation !
  For det store problem er for venstre at den “gode” borgmesters “metoder” til forveksling ligner hans formands Lars Løkkes !
  Hvilket åbenbart helst skal glemmes hurtigst muligt og derfor ties ihjel.

 18. Af pm M.

  -

  Er enig med Krause et langt stykke af vejen, men ikke mht. Løkke og hans tavshed. Løkke er altid bedste ven med venstrefolk der er en succes, og det sker jo. Lars Krarup i Jylland, og i sin tid Louise Gade i Århus, for at nævne to. ikke Løkkes venner, men gode V folk. Der er jo mange i det parti som er modsat.
  Løkke var bedste ven med Brixtofte, så længe det gik godt, da svindelen blev afsløret, kendte han ham ikke. Det samme er nu tilfældet med Banke. Løkke selv har jo også haft lignende sager kørende, så man skal måske ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus, så hellere tie, og håbe det går over. Sølle.
  Jeg synes, det er krysteragtigt.
  Og så synes jeg loven skal laves om på det felt, her er jeg enig med Vestager.
  Generelt synes jeg venstre har en alenlang række af politikere på topplan ,som har en anløben moral grænsende til det kriminelle.

 19. Af B Nielsen

  -

  Det er forståeligt, at Lis Bølling prøver at score et par billige points på den bizarre sag med hr. Banke, når man f.eks. tænker på Helle Thornings leasing- og skattenumre.

  Læg så dertil den dyre cirkusforestiling med kulturminister Elbæk, der jo fortsatte i samme spor som byplanborgmester Claus Bondam, der favoriserede sin “mands” arbejdsplads og formåede i de første 1½ år af sit virke som borgmester at bruge 1,3 mio. kr. på repræsentation.

  Vi har også sagerne fra Københavns kommune, der gentagne gange har forgyldt chefer, der er gået af, helt i strid med gældende regler, senest var i november 2012, da en kontorchef hos den radikale Anne Mie Allerslev scorede en ekstra årsløn på 900.000 kr.

  Eksemplerne viser, at misbrug af offentlige midler ikke er bestemt politisk betinget, men kan forekomme i alle partier, der er ikke rigtig nogen, der har noget at lade hinanden høre i det stykke.

 20. Af Finn Bjerrehave

  -

  Peter Brixtofte, blander sig i underholdningen fra Fredericia, og denne gang er det en Venstre borgmester, der er raget uklar med sit parti.
  Peter Brixtofte , senere Farumkommisionen hvor 9 års efterforskning, blev et værk på 12,500 sider og kostede over 60 millioner kroner, dette værk er stadig ikke behandlet, og måske som Peter Brixtofte udtaler, jeg er frikendt, og hvor ligger sandheden????????????
  Vi savner Peter Brixtofte som fyrtårn i Dansk politik, men hvem tør lukke denne kontroversielle person igen ind i Dansk politik, han udtaler sig endda positivt om efterlønnen, og alle politikerne ryster i bukserne.
  Danmark mangler Peter Brixtofte.Finn Bjerrehave Vig

 21. Af Peter Hertz

  -

  Bravo Niels Krause!
  Så kender vi dig igen. I modsætning til dine tidligere let patetiske sidespring i forhold til folkeskole- og gymnasiellærerne er dette indlæg helt i top. Godt arbejde!

 22. Af Niels Juul Hansen

  -

  Hvis Venstres tidligere næstformand og borgmester, Peter Brixtofte, siger god for Banke, så er der vel ingen problemer i denne sag.

  Venstre ved man, hvor man har!

 23. Af Lars Petersen

  -

  ATT: Niels Krause-Kjær.

  DIT FORSLAG 3, KOSTER MINDST 1,7 MIA. SKATTEKRONER.

  Hvad angår dit forslag 1, og 2, er jeg enig i, men
  derfra går det afslørende, pinagtigt galt for dig.

  F.eks. vil du gudhjælpemig fastansatte samtlige 98
  Kommuners byråds medl., som jeg mener udgør godt
  25 stk. (i snit) pr. Kommune = ca. Total: 2.450 stk.

  Dvs. disses nuværende 65.000 kr., skal erstattes af
  årlige 550.000 kr., med dertil eget kontorpersonale,
  udløsende nyt IT, human buffers for håndtering af
  barsels perioder, fuld løn under pjæk, kurser, osv.

  Derfra er du også parat til at udvide lokaliteterne
  for evt. ekstern embedsstyring = nye udgifter igen.

  Undskyld Hr. (D)DR Bistandsklient.. jeg ved godt du
  lever højt og beskidt på at faml. medl. folketinget,
  simpelthen stopfodre dig og din stand med 15- 20 kg.
  ekstra bistandskroner pr. måned, tillagt i åbenlyst
  ikke laver en skid, og INTET værdi skabende levere..

  .. MEN.. Hvordan i hele hule helvede kan man være så
  totalt synderskudt i roen, at man i dybeste krise,
  kan komme med et så svinsk tilbagestående forslag ?.

  psst prøv i øvrigt at lægge mærke til hvordan den
  nærmest perfidt selvforklarende tanke: at borgerne
  naturligvis ikke skal trækkes med 98X over adm.,
  slet ikke opstår i dit neurale bistands-netværk.

  Det er hvad man får ud af at fodre et individ med
  andres midler, og så tæt og konsekvent vedholdende
  at pågældende individ, simpelthen opfatter tyveriet
  som ren natura = og hjernen er ødelagt for stedse.
  sov godt herfra..

 24. Af kim Olsen

  -

  banke er et fjols, som ikke har styr på tingene. Så er den ikke længere.

  At konkludere, som visse bloggere ynder, at alle borgerlige i almindelighed, og venstreflok i særdeleshed misbruger deres embeder til personlig berigelse, er ikke alene stupidt, men også ødelæggende for enhver anstændig diskussion.

  At opløfte enkelttilfælde til noget generelt, er et kendt retorisk trick, som oftest benyttes af mennesker med et meget bi-polart syn på tilværelsen.

  Ingen normale mennesker vil påstå, at fordi der findes indvandrerbander, så er alle muslimer kriminelle.

 25. Af Niels B. Larsen

  -

  Næh. Nedlæg kommunerne og læg det halve af opgaverne over i regionerne og den anden halvdel over til borgerne.

  Giv så regionernes politikere en hyre, de kan leve af.

  Mindre administration og mere frihed er vejen frem!

 26. Af lars sørensen

  -

  Så må økonomerne skrive lærebøgerne om

  Det er noget rod

  Sådan er det jo

  Troels Lund måtte ikke blande sig – men »ville gerne«

 27. Af pm M.

  -

  Det er jo en stor farce det der foregår i venstre i Fredericia. Og det er da totalt lige meget, hvilken politiker, der ter sig sådan, om det er Banke, Løkke, Brixtofte eller fra andre sider i FT, region eller byråd, det er ikke ok. Og en undskyldning kan være fint, hvis en fejl sker en eller to gange, så kan det tilgives og man skal se fremad, men ikke gennem 3 år, som det forlyder. Det betyder ikke, at Banke ikke kan komme igen i politik, det så man jo Løkke gøre og Fogh, men det betyder, at man må tage konsekvensen selv, når et flertal i et byråd ikke har tillid til en mere. Derfor skal reglerne laves om.
  Det er menneskeligt at fejle, men gøres det vedvarende, må hammeren falde.

 28. Af lars sørensen

  -

  Hvor er Bent Betjent ?

  Nå jo han sidder jo ned og tygger ben hos Mærsk ik , altså ikke kammeratski/rød pamperagtig , mere den ene hånd vasker den anden håndagtig

  godt Brixtofte(så gir han nok en lille en , en lille en, en lille en lala lala) står ved sin venstre sjæl og bakker op om Banke og hans forsat kamp for “fri” fadbamser , rødvin , benzinpenge , og gode senge og film

  PS til emnet , kan du husk det var på Venstres program ja var det ikke næsten før de fik magten tilbage in da happy zeros/00erne Niels ?

 29. Af søren sørensen

  -

  Hvis kommunerne fulgte regeringens farve betyder dette ikke at politikerne der får samme løn! Kommunal politikere, med møder kun og ikke real arbejde i kommunen, kunne passende være en hobby beskæftigelse for bedstefædre uden tidsfordriv der gør det af rent hjerte for lokal samfundet. Og når de så bliver for senile kan en anden fra partiet tag over. Kommuner drejer sig om administration af borgernes interesser og burde ikke ha meget med politik at gøre!

  Alle politiker liberale med en forkærlighed for andre folks penge via skat ville jo blive udskiftet med dem der virkelig føler for lokalsamfundet. Men erindrer den nuværende konservative viceborgmester i Egedal kommune, fhv borgmester i Smørum, Jens Jørgen Nygård der gik rundt og rev røde modstanders valg plaketer ned midt om natten og nu modtager 2 lønninger i lokal politik som viceborgmester og I EU for kommunerne(således at arbejdsindsatsen er lige dårlig begge steder!). Heldigvis kom han ikke ind i folketinget. Men der var nok ligesindede til at overtage hans plads der.
  Bedre administration betyder etisk ansvarlig- altså ingen borgerlig administration!Demokrati betyder ikke at borgerlige enklaver får lov at frarøve demokratiet sine penge og at top 20% ikke betaler nok til fælleskabet der! Rød administration iblandt disse sorte der ville hurtig få dem sat på plads!
  Tak for kaffe!

 30. Af Finn Bjerrehave

  -

  Tænk et lykkeligt folk vi Danskere er, selv vores administration/Borgmestre, reagerer landet i takt med Jesu ånd, nemlig de rene kaster de første steen.
  Tænk hvor fantastisk ærlig vores Borgmestre agerer nemlig den eneste Borgmester i Danmark, har lavet et overtræk på ca 20.000 kr og denne forbrydelse i Fredericia, gør statistisk 99% af vores Borgmestre er så rene , at denne ene Hane i kurven, bidrager til i den kolde vinter , til underholdning, og misbruget svarer måske kun til 1 flaske rødvin i Farum.
  Som Peter Brixtofte udtaler, og som følgeton i Farumsagen, er kampen om en Borgmesterpost, den eneste kommunale kamp der er kampen værdig, med alle midler, og alle ikke involverede krummer tæer.
  Hjælpen kommer nu fra Margrethe Vestager, hun vil nemlig lave loven om, således Borgen bestemmer , hvem der er ren nok til at forblive på Borgmesterposten, og så lader vi vælgerne være.
  Demokrati er flertallets diktatur.Finn Bjerrehave Vig

 31. Af Kristian Olesen

  -

  Med Lars Løkkes udtalelser her til morgen har Thomas Banke begået politisk harakiri, i hvert fald som Venstremand. Der røg den statsministerdrøm. Gætter på at han er at finde som kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i november og til næste folketingsvalg.

 32. Af Niels Juul Hansen

  -

  I går sagde Venstres ledelse på Borgen, at denne sag var en lokalsag, og at man ikke ville blande sig.

  Så nemt slipper man heldigvis ikke i dansk politik.

  Med den store mediebevågenhed, vi har herhjemme, vil sagen ikke forsvinde ved at partitoppen stikker hovedet i sandet.

  De måtte Løkke sande – og har derfor i dag været nødsaget til at blande sig.

  “Vi skal have en mulighed for at skifte en borgmester ud i løbet af en byrådsperiode,” siger Lars Løkke Rasmussen, som indirekte opfordrede Thomas Banke til igen at forlade borgmesterstolen.

  Med Brixtoftes og Løkke/Pinds tidligere ’sprut- og bilagssager’ in mente, er det naturligt, at Venstres top må lægge stor afstand til farcen i Fredericia.

 33. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kristian Olesen

  Never say never, når det drejer sig om Venstre.

  Anders Fogh dukkede op igen, selv om mange havde dømt ham ude efter Ambi-skandalen.

 34. Af lars sørensen

  -

  Det må være en dårlig vare der er arvet fra Christiansborg politikerne – de kan helelr ikek andet.

  De kære socialdemokrater glemmer, at hver gang der er en finger der peger på de andre, er der fire der peger tilbage på dem selv.
  Skrevet af Peter Rasmussen, 9. januar 2013 kl. 14:29

  Hallo du kære Peter , de stinker også , og forsætter at satse på lavest fællesnævner læs Tom Jensens seneste indlæg hvor han skyder sig selv/Venstre i foden med ellers en god morale , som selv samme Guru(læs AFR). solgte på mammonens og magtens alter .

  Men luk din små øjn , og fred være med dig bette Peter , håber ikke du røg på Bent`s super tilbud om 10 årige “glem din gæld” lån i 00erne. Du ved dem I/V roste til skyerne og nærmest garanterede , var lige så sikkert som amen i kirken ik ? ;)

  Men skam på dine Helte , de/du efterlod en kæmpe lort = krige/overforbrug/moralsk forfald/ i typisk nymodens Venstre lallen og køben på klos og leflen for ja hvad ? Danmarks bedste ? Vores børn børnebørn bedste ? For ja hvad ?

  Så stik piben ind og betalt Peter !

 35. Af P.C.Poulsen Poulsen

  -

  Journalist Krause har jo en mening om alt, og han skøjter let hen over emner, der dukker op.
  At han skriver ” Morfin-borgmesteren ” understreger, at han burde udfolde sin mangel på talent i tabloidpressen.

 36. Af Niels Juul Hansen

  -

  @P.C.Poulsen Poulsen

  Helt enig.

  “Kagedåseborgmesteren” lyder pænere.

 37. Af Kristian Olesen

  -

  @ Niels Juul Hansen.

  Anders Fogh tog netop sit gode tøj og gik. Lagde sig fladt ned og undskyldte. Derfor kunne han komme tilbage, godt hjulpet af en lang “pause” på næsten 9 år under Nyrup.

  Svært at tolke det anderledes end at Thomas Banke må være påvirket af noget, der har sat hans politiske hjerne ud af funktion.

  Og Brixtofte ser ud til at have det helt fint med at uddele Judaskys til venstrefolk, når han kan komme afsted med det. Men i den politisk omtågede tilstand Thomas Banke er i, har han sikkert ringet til brixen og takket for hjælpen

 38. Af ole Lund Petersen

  -

  Jeg er ikke overrasket over, at flere personer benytter sig af, at knytte ulødige kommentarer til et forslag til ændringer af, hvordan får vi respekten tilbage overfor vores politikere, hvis den debatform som her fremvises, skal være gældende, hvis man er uening så fremfør nogle lødige argumenter, der tager udgangspunkt i det indspark som artiklen fremføre,gå efter indholdet og ikke alt mulig uvæsentligt og personligt fnidder,
  det ville vise, at vi mener noget med den demokratiske debat, som vi er så glade for at fortælle til andre, men vi lever jo ikke selv op til dette.

 39. Af Niels Poulsen

  -

  En lidt anden vinkel på historien:

  Den tragiske fortælling om Thomas Banke burde være en lærestreg for de yderligtgående liberalister (bl.a. Jacob Mchangama, Kathrine Lilleør og partiet LA) som plæderer for legalisering af hash.

  Thomas Banke plæderede som medlem af VU også for en legalisering og har erkendt, at han har været misbruger. Noget så banalt som et besøg hos en tandlæge har tilsyneladende ført til et morfinmisbrug.

  Et stofmisbrug er uforeneligt med at passe et arbejde. Som tilfældet med Thomas Banke viser, bliver man et let offer for sine impulser og kan ikke mere skelne mellem rigtigt og forkert.

  Hvis vi legaliserede hash og andre euforiserende stoffer, ville vi få en hel masse som Thomas Banke på alle niveauer i vores samfund. Det ville skabe kaos og et skred i moralen, som vi ser det i Fredericia. Det ville være katastrofalt i den nuværende situation, hvor Danmark skal konkurrere med nye opadstigende økonomiske magter som eksempelvis Kina. Der har vi brug for arbejdsduelige mennesker ved deres fulde fem, og ikke det bankekød et stofmisbrug forvandler et menneske til.

  Alligevel fortsætter Jacob Mchangama, Kathrine Lilleør og partiet LA med at fremfører deres samfundsskadelige meninger. Senest Simon Emil Ammitzbøll (LA), som ligefrem er stolt over, at Danmark er et transitland for hash.

  Til alle disse liberale debattører vil jeg sige: stop misbruget og bliv ansvarlige. Tænk på Danmarks fremtid. Gør ikke vores børn til hashvrag og stofmisbrugere.

 40. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Niels Poulsen, 10. januar 2013 kl. 13:02
  Men bliver engang imellem nød til at satse på noget nyt. Legaliseing af hash bliver en vinder,med skat og nok også mindre misbrug da det er mindre sjovt så. og hvis ikke laver men det om igen..aldrig forsøgt her. Vision betyder forandring…som john f. kennedy sagde
  “conformity is the jailer of freedom,
  and the enemy of growth”.

 41. Af Lars Voigt Larsen

  -

  Måske har jeg overset det, men jeg savner det oplagte spørgsmål om hvorfor Banke mener han er den rette til at vurdere graden af sine forsømmelser. Et flertal mener ikke han bør blive siddende som borgmester, men det lader han hånt om, da han er af den overbevisning, at han fortjener en ny chance. Et normalt tænkende menneske ville vel opfatte sig selv som inhabil til at vurdere egne forsømmelser, og derfor overlade dette til andre?

 42. Af Ole Skovgaard

  -

  Meget relevant spørgsmål Lars Voigt Larsen, men måske har jeg osse overset noget, men hvorfor er sagen egentlig så ufatteligt vigtig for landet ? At der skal ævles 24-7 på TV og aviser om denne sag, Har landet egentlig ikke vigtigere problemer ? Eller er det som vanligt samfundets skyld. Måske mangler vi flere mellem ? Journalister, spindoktorer, embedsmænd osv… Ja flere flere vi kan ikke få nok, jo flere der har en mening jo bedre. BEOBAB5

 43. Af Henrik Knage

  -

  Politik ser let ud – og vi kan alle være politikere – hjemme ved køkkenbordet. Politik afspejler i virkeligheden et abstrakt billede af samfundet – der hele tiden tager en ny form og farve, samt udtryk. Eller omvendt – samfundet afspejler politikken og politikerne.
  Det drejer sig ikke om nord – syd – øst, eller vest. Det drejer sig heller ikke om venstre – højre, rød eller blå.
  Det drejer sig om, at man skal gøre sig klart, at hvis man laver en streg, farve – figur det ene sted i billedet, så får det uvilkårligt indflydelse på hele billedets udtryk.
  Dvs. hvis man laver den helt rigtige streg – stregen over alle streger, med den bedste farve man overhovedet kan opfinde, kan det godt være at billedet er totalt ødelagt bagefter. Også kaldet en negativ effekt.
  Men hvad er det nu Danmark, som nation ønsker sig? Hvad er målet? Hvad er formålet med livet?
  At få børn – javel, men hvad så bagefter?
  Der er nogen der siger, at man skal passe på med hvad man ønsker sig, og grunden til, at man skal passe på med det er – at det kan risikere, at gå i opfyldelse.
  Jeg mener Thomas Banke sagen er skidehamrendeligegyldig. Jeg synes også at Joakim B. Olsens meninger er det samme. Han kunne ligeså godt sige, at der ikke findes rige i Danmark. Han er for at sige det rent ud, skidehamrendeligegyldig som politiker.
  Jeg synes det er meget mere interessant, at vi står med en Statsminister, der ikke kan levere den bestilte vare.
  Vi står med en Statsminister der tilsyneladende har været vant til at få sin vilje, under hele sin opvækst – og nu hvor hun har fået sin vilje, igen – magt – ikke formår at bruge den, andet end til ære for hende selv.
  Hun ville ”pynte” mere nede på bænken. Så kunne hun sidde og file negle og lægge makeup i fred og ro, og konversere sidekammeraten, eller bare gå hjem til ungerne. Jeg mener – nu har hun jo fået sin vilje.

 44. Af Knud Madsen

  -

  @Lars Voigt Larsen.
  Lige netop. Ved den imponerende selvovervurdering har han i den grad diskvalificeret sig selv, så det batter.

  Og i øvrigt må jeg igen konstatere, at med rusmidler i blodet, mister man overblikket.
  Og når brixen støtter morfingutten, så er der vist al mulig grund til at blive meget bange!
  Godt at Løkke omsider kom på banen og undsagde fjolset.

 45. Af John Hansen

  -

  Jeg er meget enig i det som Niels Poulsen skrev.
  Det viser at han kan tænke selv. Og jeg er også glad for at han på denne måde går op imod de liberale, for hvem alt er tilladt.

  De liberale er nogle af de mest forfærdelige mennesker herhjemme. Det er simpelthen for nemt og for primitivt at mene at ALT skal være tilladt.

  ———-

 46. Af Ole Skovgaard

  -

  Fint nok han er stang stiv, på stoffer, dopet med Rusmidler i blodet, utilregnelig, Liberal (Uha det var da det værste skældsord af alle), men hvorfor er det egentlig et landspolitisk anliggende.

  Jeg kan være enig med NKK (Og Løkkes der har været nødt at have en mening om sagen idag da der gik BEOBAB5 i den)så langt, at en Borgmester ikke kan fortsætte uden at nyde tillid i sit byråd. Men altså det kommer han altså heller ikke til, alt skal nok ordne sig uden at hele landet behøver at gå i selvsving over det. BEOBAB5. Tag det nu roligt (Lemminger = Journalister) Det skal nok gå alt sammen. BEOBAB5

 47. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Ole Skovgaard

  “…men hvorfor er det egentlig et landspolitisk anliggende.”

  Det må du spørge den tidligere statsminister om.

 48. Af Ole Skovgaard

  -

  Niels Juul Hansen, det er blevet et landspolitisk emne fordi lemmingerne = Journalisterne i nu en 3-4 døgn har løbet i samme retning derfor Løkke osse nødt at have en Smør40 mening om emnet. En mening lidt diskret for ikk at anstøde nogen. For kun en TÅBE frygter ikke en vælger.

  Jo flere der har mening jo bedre, BEOBAB5 er vi mange nok og løber samme vej så tromler vi alt kreativitet, debat og nytænkning ned, BEOBEB5. Bare rolig kære Medier, journalister mflere manden færdig inden dagen er omme og i dette tilfælde velfortjent. Men Hvorfor er sagen vigtigere end alt andet ?

 49. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  “Hvis vi legaliserede hash og andre euforiserende stoffer, ville vi få en hel masse som Thomas Banke på alle niveauer i vores samfund”.

  Jeg tror ikke, at du behøver at blande ‘legalisering’ ind i billedet.

  Enhver skoleknægt eller borgmester kan skaffe sig stoffer indenfor en halv time.

  På trods af forbuddet.

 50. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Ole Skovgaard

  Personligt synes jeg, at sagen er vigtigere end sagen om juletræet i Kokkedal, der optog alle medierne i ugevis. – men sådan er vi så forskellige. :-)

Kommentarer er lukket.